BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klocek Faustyna (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie)
Tytuł
Mocarstwowa polityka Federacji Rosyjskiej współczesnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski i regionu Morza Bałtyckiego
Superpower Policy of the Russian Federation as a Contemporary Threat to the Security of Poland and the Baltic Sea Region
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 2, s. 144-156, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Polityka bezpieczeństwa, Obronność, Broń nuklearna,
Security policy, Defences, Nuclear weapon,
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska, Region Morza Bałtyckiego, Polska
Russian Federation, Baltic Sea region, Poland
Abstrakt
Rosja od zawsze prowadziła działania, które polegały na wzmocnieniu jej pozycji geostrategicznej. Kiedy doszło do przekształcenia ładu międzynarodowego po "zimnej wojnie" Rosja zaczęła postrzegać obszary poradzieckie jako swą najbliższą strefę wpływów. Po wybuchu wojny na Ukrainie, a następnie aneksji Krymu, państwa bałtyckie oraz Polska nie miały wątpliwości co do istnienia bezpośredniego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Obecnie państwa europejskie mają świadomość, iż Rosja prowadzi wojnę na wielu frontach, mimo że nie zostały faktycznie wypowiedziane. Jest to wojna cybernetyczna, dyplomatyczna, hybrydowa oraz propagandowa. Jednakże największy niepokój budzą działania w sferze militarnej i arsenał jądrowy będący w posiadaniu Rosji. Stabilność w regionie zapewnia Sojusz Północnoatlantycki, którego polityka jest odpowiedzią na agresywne działania Federacji Rosyjskiej zagrażające bezpieczeństwu państw regionu Morza Bałtyckiego.(abstrakt oryginalny)

Russia has always carried out activities which strengthened its geostrategic position in the world. When the international order was transformed after "the cold war", Russia began to perceive the post-soviet territories as its closest zone of influence. After the break out of the war in Ukraine and then the annexation of Crimea, the Baltic states and Poland had no doubt concerning a direct threat from Russia. Currently European countries are aware that Russia wages wars on many fronts. Although they have not been actually declared, they are really taking place. It is a cybernetic, diplomatic, hybrid and propaganda war. However, the greatest threat is the nuclear arsenal that Russia possesses. Stability in the region is ensured by the North Atlantic Treaty Organization, whose policy is a response to the aggressive actions of the Russian Federation, which threaten the security of the countries of the Baltic Sea region.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bukowiecka Halina. 2012. Polityka Federacji Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 2. Staniszkis Jadwiga, Marciniak Włodzimierz, Świder Konrad. 2016. Sekularyzacja myślenia politycznego w Rosji. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 3. Szubrycht Tomasz. 2010. Bałtyckie wymiary bezpieczeństwa. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte.
 4. Kisielewski Tadeusz. 2017. Przesmyk suwalski. Rosja kontra NATO. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 5. Białoskórski Robert, Gałek Beata (red.). 2017. Polska-Rosja. Wektory współpracy. Siedlce: Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH.
 6. Lucas Edward. 2015. Nowa zimna wojna. Rosja Putina. Zagrożenie dla Zachodu. Warszawa: Kurhaus Publishing.
 7. Kopeć Rafał, Mazur Przemysław. 2017. Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska - NATO - Rosja. Kraków: Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Narodowej w Krakowie.
 8. Kowalczyk Halina (red.). 2016. Raport OSW. Obwód Kaliningradzki 2016. Społeczeństwo, gospodarka, armia. https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/ raport_w_obwodzie_kainingradzkim_net.pdf.
 9. Lipka Rafał. 2017. Rosyjska triada nuklearna - propagandowa broń Kremla? https://pulaski.pl/analiza-rosyjska-triada-nuklearna-propagandowa-bron-kremla/.
 10. Pisula Tomasz. 2014. Rosja umiera, "Gazeta Polska", nr 42 (1106), Warszawa.
 11. Kacprzyk Artur. 2018. Perspektywy odstraszania i obrony NATO na wschodniej flance, http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-125-1698#.
 12. Jastrzębski Maciej. 2018. Rosja rozbudowuje umocnienia na granicy z Polską, http://radioszczecin.pl/6,374247,rosja-rozbudowuje-umocnienia-na-granicy-z-polska.
 13. Miecik T. Igor. 2015. Gen. Rivhard Shirreff: Rosja pokazuje, że nie boi się wojny totalnej [ROZMOWA]. http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,21186597,genrichard- shirreff-rosja-pokazuje-ze-nie-boi-sie-wojny.html.
 14. Kacewicz Michał. 2016. Koniec małego ruchu granicznego z Rosją. Czy Błaszczak daje pożywkę putinowskiej propagandzie? https://www.newsweek.pl/ opinie/maly-ruch-graniczny-dlaczego-msw-wstrzymal-mrg-zkaliningradem/ 3pjcl49.
 15. Chyż Bartosz. 2017. Polska prymusem w NATO. Ledwie pięć krajów spełnia wymogi wydatków na obronność. http://biqdata.wyborcza.pl/biqdata/7,159116,221407 36,polska-prymusem-w-nato-ledwie-piec-krajow-spelnia-wymogiwydatkow.html.
 16. Sąsiada Tomasz. 2017. Wydatki na obronność. Zdecydowana większość Polaków chce zwiększenia budżetu MON i liczebności armii. https://www.money.pl/ gospodarka/wiadomosci/artykul/modernizacja-sil-zbrojnych-wydatki-nawojsko, 119,0,2354551.html.
 17. Polska Agencja Prasowa. 2015. Doktryna wojenna Rosji zagraża Polsce? Sprawdzi RBN. https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rbn-o-doktrynie-wojennejrosji, 525179.html.
 18. Fundacja Warsaw Institute. 2017. Zapad-2017 Podsumowanie. https://warsaw institute.org/pl/zapad-2017-podsumowanie/.
 19. Świedziński Albert. 2017. Gra wojenna z udziałem dowódców państw NATO i UE oraz ekspertów. https://pulaski.pl/gra-wojenna-udzialem-dowodcow-panstwnato- ue-oraz-ekspertow/.
 20. Dubiński Przemysław. 2015. Przesmyk suwalski kluczem do planów Rosji. Putin wykorzysta słabość NATO? https://wiadomosci.wp.pl/przesmyk-suwalskikluczem- do-planow-rosji-putin-wykorzysta-slabosc-nato-6025251129053825a.
 21. Doktryna Wojenna Federacji Rosyjskiej z 26.12.2014 r., art. 27, https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf.
 22. Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, 2017, http://www.mon.gov.pl/d/pliki/ rozne/2017/05/KORP_DRUK_v03_mn2.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu