BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Narutto Swietłana (Kutafin Moscow State Law University)
Tytuł
Zaŝita Konstitucionnym Sudom RF Èkonomičeskogo Porâdka
Ochrona ładu ekonomicznego przez Sąd Konstytucyjny FR
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2018, nr 2, s. 66-74, bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Prawo, Stosunki gospodarcze
Judicature, Law, Economic relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W niniejszym artykule autorka poddaje analizie najbardziej kontrawersyjne sprawy rozpatrywane przez Sąd Konstytucyjny Rosji, związane z ochroną ładu ekonomicznego i przywróceniem sprawiedliwości społecznej. Głównym celem tekstu jest zilustrowanie efektywności stosowania przez sąd prawa w warunkach niestabilności układu ekonomicznego oraz głębokiej przepaści społeczno-gospodarczej między poszczególnymi warstwami społecznymi. Autor opracował oraz dokonał kwerendy orzeczeń sądowych, ukazujących wzrost wpływów konstytucyjnych w obszarze stosunków gospodarczych, wzmocnienie roli kontroli konstytucyjnej w kształtowaniu porządku gospodarczego oraz "socjalizację" ustawodawstwa. Wyciągnięto wnioski co do znaczenia praktyki Sądu Konstytucyjnego Rosji w procesie wsparcia optymalnej równowagi między wartościami prywatnymi i publicznymi, sprawiedliwego podziału zasobów w celu zapewnienia interesów jednostki, społeczeństwa i państwa, pewności oraz przewidywalności procesu regulowania prawnego, utrzymania wysokiego poziomu wzajemnego zaufania między podmiotami działalności gospodarczej. Artykuł zainteresuje badaczy problematyki sądownictwa konstytucyjnego, pozycji sądów konstytucyjnych oraz ich wpływu na ustawodawstwo oraz praktykę stosowania prawa.(abstrakt oryginalny)

The article analyzes the most resonant cases of the Constitutional Court of Russia related to the protection of economic order and social justice. The main purpose of the article is to illustrate the effective judicial practice in the conditions of unstable economic order and deep socio - economic stratification of the society. The author reworked and selected court decisions that demonstrate the increasing constitutional impact on economic relations, strengthening the role of constitutional control on the formation of economic order, on the "socialization" of legislation. Conclusions are drawn on the importance of the practice of the Constitutional Court of Russia to maintain an optimal balance of private and public values, a fair balance of interests of the individual, society and the state, certainty and predictability of legal regulation, maintaining a high level of mutual trust between economic entities. The article is of interest to researchers of constitutional justice, the positions of the Constitutional Court, its impact on legislation and law enforcement practice.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Бондарь Николай. 2017. Экономический конституционализм России: очерки теории и практики. Москва: Норма: ИНФРА-М [Bondar'' Nikolaj. 2017. Ekonomicheskij konstitutsionalizm Rossi: ocherki teorii i praktiki. Moskva: Norma: INFRA-M].
  2. Зорькин Валерий. 2016. «Конституционный Суд на переходном этапе исторического развития России». Журнал конституционного правосудия. № 4(52): 1-7 [Zorkin Valerij. 2016. "Konstitutsionnyj Sud na perekhodnom etape istoricheskogo razvitiya Rossii". Zhurnal konstitutsionnogo pravosudiya. № 4(52): 1-7].
  3. Подоплелова Ольга, Степанов Дмитрий. 2017. «Добросовестные приобретатели против недобросовестного государства: дело Александра Дубовца в Конституционном Суде России. Комментарий к Постановлению от 22 июня 2017 года № 16-П». Сравнительное конституционное обозрение. № 6: 101 - 114 [Podoplelova Ol'ga, Stepanov Dmitrij. 2017. "Dobrosovetsnye priobretateli protiv nedobrosovestnogo gosudarstva: delo Aleksandra Dubovtsa w Konstitutsionnom Sude Rossii. Kommentarnyj k Postanovleniyu ot 22 iyunya 2017 goda № 16-P".Sravnitel'noe konstitutsionnoe obozrenie: № 6: 101 - 114].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu