BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krówczyński Wojciech (Jagiellonian University, Poland)
Tytuł
The Influence of the Regulation of European Parliament and Council of the European Union (GDPR) on the Level of Transactional Costs of Managing Medical Data in Medical Entities
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2018, nr 1(91), s. 80-97, tab., bibliogr. s. 94-97
Słowa kluczowe
Koszty transakcyjne, Dane medyczne, Instytucje, Zarządzanie
Transaction cost, Medical data, Institutions, Management
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the paper is to present the impact of GDPR regulation on the level of transactional costs in the management of medical data in medical entities. The management of medical data has been presented as a series of activities of transactional nature. Futhermore, the impact of institutional solutions of the GDPR on the specificity of assets, the frequency and uncertainty of transactions included in the management of medical data was considered. As the result of the analysis, the following conclusions were drawn: 1. The new regulations defined in the regulation of the GDPR will significantly increase the transactional costs of adaptation measures. 2. The implemented changes will result in the greater specificity of both the assets and the frequency of transactions. 3. The effect of introducing changes will be a partial reduction of the uncertainty accompanying the transactions. The rights and obligations of the parties in the process of managing medical data will become more transparent. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A. E., 2006, Rynek, Sic, Warszawa.
 2. Arrow K. J., 1974, The limits of organization, Norton, New York.
 3. Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., 2015, Ochrona danych osobowych: komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa.
 4. Barta, P., Litwiński P., 2015, Ustawa o ochronie danych osobowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Banyś T., Łuczak J., 2014, Ochrona danych osobowych w praktyce, Prescom, Wrocław.
 6. Barzel Y., 1997, Economic analysis of property rights, Cambridge University Press, Cambridge.
 7. Benham, A., Benham L., 2000, Measuring the costs of exchange. C. Menard, (Ed.), Institutions, contracts and organisations, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 8. Chojnacki M., Gastecka A., 2014, Informatyzacja opieki zdrowotnej w  Polsce jako kierunek poprawy efektywności kosztowej systemu, "Progress in Economic Sciences", nr 1.
 9. Chotkowski J., 2010, Instytucje rynkowe i koszty transakcyjne-kluczowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej, "Roczniki Nauk Rolniczych", nr  97.
 10. Chudzikiewicz J., 2010, Programowe zabezpieczenie plików przechowywanych na dyskach zewnętrznych, "Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki", nr 16.
 11. Coase R. H., 1937, The nature of the firm, "Economica, New Series", nr 4(16).
 12. David R., Han S-K., 2004, A systematic assessment of the empirical support for transaction cost economics, "Strategic Management Journal", nr 1.
 13. Fiedor B., 2010, Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, "Ekonomista", nr 4.
 14. Eggertson T., 1990, Economic behavior and institutions, Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Gancarczyk M., 2002, Instytucja a organizacja w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Gospodarka Narodowa", nr 5-6.
 16. Gancarczyk M., 2006, Koszty transakcyjne - teoria i sposób pomiaru, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 6.
 17. Gancarczyk M., 2010, Oportunizm w relacjach przedsiębiorstw według O.E. Williamsona, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1.
 18. Gancarczyk M., 2015, Proces wzrostu przedsiębiorstwa w świetle podejścia zasobowego i teorii kosztów transakcyjnych, "Gospodarka Narodowa", nr 5.
 19. Gorynia M., 1999, Przedsiębiorstwo w nowej ekonomii instytucjonalnej, "Ekonomista", nr 6.
 20. Grego-Hoffmann M., 2013, Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego, Prescom, Wrocław.
 21. Gruszecki T., 2002, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Gruszewska E., 2013, Instytucje a proces tworzenia kapitału w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 23. Hardt Ł., 2008, Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych, od koncepcji do operacjonalizacji, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 24. Informatyka ekonomiczna: podręcznik akademicki, 2010, S. Wrycza (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 25. Jagielski M., 2010, Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 26. Kasper W., Streit M. E., Boettke, P. J., 2012, Institutional economics: Property, competition, policies. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 27. Kasper, W., Streit M. E., Manfred E., 1998, Institutional Economics, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 28. Kautsch M., Poznański D., 2009, Informatyzacja w  zakładach opieki zdrowotnej. Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i  Zarządzania, Olsztyn
 29. Kiełczewski D., 2010, Prawo jako instytucja, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2(46)
 30. Klein B., Crawford R. G., Alchian A. A., 1978, Vertical integration, appropnable rents, and the competitive contractingprocess, "The Journal of Law & Economics", nr 2(21).
 31. Klimczak B., 2006, Wybrane problemy i zastosowania ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 32. Krówczyński W., 2017, Wybór formy koordynacji (governance mode) dla gospodarowania danymi osobowymi pacjentów w podmiotach leczniczych. "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (86).
 33. Kuder D., 2011, Pojęcie instytucji w teorii ekonomii. "Nierówności społeczne a wzrost Gospodarczy", nr 19.
 34. Madhok A., 2002, Reassessing the fundamentals and beyond: Ronald Coase, the transaction cost and resource-based theories of the firm and the institutional structure of production, "Strategic Management Journal", nr 6.
 35. Małysz J., 2003, Instytucje a  koszty transakcyjne w świetle neoinstytucjonalnej ekonomii. "Ekonomista", nr 3.
 36. Masten S. E., Meehan J. W., Jr., Snyder E. A., 1991, The costs of organization, "Journal of Law, Economics, and Organization", nr 1.
 37. Menard C., Shirley M. M., 2005, Handbook of new institutional economics, Springer, Dordrecht.
 38. Nojszewska E., 2011, System ochrony zdrowia w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa.
 39. North D. C., 1984, Transaction Costs, Institutions, and Economic History, "Journal of Institutional and Theretical Economics", nr 140.
 40. North D. C., 1990, Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 41. North D. C., 1991, Institutions, "Journal of Economic Perspectives", nr 5.
 42. North D. C., 1994, Economic Peformace Through Time, "American Economic Review". nr 84.
 43. Nowakowski B., Jędruszczak A., Gałach A., 2013, Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i systemów teleinformatycznych w sektorze publicznym, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
 44. Pankowska M., 1995, Teoria kosztów transakcyjnych według Olivera Williamsona, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i  Socjologiczny", nr 3.
 45. Saryusz-Wolska H., Wronka M., 2013, Efektywność w opiece zdrowotnej - zarys wielowymiarowego problemu w okresie transformacji, "Studia Ekonomiczne", nr 168.
 46. Suchecka J., 2010, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa.
 47. Szymczyk D. M., Horoch A., 2013, Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej, cz. 1 Wpływ na efektywność pray personelu medycznego, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", nr 19.3.
 48. Williamson O. E., 1973, Markets and hierarchies: some elementary considerations, "The American Economic Review", nr 2(63).
 49. Williamson O., 197,9 Transaction- cost economics: The governance of contractual relations, "Journal of Law and Economics", nr 2.
 50. Williamson O. E., 1985, The economic institutions of capitalism, The Free Press, New York.
 51. Williamson O. E., 1989, Transaction cost economics [in:] Handbook of industrial organization, R. Schmalensee, R. Willig (eds), vol. 1, Elsevier Science Publishers, Amsterdam.
 52. Williamson O. E., 1991, Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives, "Administrative Science Quarterly", nr 2.
 53. Williamson O. E., 1998, Transaction costs economics: How it works, where it is headed, "De Economist", nr 1.
 54. Williamson O. E., 2000, The New Institutional Economics Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" t. 38, nr 3.
 55. Williamson O. E., 2005, The economics of governance, "The American Economic Review", nr 95.2.
 56. Wołoszyn-Cichocka A., Lubeńczuk G., 2015, Działalność leczniczą - pojęcie oraz formy i zasady wykonywania, "Studia Iuridica Lublinensia", nr 23(65).
 57. Wyka T., Nerka A., 2012, Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i  prawem ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 58. Ząbkowicz A., 2003, Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu ekonomii, "Ekonomista", nr 6.
 59. Ząbkowicz A., 2006, Instytucje i wzrost gospodarki Japonii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2018.01.91.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu