BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefek Jakub (Akademia Sztuki w Szczecinie)
Tytuł
Odbiorcy muzyki organowej - definiowanie grupy docelowej
Organ Music Recipients : Defining the Target Group = Sluszateli organnoj muzyki : opredelenije celevoj gruppy
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 94-108, wykr., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Konsument, Kultura, Rynek muzyczny, Segmentacja rynku, Strategia marketingowa, Badania ankietowe, Wyniki badań
Consumer, Culture, Music market, Market segmentation, Marketing strategy, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, D12
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Niska frekwencja na koncertach muzyki organowej wskazuje na konieczność zdefiniowania roli muzyki organowej wobec potrzeb współczesnych konsumentów kultury. Próbą odpowiedzi na ten problem może być skonstruowanie strategii marketingowej, opartej na segmentacji rynku muzyki klasycznej. Celem artykułu jest próba zdefiniowania grupy docelowej odbiorców muzyki organowej. W artykule wykorzystano wyniki własnych badań przeprowadzonych techniką ankiety on-line na próbie 500 respondentów. W badaniach wyodrębniono dwie grupy odbiorców: idealni i potencjalni. Odbiorcy idealni to osoby, które regularnie uczestniczą w kulturze pomimo ograniczonego czasu wolnego. Odbiorcy potencjalni to grupa, która nie uczęszcza na koncerty muzyki klasycznej, choć deklaruje przychylne do niej nastawienie i wskazuje na konieczność urozmaicenia swojego czasu wolnego. Obie grupy deklarują pozytywne nastawienie do muzyki organowej. Kategoria artykułu: artykuł badawczy.(abstrakt oryginalny)

Low attendance on organ music concerts indicates the necessity to define the role of organ music related to the needs of contemporary culture consumers. An attempt to respond to this problem may be a construction of the marketing strategy based on the segmentation of the market for classical music. The aim of the article is an attempt to define the target group of organ music recipients. In his article, the author used findings of his own research carried out by the method of on-line survey on the sample of 500 respondents. In the research, there were singled out two groups of recipients. The ideal recipients are the individuals who regularly participate in culture despite limited leisure time. The potential recipients are the group which do not attend classical music concerts, though they declare their agreeableness with it and indicate the necessity to diversify their leisure. Both groups declare their positive attitude towards organ music. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonides G., Van Raaij W. F. (2003), Zachowania konsumentów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Barber D. W. (1986), Bach, Beethoven i inne chłopaki..., Sound and vision, Toronto.
 3. McDonald M., Dunbar I. (2003), Segmentacja rynku, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Fatyga B. (2005), Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży - Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. GUS (2004), Raport: Jakość życia w Polsce.
 6. Kotler Ph., Armstrong G., Saunders J., Wong V. (2002), Marketing. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Kotler Ph., Keller К. L. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Warszawa.
 8. Kroeber A. L. (1957), Istota kultury, PWN, Warszawa.
 9. Mead M. (1979), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa.
 10. Sobocińska M. (2008). Zachowania nabywców na rynku dóbr i usług kultury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. (wwwl) Urban Dictionary On-line [dostęp: 05.12.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu