BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bachnik Katarzyna (Hult International Business School, San Francisco, USA)
Tytuł
Contradiction of Slow Food and Fast Food Culture in Thailand and Perils of Sustainability
Sprzeczności kultury slow food i fast food w Tajlandii a zagrożenia dla jej zrównoważonego charakteru = Protivorečiâ kul'tury slaw food i fast food v Tailande i ugrozy dla ee postoânstva
Źródło
Konsumpcja i Rozwój, 2018, nr 2 (23), s. 109-118, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Kultura narodowa, Zachowania konsumenta, Konsumpcja zrównoważona, Przegląd literatury
National culture, Consumer behaviour, Sustainable consumption, Literature review
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q56, Z190
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu są rozważania, na ile Tajlandczycy są przywiązani do kultury slow food a na ile fast food. Dotyczą one sprzeczności w ich zachowaniach konsumpcyjnych i wartościach, jak również podstaw zrównoważonego i bardziej świadomego podejścia do ochrony środowiska z indywidualnego punktu widzenia. Pojęcie slow food uwidacznia się we wzorcach konsumpcji i w podejściu do żywności i wszystkiego, co jest związane z żywnością. Komponent fast food przekłada się na wysoki stopień zastosowania plastikowych pojemników jednorazowego użytku. Silne poczucie tożsamości etnicznej i szacunek/uznawanie przeszłości i tradycji idą w parze z filozofią buddyjską, wpajającą takie wartości jak otwartość i tolerancja. Mimo że każda zmiana w kulturze jest trudna i czasochłonna, istnieją podstawy do takiej zmiany i przyjęcia bardziej przyjaznych dla środowiska norm zachowań konsumpcyjnych z poszanowaniem tajskiego sposobu życia. Zmiana taka zmieniłaby międzynarodowy wizerunek Tajlandii. Artykuł oparty jest na analizie literatury. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to consider how much Thai people devote to slow food or fast food culture. The contradictions in their consumption behaviours and values are considered as well as the grounds for sustainability and more conscious approach towards environmental protection from the individual standpoint. The slow food notion is visible through the consumption patterns and attitude towards food and food- related contexts. The fast food component transmits into high usage of plastic disposable containers. Strong sense of ethnic identity and respect/recognition of the past and tradition stay aligned with the Buddhist philosophy instilling such values as openness and tolerance. Although any cultural change is tough and time-consuming, there is ground for it and for adoption of more environmentally friendly norms of consumption behaviour with respect to Thai way of life. Such a change would change an international image of Thailand. This is a literature-based paper. Key words: sustainable consumption, slow food, national culture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews T.G., Chompusri N. (2013), Understanding organizational practice adoption at the Thai subsidiary corporation, "Management International Review", No. 53; pp. 61-82.
 2. Bunnag J. (1971), Loose structure: fact or fancy? Thai society reexamined, "Journal of the Siam Society", No. 59(1); pp. 1-23.
 3. Callahan W. A. (2003), Beyond cosmopolitanism and nationalism: diasporic Chinese and neo-nationalism in china and Thailand, "International Organization", No. 57(3); pp. 481-517.
 4. Carlson J., Englar-Carlson M., Emmavardhana T. (2012), Individual psychology in Thailand, "Journal of individual Psychology", No. 68(4); pp. 397-410.
 5. Folbre N. (2013), Fast food versus slow food, https://economix.blogs.nytimes.com/2013/07/29/weighing-home-cooking-and- take-out/?_r=0 [access: 15.03.2017].
 6. Gupta V., Surie G., Javidan M., Chhokar J. (2002), Southern Asia cluster: Where the old meets the new?, "Journal of World Business", No. 37(1); pp. 16-27.
 7. Hinde S., Dixon J., Banwell C., and McIntyre H. (2006), Fast and Slow Food in the Fast Lane: Automobility and the Australian Diet, (in:) Wilk R. (eds.), Fast Food/Slow Food: The Cultural Economy of the Global Food System, Society for Economic Anthropology Monograph Series, Altamira Press, Plymouth.
 8. Hofstede G. (2007), Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warsaw.
 9. Holmes H., Tangtongtavy S. (1995), Working with the Thais: A guide to managing in Thailand, White Lotus Press, Bangkok.
 10. House R.J., Hanges P.J., Javidan M., Dorfman P.W., Gupta V. (eds.) (2004), Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies, Sage, Thousand Oaks, California.
 11. Jory P. (1999), Thai identity, globalization and advertising culture, "Asian Studies Review", No. 23(4); pp. 461-487.
 12. Knodel J., Chamratrithirong A., Debavalya N. (1986), The cultural context of Thailand's fertility decline, "Asia-Pacific Population Journal", No. 1(1); pp. 23-48.
 13. Knutson T. J., Komolsevin R., Chatiketu P., Smith V. R. (2003), A cross-cultural comparison of Thai and US American rhetorical sensitivity: implications for intercultural communication effectiveness, "International Journal of Intercultural Relations", No. 27; pp. 63-78.
 14. Matejowsky T. (2006), Global Tastes, Local Contexts: An Ethnographic Account of Fast Food Market Expansion in San Fernando City, the Philippines, (in:) Wilk R. (eds.), Fast Food/Slow Food: The Cultural Economy of the Global Food System, Society for Economic Anthropology Monograph Series, Altamira Press, Plymouth.
 15. Mooth B. (2017), Why a fast-food nation needs a slow-food movement, http://www.sparkpeople.com/resource/nutrition_articles.asp?id= 1654 [access: 15.03.2017].
 16. Nimanandh K., Andrews T. G. (2009), Socio-cultural context, in: Andrews T.G., Siengthai S., (eds.), The changing face of management in Thailand, Routledge, Abingdon.
 17. Pepi A. (2017), Fast food versus slow food, http://www.drpepi.com/health-tips/nutrition/fast-food-versus-slow-food/ [access: 15.03.2017].
 18. Pornpitakpan C. (1999), The Effects of Cultural Adaptation on Business Relationships: Americans Selling to Japanese and Thais, "Journal of International Business Studies", No. 30(2); pp. 317-337.
 19. Runglertkrengkrai S., Engkaninan S. (1987), The pattern of managerial behaviour in Thai culture, "Asia Pacific Journal of Management", No. 5(1); pp. 8-15.
 20. Schein E. (2010), Organizational culture and leadership, John Wiley and Sons, USA.
 21. Schwartz S.H. (1999), A theory of cultural values and some implications for work, "Applied Psychology: An International Review", No. 48(1); pp. 23-47.
 22. Shannon R. (2014), The expansion of modern trade food retailing in Thailand, "International Review of Retail, Distribution & Consumer Research", No. 24(5); pp. 531-543.
 23. Slow Food USA (2017), What is slow food?, https://www.slowfoodusa.org/frequently-asked-questions [access: 15.03.2017].
 24. The Ecologist (2003), Slow food, http://www.theecologist.org/green_green_living/food_and_drink/268599/slow_ food.html [access: 15.03.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-6929
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu