BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żołądkiewicz-Kuzioła Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Zarządzania Finansami)
Tytuł
Ulgi podatkowe jako forma pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom
Tax Rebates as a Form of State aid Granted to Entrepreneurs
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2018, nr 132, s. 161-170, tab., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Ulgi podatkowe, Przedsiębiorstwo
Public aid, Tax incentives, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ., Klasyfikacja JEL: E62, H29, H39
Abstrakt
Pomoc publiczna jest szczególną formą pomocy państwa lub ze źródeł państwowych udzielaną przedsiębiorcom, którzy oczekują wsparcia m.in. poprzez preferencyjne zasady przyznawania ulg w zakresie prawa podatkowego. Celem opracowania jest analiza warunków udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w formie ulg podatkowych oraz ocena wartości tej pomocy. Na potrzeby artykułu przeanalizowano literaturę tematu oraz najnowsze raporty opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.(abstrakt oryginalny)

Public aid is a special form of state aid or from state sources granted to entrepreneurs. Enterprises expect support, among others through preferential rules for granting tax reliefs. The aim of the study is to analyze the terms of granting state aid to entrepreneurs in the form of tax reliefs and to assess the value of this aid. For the purposes of the article, the subject literature and the latest reports published by the Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów were analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Działo, J. (2013). Formy i instrumenty pomocy publicznej w Unii Europejskiej w latach 2006-2011. Studia Prawno-Ekonomiczne, LXXXIX, 207-224.
 2. Franczak, A. (2014). Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych jako forma pomocy publicznej udzielanej przez gminne organy podatkowe. Studia Ekonomiczne, Finanse - Problemy - Decyzje, 1 (198), 155-165.
 3. Ginter, M. (2015). Pomoc publiczna jako źródło finansowania MŚP na przykładzie Wielkopolski, AUNC Zarządzanie, 2 (XLII), 151-163.
 4. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku (2014). Warszawa: UOKiK.
 5. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku (2015). Warszawa: UOKiK.
 6. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2015 roku (2016). Warszawa: UOKiK.
 7. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2016 roku (2017). Warszawa: UOKiK.
 8. Sobieralski, K. (2012). Pomoc publiczna a ulgi uznaniowe udzielane podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. [W:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji (s. 321-345). Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, nr 16. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa.
 9. Spychała, M. (2014). Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego. Studia Oeconomica Posnanienisa, 6 (267/2), 96-112.
 10. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE, C 83/47 z 30.03.2010 r. Walczak, B. (2011). Instrumenty pomocy publicznej dla MŚP. Ekonomiczne Problemy Usług,63, 249-256.
 11. Woźniak, B. (2010). Instrumenty i instytucje udzielania pomocy publicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, 4 (53), 151-161.
 12. Woźniak, B. (2016). Podatkowe instrumenty pomocy publicznej. Annales Oeconomia, 1 (L), 159-168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2018.132-14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu