BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koszty uzyskania przychodów nauczycieli akdemickich z tytułu praw autorskich
Tax Deductible Expenses of Academics' Copyrights
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 27-36, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Koszty uzyskania przychodów
Tax system, Individual income tax, Cost of revenue
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Przegląd regulacji prawnych i wewnętrznych regulacji uczelni w zakresie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów. Metodologia badania: W opracowaniu wykorzystuje się metodę analizy materiałów źródłowych oraz metodę wnioskowania logicznego. Wynik: Wskazanie zasad i postulatów, które należy uwzględnić opracowując regulacje wewnętrzne uczelni w zakresie kosztów uzyskania przychodów nauczycieli akademickich z tytułu praw autorskich. Oryginalność/wartość: Opracowanie zasad, które będą jednolite i akceptowane we wszystkich uczelniach zmniejsza ryzyko podatkowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - An overview of legal regulations and internal university regulations about calculating tax deductible expenses. Design/methodology/approach - In the study the method of the analysis of source material and logical reasoning were used. Findings - Pointing to these rules and postulates which should be taken into consideration while formulating internal university regulations about tax deductible expenses of academics' copyrights. Originality/value - The development of rules, which will be buniform and accepted by all universities, will decrease the tax risk.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. GUS. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej: honoraria. Pobrano z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik- pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/115,pojecie.html (7.06.2018).
 2. Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2018 roku (sygn. 0115-KDIT- 2-1.4011.23.2018.1.MK).
 3. MNiSW. Koszty uzyskania przychodów - stanowisko MNiSW i MF. Pobrano z: https://www.archiwum.nauka.gov. pl/komunikaty/koszty-uzyskania-przychodu-stanowisko-mnisw-i-mf.html (15.06.2018).
 4. Orłowski, J, Salamonowicz, M (2016). Dochody nauczycieli akademickich do utworów z praw i ich opodatkowanie. Studia Prawno-Ekonomiczne, XCIX, 63-74.
 5. Pismo Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 roku (nr DD3.8223.361.2017).
 6. Pismo Ministerstwa Kultury z 13 sierpnia 2002 roku (sygn. DP/WPA.024/318).
 7. Sokołowska, D. (2017). Definiowanie pojęcia utworu naukowego w regulacjach szkół wyższych. Acta Iuris Stetinensis, 2 (18), 305-337.
 8. Uchwała SN z 30 kwietnia 1986 r. (sygn. akt III PZP 42/86).
 9. Ustawa z 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2017, poz. 2 183 ze zm.
 10. Ustawa z 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Dz.U. 2017, poz. 1 668 ze zm.
 11. Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. 2018, poz. 106 ze zm.
 12. Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 2017, poz. 880 ze zm.
 13. Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 2017, poz. 201 ze zm.
 14. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 lutego 2010 roku (sygn. akt I SA/Kr 1454/09).
 15. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2010 roku (sygn. akt II FSK 1791/08).
 16. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2010 roku (sygn. akt II FSK 839/090.
 17. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 kwietnia 2011 roku (sygn. akt II FSK 2217/09).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu