BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Financing Innovations by Venture Capital Funds as a Determinant of Innovativeness Of Economy
Finansowanie innowacji przez fundusze venture capital jako determinanta innowacyjności gospodarki
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 41-53, tab., bibl.22 poz.
Słowa kluczowe
Venture capital, Innowacje, Innowacyjność
Venture capital, Innovations, Innovative character
Uwagi
summ., streszcz., Klasyfikacja JEL: G24, G28, O16, O30
Abstrakt
W pracy podjęto próbę określenia roli jaką pełnią fundusze venture capital w aspekcie kreowania innowacyjności gospodarki. W pierwszej kolejności omówiono uwarunkowania teoretyczne działalności funduszy venture capital, jak również wskazano ich mocne i słabe strony w kontekście finansowania przedsięwzięć innowacyjnych. Następnie przeprowadzono analizę danych empirycznych dotyczących ich inwestycji w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w wybranych gospodarkach świata. W dalszej kolejności, na podstawie współczynnika korelacji tau Kendalla, dowiedziono dodatniej korelacji pomiędzy szeroko pojmowanymi inwestycjami venture capital a innowacyjnością gospodarki, która okazała się być silniejsza w krajach Wspólnoty niż w przypadku uwzględnionych łącznie krajów członkowskich Unii Europejskiej i jej globalnych konkurentów.(abstrakt oryginalny)

The study attempts to define a role of venture capital funds in the aspect of creating innovativeness of economy. In the first place, the theoretical conditions of venture capital activity are discussed as well as their strong and weak points in the context of financing innovative enterprises. Then, the empirical data analysis concerning their investments in the European Union member states and the selected world economies is conducted. Further, on the basis of Kendall's Tau correlation coefficient, a positive correlation between broadly understood venture capital investments and innovativeness of economy is proved which was stronger in the Community countries than considered together - European Union member states and their global competitors(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warsaw: PWE.
 2. Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna. Warsaw: Difin.
 3. Dessi, R., Yin, N. (2012). The Impact of Venture Capital on Innovation. In: D. Cumming (ed.), The Oxford Handbook of Venture Capital (p. 668-685). New York: Oxford University Press.
 4. Dąbkowski, A. (2015). Rynek inwestorów wysokiego ryzyka - aniołowie biznesu. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 4 (46), 18-35.
 5. Drobny, P. (2014). Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2012. [In:] K. Przybylska (ed.), Uwarunkowania innowacyjności polskich przedsiębiorstw (p. 107-138). Warsaw: PWN.
 6. Entrepreneurship at a Glance (2013). OECD Publishing Paris, 89. Retrieved from: http://dx.doi. org/10.1787/888932829590 (1.04.2018).
 7. Entrepreneurship at a Glance (2017). OECD Publishing Paris, 125. Retrieved from: http://dx.doi. org/10.1787/888933565070 (1.04.2018)
 8. European Innovation Scoreboard 2017, Comparative Analysis of Innovation Performance. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 6-7.
 9. Fałat-Kilijańska, I. (2016). Zwiększanie innowacyjności polskiej gospodarki, czyli jak wzmocnić rodzime inwestycje venture capital. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 462, 46-60.
 10. Ferrary, M., Granovetter, M. (2009). The role of venture capital firms in Silicon Valley's complex innovation network. Economy and Society, 2 (38), 326-359.
 11. Firlej, K.A. (2013). Innowacyjność jako instrument podnoszenia konkurencyjności regionów. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 6, 211-221.
 12. Gompers, P., Lerner, J. (2001). The Venture Capital Revolution. Journal of Economic Perspectives, 15 (2), 145-168.
 13. Invest Europe 2017 (2016). European Private Equity Activity, Statistics on Fundraising, Investments & Divestments, Belgium, 47. Retrieved from: https://www.investeurope.eu/media/651727/ invest-europe-2016-european-private-equity-activity-final.pdf.
 14. Kendall, M.G. (1955). Rank correlation methods (2nd ed.). Oxford: Hafner Publishing.
 15. Lerner, J. (2002). Boom and bust in the venture capital industry and the impact on innovation. Economic Review, Q4, 25-39.
 16. Popielczak, E. (2012). Sieci Aniołów Biznesu. [In:] A. Bąkowski, M. Mażewska (eds.), Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce - raport 2012 (p. 115-124). Warsaw: PARP Warszawa.
 17. Smith, D. (2010). Exploring Innovation. London: McGraw-Hill.
 18. Szydłowski, K. (2013). Rynek kapitału wysokiego ryzyka jako źródło finansowania innowacji w przedsiębiorstwach. [In:] A. Buszka (ed.), Finansowanie innowacji (p. 89-108). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 19. The Global Competitiveness Report 2017-2018 (2018). Geneva: World Economic Forum.
 20. The Global Competitiveness Report 2013-2014 (2014). Geneva:World Economic Forum.
 21. Weresa, M.A. (2014). Polityka innowacyjna. Warsaw: PWN.
 22. Włodarska-Zoła, L. (2016). Venture capital jako źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych w świetle polityki wspierania innowacyjności. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 436, 278-286.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu