BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fornalska-Skurczyńska Anna (Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny)
Tytuł
Support Measures for Internationalization of European SMEs - a Comparative Analysis
Narzędzia wspierania internacjonalizacji europejskich firm sektora msp - analiza porównawcza
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 55-67, fiug., tab., bibl.7 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja
Small business, Internationalization
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: F10, F23, F40, L26
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na przedsiębiorstwach sektora MSP Unii Europejskiej, które są potencjalnym źródłem zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, dlatego często określane są jako "kręgosłup europejskiej gospodarki". Celem artykułu jest krytyczne porównanie i identyfikacja trzech grup narzędzi wsparcia internacjonalizacji zadeklarowanych przez kraje członkowskie UE28 w ramach środków polityki SBA w latach 2016-2017. Grupa pierwsza składa się z pozytywnie ocenionych rozwiązań, grupa druga z potencjalnie dobrych pomysłów, ale niejasno zaplanowanych, grupa trzecia skupia rozwiązania zdaniem autora mało wydajne i z niewielkim szansami powodzenia. Analiza przeprowadzona jest w oparciu o najnowsze dostępne dane publikowane przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)

The article is focused on small and medium-sized enterprises (SMEs) of the European Union that are a potential source of employment and economic growth, often referred to as the "backbone of the European economy". The aim of the paper is to provide an overview and to critically compare and identify three groups of internationalization measures declared by EU28 member countries within the SBA Policy Measures. Group one consists of positively assessed solutions, group two of potentially good ideas but vaguely planned and group three measures that are rather unlikely to be efficient and successful. The analysis is conducted using the latest available data published by the European Commission.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mayer, T., Ottaviano, G.I.P. (2008). The Happy Few. The Internationalization of European Firms, 2007. EFIM Report, Breuge. Retrieved from: http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/BP_Nov2008_The_happy_few.pdf (20.04.2018).
  2. Melitz, M.J. (2003). The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, 6 (71), 1695-1725.
  3. SME Performance Review 2017. The Annual Report on European SMEs 2016/2017.
  4. The Database of SBA policy measures 2016-2017. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl (22.04.2018).
  5. The Database: SME Policy database 2017. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes/ business-friendly-environment/performance-review_pl (22.04.2018).
  6. The Database: Country SME key figures 2017. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes/ business-friendly-environment/performance-review_pl (22.04.2018).
  7. SMEs statistics provided by Eurostat. Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/structuralbusiness-statistics/structural-business-statistics/sme (22.04.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu