BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rembiasz Małgorzata (Politechnika Poznańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego), Siemieniak Paulina (Politechnika Poznańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego), Licznerska Magdalena (Politechnika Poznańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego)
Tytuł
Different Aspects of Women's Participation in Self-Employment With Particular Reference to the Costs
Problemy samozatrudnienia kobiet ze szczególnym uwzględnieniem kosztów prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 105-116, fig., tab., bibl.52 poz.
Słowa kluczowe
Samozatrudnienie, Przedsiębiorczość, Kobieta w biznesie, Koszty
Self-employment, Entrepreneurship, Women in business, Costs
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: M13
Abstrakt
W ciągu ostatnich 20 lat zainteresowanie badaczy przedsiębiorczością kobiet wyraźnie wzrosło. Warto zauważyć, że samozatrudnienie jest dla części kobiet jedyną możliwością aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczo-społecznych, ponieważ, ze względu na elastyczny czas pracy, umożliwia łączenie ról rodzicielskich i zawodowych. Celem artykułu jest określenie trendów w obecnych badaniach związanych z problemami dotyczącymi samozatrudnienia kobiet, a szczególnie ze związanym z nim kosztami, za pomocą przeprowadzonej analizy studiów literatury zagranicznej i polskiej oraz zaprezentowanie wniosków dotyczących możliwych przyszłych kierunków badań w opisywanym obszarze.(abstrakt oryginalny)

Over the last twenty years a growing number of researchers have been interested in female entrepreneurship. It is wort noting that being a self-employed person, for certain women, is the only chance to participate actively in social and economic life. Women choose self-employment because of flexibility of schedule and family-related reasons. This study aims to increase knowledge about self-employment as one of multiple labor market choices. The most important findings of this work concern the identification of trends, crucial topics with particular attention to the costs, and potential future research towards a better understanding of female entrepreneurship. Selected from Google Scholar and EBSCO written in Polish and English studies were classified considering different criteria: main theme, impact, country of research and year.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec, J. (2008). Kobiety jako przedsiębiorcy. Studia BAS, 16.
 2. Bagard, M. (2013). Women's activity status and fertility in Poland. Acta Scientiarum Polonorum.Oeconomia, 12 (4).
 3. Bator, K., Szaban, J. (2008). Elastyczny nie tylko pracownik. Personel i Zarządzanie. Retrieved from: pkpplewiatan.pl (1.05.2018).
 4. Boden, R.J. (1999). Flexible working hours, family responsibilities, and female self-employment. American Journal of Economics and Sociology, 58 (1), 71-83.
 5. Bögenhold, D. Fachinger, U. (2014). Rationality of self-employment: Do female and male entrepreneurs differ? Discussion Papers, 3.
 6. Bögenhold, D., Klinglmair, A. (2015). Female Solo Self-Employment-Features of Gendered Entrepreneurship.International Review of Entrepreneurship, 13 (1).
 7. Borkowska, S. (2010). Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 240.
 8. Borowska, A. (2013). Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Ekonomia i Zarządzanie, 3 (5), 152-162.
 9. Brush, C.G., De Bruin, A., Welter, F. (2009). A gender-aware framework for women's entrepreneurship.International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1 (1), 8-24.
 10. Buchelt, B.I., Pauli, U., Pocztowski, A. (2016). Samozatrudnienie jako forma aktywności zawodowej sprzyjająca ograniczaniu bezrobocia wśród osób młodych w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 4 (323).
 11. Clark, K., Drinkwater, S. (2000). Pushed out or pulled in? Self-employment among ethnic minorities in England and Wales. Labour Economics, 7 (5), 603-628.
 12. Cloïn, M., Keuzenkamp, S., Plantenga, J. (2011). A matter of culture and cost? A comparison of the employment decisions made by mothers with a lower, intermediate and higher level of education in the Netherlands. Work, Employment and Society, 25 (3), 468-486.
 13. Costin, Y. (2012). In pursuit of growth: an insight into the experience of female entrepreneurs. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (2), 108-127.
 14. Czechowska-Bieluga, M. (2010). Płeć a poczucie jakości życia przedsiębiorców. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 3 (70), 56-64.
 15. Dabic, M., Daim, T., Bayraktaroglu, E., Novak, I., Basic, M. (2012). Exploring gender differences in attitudes of university students towards entrepreneurship: an international survey. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (3), 316-336.
 16. Dautzenberg, K. (2012). Gender differences of business owners in technology-based firms. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 4 (1), 79-98.
 17. DeMartino, R., Barbato, R. (2003). Differences between women and men MBA entrepreneurs: exploring family flexibility and wealth creation as career motivators. Journal of Business Venturing, 18 (6), 815-832.
 18. Denyer, D., Tranfield, D. (2006). Using qualitative research synthesis to build an actionable knowledge base. Management Decision, 44 (2), 213-227.
 19. DiCecio, R., Engemann, K.M., Owyang, M.T., Wheeler, C.H. (2008). Changing trends in the labor force: A survey. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 90 (1), 47.
 20. García, M.C.D., Welter, F. (2013). Gender identities and practices: Interpreting women entrepreneurs' narratives. International Small Business Journal, 31 (4), 384-404.
 21. Georgellis, Y., Wall, H.J. (2005). Gender differences in self-employment. International Review of Applied Economics, 19 (3), 321-342.
 22. Gródek-Szostak, Z., Szeląg-Sikora, A. (2017). Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet na terenach wiejskich (na przykładzie Punktów Konsultacyjnych). Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 1, 17-27.
 23. Gutiérrez-Domenech, M., Bell, B. (2004). Female labour force participation in the United Kingdom: evolving characteristics or changing behaviour? Bank of England.
 24. Hammarstedt, M. (2004). Self-employment among immigrants in Sweden-an analysis of intragroup differences. Small Business Economics, 23 (2), 115-126.
 25. Haponiuk, M. (2014). Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce. [In:] M. Kiełkowska (ed.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych (p. 38-52). Instytut Obywatelski.
 26. Hessels, J., Van Gelderen, M., Thurik, R. (2008). Entrepreneurial aspirations, motivations, and their drivers. Small Business Economics, 31 (3), 323-339.
 27. Hundley, G. (2000). Male/female earnings differences in self-employment: The effects of marriage, children, and the household division of labor. ILR Review, 54 (1), 95-114.
 28. Kalinowska-Sufinowicz, B. (2014). Elastyczne formy pracy a rodzina. Wyniki badań wśród wielkopolskich przedsiębiorców. Teologia i Moralność, 91 (15).
 29. Kepler, E. Shane, S. (2007). Are male and female entrepreneurs really that different? Office of Advocacy, US Small Business Administration.
 30. Kirkwood, J., Tootell, B. (2008). Is entrepreneurship the answer to achieving work-family balance? Journal of Management & Organization, 14 (3), 285-302.
 31. Kurowska, A. (2013). Uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Polsce związane z macierzyństwem. Kobieta i Biznes, 1-4, 5-13.
 32. Kurowska, A., Dwórznik, I., Franczak, P. (2011). Prawo sprzyjające przedsiębiorczości kobiet w Polsce. Rekomendacje zmian. Retrieved from: academia.edu (30.04.2018).
 33. Landmesser, J.M. (2017). Differences in income distributions for men and women in Poland -an analysis using decomposition techniques. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16 (4).
 34. Lisowska, E. (2004). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, [In:] Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: Czy kobiety straciły na transformacji? Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej.
 35. Lisowska, E., Sawicka, J. (2009). Kobiety i gospodarka. Raport. Retrieved from: pokl.up.gov.pl (28.04.2018).
 36. Lombard, K.V. (2001). Female self-employment and demand for flexible, nonstandard work schedules. Economic Inquiry, 39 (2), 214-237.
 37. Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów - wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15 (34), 27-47.
 38. Massaro, M., Dumay, J., Guthrie, J. (2016). On the shoulders of giants: undertaking a structured literature review in accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 29 (5), 767-801.
 39. Matuszewska-Janica, A. (2016). Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w państwach UE.Analiza dla lat 2006-2014. Retrieved from: dspace.uni.lodz.pl (30.04.2018).
 40. Misiak, S. (2015). Dotacje unijne jako uwarunkowanie rozwoju samozatrudnienia kobiet w Polsce.Handel Wewnętrzny, 3, 164-173.
 41. Noseleit, F. (2014). Female self-employment and children. Small Business Economics, 43 (3),549-569.
 42. Petticrew, M., Roberts, H. (2008). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide.Hoboken: John Wiley & Sons.
 43. Polkowska, D. (2007). Bariery w dostępie kobiet do rynku pracy a kontrakt płci. Ruch Prawniczy,Ekonomiczny i Socjologiczny, 69 (1), 231-243.
 44. Rønsen, M. (2014). Children and family: A barrier or an incentive to female self-employment in Norway? International Labour Review, 153 (2), 337-349
 45. Rykowska, J., Sawicka, J., Stolarczyk, P. (2013). Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich z perspektywy gender. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 10 (59), 607-619.
 46. Sappleton, N. (2009). Women non-traditional entrepreneurs and social capital. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 1 (3), 192-218.
 47. Sawicka, J., Lagoda, J. (2015). Gender and sustainability in the economic development-equal chances for women at the labour market. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 14 (4).
 48. Shelton, L.M. (2006). Female entrepreneurs, work-family conflict, and venture performance: New insights into the work-family interface. Journal of Small Business Management, 44 (2),285-297.
 49. Szczygieł, E., Piecuch, T. (2014). Przedsiębiorczość kobiet wykluczonych. Raport z badań pilotażowych. Centrum wspierania edukacji i przedsiębiorczości Rzeszów. Retrieved from: cwep.eu (30.04.2018).
 50. Szepelska, A. (2015). Działalność Instytucji Otoczenia Biznesu w kontekście rozwijania przedsiębiorczości kobiet zamieszkałych obszary wiejskie województwa podlaskiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 7 (16/3), 367-378.
 51. Warat, W., Krzaklewska, E. (2016). Czy prekariat ma płeć? Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, Rocznik Lubuski, 42 (1), 229-245.
 52. Wellington, A.J. (2006). Self-employment: the new solution for balancing family and career? Labour Economics, 13 (3), 357-386.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu