BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strojek-Filus Marzena (University of Economics in Katowice, Poland), Dremliuha Viktoriia (University of Economics in Katowice)
Tytuł
Intangible Assets in the Accounting Law - Comparison of Polish and Ukrainian Solutions
Źródło
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 2018, nr 2, s. 51-57, tab., bibliogr. 14 poz.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
Słowa kluczowe
Wartości niematerialne, Prawo finansowe, Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe
Intangible asset, Financial law, Accounting, Financial statements
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The paper presents a differentiated approach to the valuation and presentation in the financial statement of economic resources of business entities in neighbouring countries illustrated on the example of Poland and Ukraine. Domestic accounting law solutions of the countries under analysis with respect to intangible assets have been analyzed in detail. The aim of the paper is to show and assess the differences in the identification, valuation and presentation of intangible assets in the light of domestic accounting in Poland and Ukraine. The authors postulate unification of solutions in this area by adopting IAS/IFRS solutions in both studied countries.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 16.07.1999 on accounting and financial reporting, consolidated text (Ukraine).
 2. Act of 29 September 1994 on accounting, consolidated text (Poland).
 3. Directive EP and Council 2013/34 / EU of 26/06/2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related financial statements of certain entities, amending EP and Council Directive 2006/43/EC and repealing Council Directive 78/660/EEC and 83/349 / EEC.
 4. Hoogendoorn, M. (2000). A Financial Statement Model Based on Shareholder Value. [online] Available at: http://www.imwww.feuva.nl/-pv/PDFdocs/2000-04.pdf
 5. Kumor, I. and Strojek-Filus, M. (2013). Przekształcenie sprawozdania finansowego w procesie ustalania wartości jednostki gospodarczej. Academic Journals of the University of Szczecin, 786(64), p.195.
 6. Kuzyk, N. and Boyarova, O. (n.d.). Aktualne problemy księgowania i wyceny wartości niematerialnych i prawnych. National University of Biological Assets and Natural Resources of Ukraine.
 7. Nobes, C. and Norton, J. (1996). International variations in the Accounting and Treatments of Goodwill and the Implications for Research. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 5(2), p.180.
 8. Rumniak, P. (2011). Standaryzacja procesu wyceny składników niematerialnych. Academic Journals of the University of Szczecin, 639(37), p.755.
 9. Strojek-Filus, M. (2013). Determinanty oraz skutki wynikowo-bilansowe identyfikacji i rozliczania wartości firmy w grupie kapitałowej. Katowice: University of Economics in Katowice, pp.21-25.
 10. Strojek-Filus, M. and Kumor, I. (2015). Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: CeDeWu, p.32.
 11. Suryaningrum, D. and Anwar, S. (2012). Beauty and the Beast: Accounting Hyperreality and Reality - A Baudrillarian Postmodernism Review on Goodwill. Global Conference on Business & Finance Proceedings, 7(2).
 12. The Ordinance of the Minister of Finance of 25 September 2009 on detailed rules for the preparation of consolidated financial statements of capital groups by entities other than banks, insurance companies and reinsurance companies.
 13. The Ordinance of the Minister of the Treasury of Ukraine regarding the approval of the Instruction of Settlement of Fixed Assets of Budgetary Units, No. 64 of 17.07.2000.
 14. Walińska, E. (2009). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. LEX, pp.24-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.4275
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu