BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejewski Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wybory gospodarstw domowych dotyczące miejsc zakupu dóbr konsumpcyjnych
Households' Selections Concerning the Places of Purchasing Consumer Goods = Vybory domohozâjstv, kasaûŝiesâ mest pokupki potrebitel'skih blag
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 49-64, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Zakupy online, Handel elektroniczny, Dobra konsumpcyjne, Zachowania konsumenta, Konsumpcja, Handel detaliczny, Wyniki badań
Households, Online shopping, e-commerce, Consumer goods, Consumer behaviour, Consumption, Retail trade, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, D12, E21, M30, R20
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Artykuł ma charakter badawczy i stanowi głos w dyskusji nad miejscem i rolą gospodarstwa domowego w kreowaniu miejskiej przestrzeni handlu detalicznego. Jego celem jest podkreślenie znaczenia wyborów gospodarstw domowych dotyczących miejsc zakupu dóbr konsumpcyjnych oraz uwarunkowań, mających wpływ na te wybory. Rozważania poprowadzone zostały z wykorzystaniem metod wnioskowania logicznego, na podstawie krytycznej analizy dostępnych źródeł wtórnych oraz wniosków z badań ilościowych przeprowadzonych na ogólnopolskiej próbie 1100 gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe nastawione na bliskość i wygodę oczekują od przedsiębiorstw handlu detalicznego dostosowania się do ich potrzeb i preferowanego stylu życia. Nowoczesne formaty handlu powinny być zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania lub pracy klientów i dostępne (tak czasowo, jak i fizycznie), a także oferować asortyment unikatowy, doskonałej jakości. Zaprezentowane w artykule wyniki badań mogą być wykorzystane przez przedsiębiorstwa handlu detalicznego, oferujące swoje produkty na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article has a research character. The aim of the article is to highlight the importance of households' selections concerning consumer goods purchasing places. The considerations were conducted using methods of logical inference, basing on a critical analysis of available derivative sources and conclusions from the quantitative research conducted on all-Polish sample of 1100 households. Households, which are oriented to proximity and convenience, are expecting from retail trade enterprises adjusting to their needs and lifestyle which they prefer. Modern forms of trade should be available, localised close to their customers' place of residence or work and should offer the unique assortment of perfect quality. The presented research findings may be used by retail trade enterprises which are offering their products in the market for consumer goods and services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
  1. Gruda K, Malik P., Jakubów M., Bachmacz M. (2016), Polski rynek handlu spożywczego w 2010-2020 roku, Roland Berger Sp. z o.o., Warszawa.
  2. GUS (2016), Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
  3. Kaczmarczyk M. (2017), Dyskonty już nie dla wszystkich. Sklepy jak Żabka lub Dino podgryzają Biedronkę, http://next.gazeta.p1/next/7,151003,213 54016,dyskonty-juz-nie-dla-wszystkich- -sklepy-jak-zabka-lub-dino-podgryzaja.html [dostęp: 15.02.2017].
  4. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej wiosce. Trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  5. Mróz B. (red.) (2015), Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  6. MRPiPS (2017), Społeczne skutki 500+, Warszawa, http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/rodzina-500-plus/art,8613,spoleczne- skutki-500-plus.html [dostęp: 15.02.2017].
  7. Sławińska M. (red.) (2016), Handel we współczesnej gospodarce. Nowe wyzwania, UniDruk, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu