BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sosnowski Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Sprawiedliwość opodatkowania a zjawisko szarej strefy
Tax Justice vs. Shadow Economy
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 3 (93), s. 97-107, bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość, System podatkowy, Szara strefa, Polityka fiskalna
Justice, Tax system, Informal economy, Fiscal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - W artykule autor koncentruje uwagę na problemach związanych ze sprawiedliwością podatkową w kontekście rozwoju szarej strefy gospodarczej. W tym celu dokonano próby zdefiniowania sprawiedliwości opodatkowania i określenia determinant szarej strefy. Metodologia badania - Przeprowadzono krytyczną analizę literatury w zakresie zdefiniowania pojęcia sprawiedliwości, sprawiedliwego opodatkowania i gospodarki nieformalnej. Wynik - W konkluzji stwierdzono, że brak sprawiedliwego opodatkowania jest istotną determinantą przechodzenia podatników do nieformalnej gospodarki i uchylania się od podatków jako rekompensaty za swoistą niesprawiedliwość podatków. Oryginalność/wartość - Stwierdzono, że tylko przestrzeganie zasady sprawiedliwego opodatkowania zamiast wysokich kar i częstych kontroli jest trwałym sposobem zmniejszania szarej strefy oraz wzrostu efektywności systemu podatkowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - In this article, the author focuses attention on problems related to tax justice in the context of the development of the shadow economy. For this purpose, an attempt was made to define the tax justice and determine the factors of the shadow economy. Design/methodology/approach - In the article, a critical analysis of literature was carried out in the scope of defining the notions of justice, fair taxation and the informal economy. Findings - The conclusion is that lack of fair taxation is an important determinant of taxpayers' transition to informal economy and tax evasion as compensation for specific tax injustices. Originality/value - The article states that only adherence to the principle of fair taxation, instead of high penalties and frequent controls, is a permanent way to reduce the shadow economy and increase the efficiency of the tax system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andel, N., Haller, H. (1980). Handbuch der Finanzwissenschaft. J.C.B. Mohr: Tübingen.
 2. Arystoteles (1996). Etyka nikomachejska. W: Arystoteles. Dzieła wszystkie, t. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Bobbio, N. (1996). Prawica i lewica. Kraków: Znak.
 4. Feld, L.P., Frey, B.S. (2007). Tax Compliance as the Result of a Psychological Tax Con-tract: The Role of Incentives and Responsive Regulation. Law and Policy, 1 (29), 102-120.
 5. Feld, L.P., Schneider, F. (2010). Survey on the shadow economy and undeclared earnings in OECD countries, German Economic Review, 2 (11), 109-149.
 6. Feld, L.P., Schneider, F. (2016). Reply to Gebhard Kirchgässner. German Economic Review, 1 (18), s. 112-117.
 7. Głuchowski, J. (1999). Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne a możliwości aplikacyjne. W: J. Mujżel, S. Owsiak i E. Mączyńska (red.), System podatkowy. Stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.
 8. Gomułowicz, A. (2001). Zasady podatkowe wczoraj i dziś. Warszawa: ABC.
 9. Grimm, K. (1992). Socjalna gospodarka rynkowa w Niemczech. Koncepcja - rozwój - problematyka. Warszawa: Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce.
 10. Gwiazdowski, R. (2001). Sprawiedliwość a efektywność opodatkowania. Pomiędzy progresją a podatkiem liniowym. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.
 11. Harasimowicz, J. (1988). Finanse i prawo finansowe. Warszawa: PWE.
 12. Hassan, M., Schneider, F. (2016). Modelling Egyptian Shadow Economy: A MIMIC Model and the Currency Demand Approach. Journal of Economics and Political Economy, 3 (3), 309-339.
 13. Jaśkiewicz, Z. (1964). Przerzucalność podatków w polskim systemie podatkowym. W: Z. Jaśkiewicz, Studia podatkowe i budżetowe. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 14. Johnson, S., Kaufmann, D., Shleifer, A. (1997). The unofficial economy in transition. Washington: Brookings Papers on Economic Activity.
 15. Johnson, S., Kaufmann, D., Zoido-Lobatón, P. (1998). Regulatory discretion and the unofficial economy. The American Economic Review, 2 (88), 387-392.
 16. Mastalski, R. (2001). Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck.
 17. Nowak-Far, A. (2011). Finanse publiczne i prawo finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
 18. Owsiak, J. (2001). Finanse publiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Pedersen, S. (2003). The Shadow Economy in Germany, Great Britain and Scandinavia: A Measurement Based on Questionnaire Service, Study No. 10. Copenhagen: The Rockwoll Foundation Research Unit.
 20. Perelman, Ch. (1959). O sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Poszwa, M. (2007). Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. Rozwiązania na lata 2007-2009. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 22. Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Schneider, F. (2005). Shadow economies around the world: what do we really know? European Journal of Political Economy, 3 (21), 598-642.
 24. Stankiewicz, W. (2012). Ekonomika instytucjonalna. Warszawa. Pobrano z: http://www.pwsbia.edu.pl/pliki/waclaw_ stankiewicz_ekonomika_instytucjonalna_iii.pdf.
 25. Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Szumlakowski, R. (2013). Zasada sprawiedliwości podatkowej. W: M. Sadowski (red.), Acta Erasmiana V. Wrocław: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 27. Teobaldelli, D. (2011). Federalism and the Shadow Economy. Public Choice, 3 (146), s. 269-289.
 28. Thomas, J.J. (1992). Informal Economic Activity. London: LSE, Handbooks in Economics, Harvester Wheatsheaf.
 29. Wilkinson, M. (1992). Taxation. London.
 30. Williams, C.C., Schneider, F. (2016). Measuring the Global Shadow Economy: The Prevalence in Formal Work and Labor. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Company.
 31. Wyrok TK z dnia 29 maja 1996 roku. Sygn. akt. K.22/95, OTK 1996/3/21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.93-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu