BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Buhmann Agnieszka (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej), Łuczka Teresa (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej), Pawlak Jakub (Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej)
Tytuł
Rola IT Service Managera w zarządzaniu innowacjami w MSP w świetle polityki Unii Europejskiej
The Role of IT Service Manager in Managing Innovations in Smes in the Light of European Union Policy
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 15-27, tab., rys., bibl.18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Zarządzanie innowacjami
Small business, Innovations, Innovation management
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: A12, M15
Abstrakt
Zarządzanie innowacjami i rozwój innowacyjności MSP wywiera wpływ na uzyskanie przez te przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej. Tak ważne jest dlatego wdrożenie roli IT Service Managera, co jako innowacja procesowo-organizacyjna może przyczynić się do pozyskania nowych klientów, dostarczenia nowoczesnych usług o wysokiej jakości oraz stać się szansą rozwoju MSP. W artykule przedstawiono rolę IT Service Managera uwzględniając możliwości wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej oraz jego zadania w procesie zarządzania innowacjami oraz rozwoju innowacyjności MSP.(abstrakt oryginalny)

Management and development of innovations have important impact in achieving the leadership of competition. Therefore, it is important to implement the role of IT Service Manager, what is an example of proces - organisational innovation. It could lead to acquire of new clients, delivery of new services in a high quality and could be chance for development of smes. This article presents the role of IT Service Manager including the opportunities of financial support from EU side and tasks, which could be led by IT Service Manager in management and development of innovations in smes.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buhmann, A., Łuczka, T. (2017). Rola IT Service Managera w innowacyjnym zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/2), 81-91.
 2. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.
 3. Encyklopedia internetowa IT Process Maps, Definicja ITIL. Pobrano z: https://wiki.de.it-processmaps. com/index.php/Hauptseite (18.03.2018).
 4. Fundusze Europejskie na innowacje, Innowacje w firmach, rodzaje innowacji. Pobrano z: https:// www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/19692/ulotka_na_innowacje_firm.pdf (4.07.2018).
 5. Gouardères, F., Horl, S. Noty faktograficzne o Unii Europejskiej, Polityka innowacyjności, Serwis internetowy Parlament Europejski do Waszych usług. Pobrano z: http://www.europarl.europa. eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.4.6.pdf (18.03.2018).
 6. Governica Encyklopedia zarządzania informatyką, definicja ITIL. Pobrano z: https://www.governica. com/encyklopedia/ITIL (18.03.2018).
 7. Hadenfeld, J. baden IT GmbH, itSMF Regionales Forum Südwest I Stuttgart, Die neue Rolle des IT Service Managers? Pobrano z: https://www.itsmf.de/fileadmin/dokumente/RF/Suedwest/ 20120625_Hadenfeld.pdf (31.05.2018).
 8. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.4.6.pdf (18.03.2018).
 9. Kaschny, M. (2015). Innovationsmanagement im Mittelstand, Strategien, Implementierung, Praxisbeispiele. Wiesbaden: Springer Gabler.
 10. Łuczka, T. (2013). Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 11. Mapa Dotacji, Rozwój produktów i usług w MŚP: wsparcie innowacyjnośći produktowej i procesowej MŚP, Pobrano z: http://mapadotacji.eu/dotacje-dla-firm/52/dotacja-15-RPO-DŚ (6.07.2018).
 12. Pawlak, J., Przybysz, J. (2013). Technologie ICT w kreowaniu innowacyjności MSP. W: S. Trzcieliński (red.), Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość (s. 145-158). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 13. Portal informacyjny Unii Europejskiej, Obszary działalności UE, Badania naukowe i innowacje. Pobrano z: https://europa.eu/european-union/topics/research-innovation_pl (18.03.2018).
 14. Poznańska, K. (2005). Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej. [W:] T. Łuczka (red), Małe i średnie przedsiębiorstwa, Szkice o współczesnej przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 15. Schultz, K.P. (2016). Nachhaltige Innovationsfähigkeit von produzierenden KMU, Inhalte. Methoden, Fallbeispiele. München und Mering: Rainer Hampp Verlag.
 16. Taylor, S., Iqbal, M., Nieves, M. (2007). ITIL® Service Strategy. Norwich, UK: TSO The Stationery Office.
 17. Weresa, M.A. (2012). Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Zadura-Lichota P (red.) (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP 2015. Pobrano z: http://www.parp.gov.pl/publikacje/ebook/90 (18.03.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu