BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moskal Agnieszka (Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych), Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych)
Tytuł
Stopy zwrotu akcji małych i średnich spółek a wielkość funduszy
Rates of Return of Small And Medium-Sized Enterprises's Funds in the Context of Funds's Size
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 95-104, tab., bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Stopa zwrotu
Investment funds, Small business, Rate of return
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: G11, G14
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie związku między wielkością funduszy akcji małych i średnich spółek,a osiągniętymi przez nie stopami zwrotu. Postawiono hipotezę o braku jednoznacznej zależności wielkości funduszy i ich efektywności. W badaniu uwzględniono 17 funduszy akcji małych i średnich spółek dostępnych na polskim rynku finansowym. Zakres czasowy badania objął lata 2013-2017. W analizie posłużono rocznymi stopami zwrotu. Jako miarę wielkości funduszy przyjęto wartość aktywów netto (WAN), będących w ich zarządzaniu. Analiza wyników pozwoliła na wysnucie wniosku o braku jednoznacznego wpływu rozmiaru funduszy akcji na osiągane przez nie wyniki.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to examine the relationship between the size of equity funds of small and medium enterprises and the rates of return they achieved. In order to achieve this a thesis was postulated that fund's size do not determinate rates of return from funds of small and medium-sized enterprises. The study included 17 equity funds of small and medium enterprises available on the Polish financial market. The time scope of the study covered the years 2013-2017. The analysis uses annual rates of return. As a measure of the size of the funds, the value of net assets (WAN), being in their management, was assumed. The analysis of the results allowed us to draw the conclusion that there is no unequivocal impact of the size of equity funds on the results they achieve.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Busse, J., Chordia, T., Jiang, L., Tang, Y. (2013). How does size affect mutual fund performance?Evidence from mutual fund trades. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business. Working Paper.
  2. Chen, J., Hong, H., Huang, M., Kubik, J. (2004). Does fund size erode performance? Liquidity, organizational diseconomies, and active money management. American Economic Review, 94, 1276-1302.
  3. Ciccotello, C.S., Grant, C.T. (1996). Equity fund size and grwoth: Implications for performance and selection. Financial Services Review, 1 (5), 1-12.
  4. Dahlquist, M., Engstrom, S., Soderlind, P. (2000). Performances and Characteristics of Swedish mutual funds. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 3 (35), 409-423.
  5. Dawidowicz D. (2011). Fundusze inwestycyjne. Rodzaje. Metody oceny. Analiza. Z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego. Warszawa: CeDeWu.
  6. Edelen, R., Evans, R., Kadlec, G. (2007). Scale Effects in Mutual Fund Performance: The Role of Trading Costs. Working Paper. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=951367, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.951367 (30.04.2018).
  7. Ferreira, M., Keswani, A., Miguel, A., Ramos, S. (2013). The Determinants of Mutual Fund Performance: A Cross-Country Study. Review of Finance, 2 (17), 483-525.
  8. Otten R., Bams D. (2002). European mutual fund performance. European Financial Management, 1 (8), 75-101.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu