BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaciow Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Konsumenci kupujący i niekupujący przez Internet - analiza porównawcza
Consumers Buying and Not Buying via Internet : a Comparative Analysis = Potrebiteli, pokupaûŝie posredstvom interneta : sopostavitel'nyj analiz
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 37-48, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Test Mann-Whitney, Konsument, Zakupy online, Gospodarka cyfrowa, Badania konsumenckie, Analiza porównawcza
Mann-Whitney test, Consumer, Online shopping, Digital economy, Consumer research, Comparative analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, M21
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest charakterystyka konsumentów korzystających z nowoczesnych technologii w procesie zakupu (e-konsumentów) i niekupujących przez Internet. W celu weryfikacji hipotezy zakładającej istnienie różnic w opiniach o zakupach on-line badanych grup konsumentów zastosowano test nieparametryczny dla prób niezależnych U Manna-Whitneya. Jak wskazują wyniki, wyodrębnione grupy różnią się zarówno pod względem cech demograficznych, jak i psychograficznych, mają odmienne opinie o zakupach on-line i stosunek do nowoczesnych technologii. Przedstawiona charakterystyka konsumentów może być wykorzystana jako źródło wiedzy dla podmiotów e-handlu. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to characterise the consumers using modern technologies in the buying process of (e-consumers) and those not buying via the Internet. In order to verify the hypothesis assuming the existence of differences in the opinions on online shopping by the surveyed groups of consumers, the author applied the non- parametric test for independent samples, the Mann-Whitney U-test. As the findings show, the singled out groups differ from one another by demographic and psychographic traits, have different opinions on online shopping, and attitudes towards modern technologies. The presented characteristics of consumers may be used as a source of knowledge for e-commerce entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Burgiel A. (2014), Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, "Marketing i Rynek", nr 8 (CD); 1009-1014.
 2. Digital agenda (2014), https://europa.eu/european-union/topics/digital-economy-society_pl [dostęp: 14.03.2017].
 3. Goldsmith R. E. (2002), Explaining and predicting consumer intention to purchase over the Internet: An exploratory study, "Journal of Marketing Theory and Practice", nr 10(2); 22-28.
 4. GUS (2016), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo- informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/ [dostęp: 06.03.2017].
 5. Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Helion, Gliwice.
 6. Sznajder A. (2013). Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7; 37-61.
 7. Yang В., Lester D. (2004), Attitudes toward buying online, "Cyberpsychology & Behavior", No. 7(1); 85-91.
 8. We are social (2017), Digital in 2016, http://digitalagencynetwork.com/digital-social-media-statistics-2016/ [dostęp: 12.03.2017].
 9. We are social (2018), Digital in 2017, https://www.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2017-eastern-europe [dostęp: 02.03.2018].
 10. (wwwl) Publications by Research Streams, http://melody.syr.edu/pzhang/publications/index.cgi [dostęp: 14.03.2107].
 11. (www2) Digital Scoreboard, http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard [dostęp: 13.03.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu