BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórniak Anna (University of Lodz)
Tytuł
Centralisation of Value Added Tax Settlements in the Local Government Units
Centralizacja rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 205-216, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Rozliczenia, Finanse samorządu terytorialnego, Podatek od wartości dodanej (VAT), Podatki
Local government units, Settlements, Local government finance, Value Added Tax (VAT), Taxes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H250, H720
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano problemy, jakie występowały w samorządach przed wprowadzeniem wspólnych rozliczeń podatku VAT. Następnie wskazano najistotniejsze zmiany, które się dokonały w związku z przełomowymi wyrokami dotyczącymi podmiotu podatku od towarów i usług w samorządach. Celem niniejszego artykułu było przedstawienie problematyki zmian w ewidencji i rozliczaniu podatku VAT w samorządzie (w związku z centralizacją rozliczeń) ze szczególnym uwzględnieniem kosztów jakie poniosły jednostki samorządu terytorialnego. Autor postawił hipotezę, zgodnie z którą, zmiany w rozliczaniu podatku VAT (konsolidacja rozliczeń) spowodowywały wzrost kosztów związanych z ewidencją podatku oraz znaczny spadek odliczeń podatku w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizacja celu opracowania wymagała wykorzystania metod głównie opisowych w oparciu o literaturę i ustawodawstwo ale również pogłębionej analizy wydatków samorządów opartej na pozyskanych informacjach publicznego dostępu. Niniejszy artykuł zawiera aktualną i syntetyczną wiedzę na temat centralizacji podatku VAT w samorządach i jego skutkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

Centralisation of tax on goods and services settlement was a fundamental change and a huge challenge for the local governments. Ultimately, form 1 January 2017, units and budget institutions lost their subjectivity in VAT. After years of problems in deciding taxpayer of this tax in local governments, it was decided that borough, district or voivodeship will send consolidated VAT declaration. VAT centralization on the level of local government was not only a fiscal problem, but implementation of joint settlements system was also a organisational and financial challenge. Due to specifics of activity of each unit typical solutions could not be used but, to effectively and correctly lead the process, the procedures for each organisation had to be adjusted. Due to the necessity of fast implementation of the changes, local government units repeatedly used tax counsellors. Training, software and implementation of joint settlement system were a very expensive task. It can be unambiguously stated that the biggest beneficiaries of changes in the VAT in the area of its centralisation were mainly training companies and other firms, which realised tax counselling services. Outer subjects helped many local governments to recover VAT on investment completed in previous years, which associated with costs and bigger risk. By analysing the number of changes in VAT it can be said that the only stable and reliable feature of this taxi is changeability of its regulations. Centralisation of settlements also caused a very unfavourable financial situation for the boroughs, in terms of water - sewage actions. Basing the possibility of VAT deduction on pre rate increased the costs of this task for about 20%. VAT on small, borough governments that, until now, was not a important cost, started to flow into the country budget in higher amounts. The position of Control Offices in the area of subject and actions taxed by this tax has significantly changed after VAT centralisation. Subsidies on realisation of environment protection programmes, realised directly in citizens of a given local government have also been taxed. The changes, which are a direct consequence of the EU Court of Justice verdict on VAT taxation subject, caused a significant increase of expenses connected with joint settlement. The use of pre factor caused a back transfer of VAT from local government units to the country budget. Additional amount of enactments and procedures in the local governments caused a significant increase in the number of additional documents and reports. A revolutionary verdict complicated VAT settlements (which has been perceived as the most complicated one in practical use anyway) in a substantial way. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosiewicz A., Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz, [Centralisation of VAT settlements in local governments. Commentary], Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, ISBN: 9788381071192, s.20.
 2. Biok J., Przeorek A., Stawowa K., Szafraniec R., Szywacz P., Wiencek B., red. Bełdyga T, VAT w gminach, [VAT in boroughs], Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ISBN: 9788326432095, s.69.
 3. Błaszczyk A., Komentarz do ustawy o VAT, [Commentary to VAT Act], Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2018, ISBN: 9788326969881.
 4. Kałuża D., Dereszewski T., Rzepa T., Centralizacja VAT. Wspólne rozliczenie gminy i jej jednostek organizacyjnych, [Centalisation of VAT. Joint settlements of borough and its organisational units], Infor Biznes, Warszawa 2016, ISBN: 9788365361769, s.18.
 5. Krywan T., VAT 2017. Komentarz, [VAT 2017. Commentary], Infor, Warszawa 2017, ISBN : 9788365789136, s.30.
 6. Borowski M., Centralizacja VAT w jednostkach sektora finansów publicznych, [Centralisation of VAT in units of public finance sector], C.H.Beck, Warszawa 2016. ISBN: 9788325588861.
 7. Sokołowska-Strug E., Gierszewska K., Barnik P., VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacja wraz z pierwszą korektą prewskaźnika , [VAT in local government units Centralisation with the first correction of pre rate], C.H.Beck Warszawa 2016, ISBN: 9788325592066.
 8. Michalik T., VAT. Komentarz [VAT. Commentary], C.H.Beck, Warszawa 2018, ISBN: 9788381286305, s.15.
 9. Modzelewski W., Podatek od towarów i usług: Refleksje na rok 2017, [Tax on goods and services. Reflections on 2017. Tax studies institute], Warszawa 2017, ISBN: 9788363591274.
 10. Raport NIK pt. Zlecanie usług prawniczych przez jednostki sektora finansów publicznych w Województwie Dolnośląskim, [ SCoC Report entitled 'Commissioning legal services by units of public finance sectore in Dolnośląskie Voivodship], Warszawa 2016.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników z dnia 17 grudnia 2015 r. [Regulation of the Minister of Finance from 17 December 2015 on the way of defining the use of purchased goods and services to economic activity in case of some taxpayers], Dz.U. z 2015. poz. 2193.
 12. Tomala G., Szymankiewicz M., Centralizacja w zakresie podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego, [Centralization in terms of VAT of local government units], ODDK, Gdańsk 2016, ISBN: 9788378043454.
 13. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993r [Act of 8 January 1993 on goods and services tax and excise tax], Dz.U. z 1993. Nr.11, poz.50.
 14. Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. [Act of 11 March 2004 on tax on goods and services], Dz. U. z 2017, poz.1221.
 15. Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego z dnia 5 września 2016r. [Act of 5 September 2016 on particular rules settlements of tax on goods and services and doing refund of public sources appropriated on realisation of projects financed with the use of sources of UE budget or with sources of members of the European Free Trade Agreement by local government units], Dz.U z 2016, poz. 1454.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu