BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gotowska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
Tytuł
Idea zrównoważonego społeczeństwa wyzwaniem dla współczesnych innowacji społecznych
The Idea of Sustainable Society as a Challenge to the Contemporary Social Innovations = Ideâ ustojčivogo obŝestva kak vyzov dlâ sovremennyh social'nyh innovacij
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 24-36, rys., wykr., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje społeczne, Rozwój zrównoważony, Społeczeństwo, Studium przypadku
Social innovations, Sustainable development, Society, Case study
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba przedstawienia wyzwań dla współczesnych innowacji społecznych w aspekcie idei zrównoważonego społeczeństwa. W artykule przedstawiono rolę innowacji w strategii Europa 2020. Innowacje stanowią jeden z pięciu głównych celów tej strategii. Dlatego istotne wydaje się wdrażanie innowacji o różnym charakterze, w tym innowacji rozwiązujących problemy społeczne. W artykule zastosowano metodę case study, która pozwoliła przedstawić kilka wdrożonych innowacji społecznych w Polsce i w Europie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is an attempt to present the challenges for the contemporary social innovations in the aspect of the idea of sustainable society. In her article, the author presented the role of innovations in the Europe 2020 strategy. Innovations are one of the five main objectives of the strategy. Therefore, important seems to be implementation of innovations of various natures, including the innovations resolving social problems. In her study, the author applied the case study method which allowed presentation of several social innovations implemented in Poland and Europe. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. 3 M (2014), Innowacyjny Polak 2014. Raport 3M, Nadarzyn.
 2. EIS 2017 database, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/24141 [dostęp: 17.03.2018].
 3. European Commission (2010), Europe 2020 - A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 final, Brussels.
 4. European Commission (2013), Innovation Union Scoreboard, Brussels.
 5. European Commission (2014a), Taking stock of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2014) 130final, Brussels.
 6. European Commission (2014b), Social Innovation and the Environment. Report, Brussels.
 7. Eurostat (2016), Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020. Strategy.
 8. Fiedor В. (2014), Zrównoważony rozwój. Nowy paradygmat czy utopia, materiały konferencyjne, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 9. FrymarkBydgoski (2016), http://frymarkbydgoski.pl/o-nas/ [dostęp: 18.12.2016].
 10. Gotowska M., Grądzki Т. (2014), Rola innowacji społecznych w rozwoju koncepcji CSR (w:) M. Gotowska, A. Jakubczak (red.), Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność MSP, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 11. Gotowska M., Koncepcje zarządzania w modelu zrównoważonego społeczeństwa (w druku), Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 12. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej, http://prestiz.info.pl/Jak%20awansowa%C4%87%20w%20 %C5%9Bwiatowej%201idze%20gospodarcze,341,1185 [dostęp: 15.12.2016].
 13. Kropaczek A. (2014), Darmowa komunikacja miejska. Czy to się opłaca?, http://www.rmß4.pl/fakty/polska/news-darmowa-komunikacja-miejska-czy-to- sie-oplaca,nId, 1113721 [dostęp: 18.12.2017].
 14. Komisja Europejska (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. Europa 2020, Bruksela.
 15. Malinowski В. (2016), Zrzutka.pl. Crowdfunding bez opłat, bez formalności, bez wad?, http://wethecrowd.pl/zrzutka-pl-crowdfunding-bez-oplat-bez-formalnosci-bez- wad/ [dostęp: 18.12.2016].
 16. Miejskie pszczoły dają dużo miodu (2016), WDE, http://wde.warszawa.pl/miejskie-pszczoly-daja-duzo-miodu/ [dostęp: 17.12.2016].
 17. Miejskie pszczoły (2016), http://projektpolska.pl/projekty/inicjatywy-lokalne/miejskie-pszczoly/ [dostęp: 17.12.2016].
 18. Rozpędowski M. (2015), "New Europe 100 Chałłengeres" - Polacy wśród najbardziej innowacyjnych. Wyniki rankingu, https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/new-europe-100- challengers-polacy-wsrod,8,0,1964808.html [dostęp: 15.12.2016].
 19. Sektor pszczelarski w Polsce w 2017 r. (2017), Instytut Ogrodnictwa, Puławy.
 20. WCED (1987), Raport of the World Comission on Environment and Development.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu