BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masłowski Dariusz (Politechnika Opolska), Kulińska Ewa (Politechnika Opolska)
Tytuł
Dynamika zmian w czasie realizacji interwencji policyjnych w województwie małopolskim
Dynamics of Changes During the Implementation of Police Interventions in the Małopolskie Voivodship
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 40-51, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wypadki komunikacyjne, Policja, Wypadki drogowe, Ruch drogowy, Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Traffic accidents, Police, Road accidents, Road traffic, Road traffic safety
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R41
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na zdarzeniach w ruchu drogowym, a dokładniej na czasie dojazdu jednostek policji do śmiertelnych zdarzeń drogowych w województwie małopolskim oraz możliwościach doskonalenia procesu obsługi zdarzeń, wynikających z przeprowadzonej analizy danych statystycznych i wywiadów. Dane dotyczące czasów przyjazdu pojazdów uprzywilejowanych policji zaczerpnięto z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż rozwój aglomeracji miejskich w województwie małopolskim wymaga ciągłych usprawnień pod kontem bezpieczeństwa, co wpływać będzie na proces ratowania życia lub zdrowia ludzkiego przez instytucje do tego wyznaczone. (abstrakt oryginalny)

The article focuses on road traffic events, and more specifically on the time of arrival of police units to fatal road events in the Małopolskie voivodship and the possibilities of improving the process of event handling resulting from the analysis of statistical data and interviews. Data on the arrival times of police privileged vehicles were taken from the Provincial Police Headquarters in Krakow. The analysis shows that the development of urban agglomerations in the Małopolskie voivodeship requires constant improvements under the safety account, which will affect the process of saving human life or health by institutions designated for this purpose. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aleksandrowicz P., Landowski B., Analiza zdarzenia drogowego w aspekcie zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Logistyka, 6/2013, s. 769-775
 2. Brożyna E., Czynnik ludzki a bezpieczeństwo w ruchu drogowym, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, R. 18, nr 7-8, 2017, s. 49-52
 3. Dz. Urz. KGP Nr 17, poz.133.
 4. Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 75.
 5. Geysen W.I., The structure of Safety Science: Definitions. Goods and Instrument. 1st World. Congress of Safety Science, Cologne, 1990.
 6. Goniewicz M., Goniewicz K., Wypadki drogowe w Polsce - czynniki sprawcze i zapobieganie, Bezpieczeństwo Pracy, 09/2010, s. 14-17
 7. http://www.chip.pl/news/internet-i-sieci/mapy-internetowe/2010/04/najbardziej-zatloczone-miasta-europy-warszawa-tuz-za-liderem [27.05.2017]
 8. http://www.gddkia.gov.pl [27.05.2017]
 9. http://www.stat.gov.pl [27.05.2017]
 10. http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/przestepstwa-drogowe/122282,Przestepstwa-drogowe.html [27.05.2017]
 11. Kłys M., Grzeszczuk S., Majchrzak T., Wypadki komunikacyjne ze skutkiem śmiertelnym a alkohol na obszarze Małopolski w latach 2000-2003 na podstawie materiału archiwalnego Zakładu Medycyny Sądowej CM UJ w Krakowie, ARCH. MED. SĄD. KRYM., 2006, LVI, s. 80-85
 12. Prochowski L., Unarski J., Wach W., Wicher J., Pojazdy Samochodowe. Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych. WKŁ, Warszawa 2008.
 13. Raczyńska-Buława E., Bezpieczeństwo w ruchu drogowym w Europie : założenia polityki UE i ocena podejmowanych działań z perspektywy danych statystycznych, Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe, R. 17, nr 10, 2016, s. 8-14.
 14. Szyjka G., Śpiewak-Szyjka M., Bezpieczeństwo i stan prawny polskich dróg wojewódzkich, Journal of Modern Technologies In Transport, Zeszyt nr 4, Transport i motoryzacja w regionie w dobie kryzysu, Szczecin, (2009), s. 82.
 15. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2013 roku, Kraków, 2014
 16. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2014 roku, Kraków, 2015
 17. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2015 roku, Kraków, 2016
 18. Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2016 roku, Kraków, 2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu