BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sergiej Przemysław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Czapski Grzegorz (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Tytuł
Badanie satysfakcji klienta restauracji typu fast-food
Customer Satisfaction Survey of Fast-Food Restaurants in Siedlce
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 52-60, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Badanie satysfakcji, Satysfakcja klienta, Obsługa klienta, Jakość usług, Placówki gastronomiczne
Satisfaction research, Customer satisfaction, Customer service, Quality of services, Catering establishments
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D11, M12, M30, M31
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł omawia problematykę obsługi klienta w Siedleckich lokalach typu fast-food. Celem opracowania jest zaprezentowanie zarządzanie obsługą klienta w restauracjach typu fast-food działających na terenie miasta Siedlec. Podczas pracy nad problemem badawczym wykorzystano krajową literaturę oraz badania własne nad oceną obsługi klienta w lokalach typu fast-food na terenie miasta Siedlec. W pierwszej części artykułu omówiono najważniejsze pojęcia związane z obsługą i klientem. W dalszej części omówiono przeprowadzone badania na temat, jakości obsługi, jaką oferują Siedleckie restauracje. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety w formie papierowej. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the problem of customer service in fast-food locals in Siedlce. The aim of this elaboration is to present management of customer service in fast-food restaurants operating in the city of Siedlce. During the work on research problem, the national literature and own surveys were used. The survey covered evaluation of customer service satisfaction in fast-food locals in the area within a given city. In the first part of this article the most important concepts related to service and the customers were discussed. In the further part the results of the survey about quality of the service offered in locals In Siedlce were shown. The survey was taken using a questionnaire in paper form. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr. The management of Business Logistics, Wydawnictwo West Publishing Company, New York 1996.
 2. Christopher M., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw [Logistics and supply chain management] Wydawnictwo Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego, Warszawa 2000.
 3. Dobiegała-Korona B., Doligalski T, Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie [Customer value management. Measurement and strategies], Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010.
 4. Horovitz J., Strategia obsługi klienta [Customer service strategy], Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2006.
 5. Janoś-Kresło M., Mróz B., Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce [Consumer and consumption in modern economy], SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2006.
 6. Kempy D., Logistyczna obsługa klienta [Logistic customer service], Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2001.
 7. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola [Marketing. Analysis, planning, implementation and control], Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 8. Kowalczyk M., Nartowska A., Zarządzanie relacjami z klientem (CRM), jako element infrastruktury logistycznej[w:] Logistyka 5/2013[Customer relationship management (CRM) as an element of logistic infrastructure [in:] Logistics 5/2013].
 9. Smolnik P., Jakość logistycznej obsługi klienta na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa [w:] Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe [The quality of logistic customer service based on the example of a selected enterprise [in] Buses: t technique, exploitation, transport systems], Wydawnictwo Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o., Radom 2016.
 10. Michalski E., Marketing [Marketing], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 11. Pawłowska B., Witkowska J., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta [Modern concepts of customer focus strategies], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 12. Rutkowski K., Logistyka dystrybucji [Distribution logistics], Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
 13. Tomasiewicz D., Przewodnik. Sprzedaż i profesjonalna obsługa klienta [Guidebook.Sales and professional customer service},Wydawnictwo UWM. Olsztyn 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu