BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Widerski Piotr (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej)
Tytuł
Protection of Trade Secrets in Polish and European Legislation
Źródło
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law, 2018, nr 2, s. 64-73, bibliogr. 16 poz.
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku Białej
Słowa kluczowe
Tajemnica handlowa, Know-how, Prawo własności intelektualnej, Informacja biznesowa, Wartości niematerialne
Trade secret, Know-how, Intellectual property law, Business information, Intangible asset
Uwagi
summ.
Abstrakt
Trade secrets are valuable business assets to all companies on the market irrespective of their size and sector. Empirical evidence prompts clear dependency between innovation and trade secret protection (Ec.europa.eu, 2013). Trade secrets represent the results of R&D investments, innovation and creativity. They are often located as the decisive element of economic advantage in business relationship. The lack of sufficient legal protection of secrets reduces confidence of business creators, researchers and innovators. A current state of protection in the EU has proven to be inadequate to create a satisfactory level of entrepreneurship. Directive 2016/943 endorses a minimum standard requirement for the EU legislation but the Member States may introduce to their own legal systems more far-reaching protection against unlawful acquisition, use or disclosure of trade secrets. Trade secrets play an important role in protecting the exchange of know-how between businesses, especially SMEs, and research institutions both within and across the borders of the internal market, in the context of research, development, and innovation. Trade secrets are one of the most commonly used forms of protection of intellectual creation and innovative know-how by businesses, yet at the same time, they are not sufficiently protected by the existing European Union legal framework.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ec.europa.eu. (2013). [online] Available at: http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-study_en.pdf.
 2. Gancarz, I. (2011). Pojęcie przedsiębiorstwa w świetle relacji pomiędzy unijnym i krajowym prawem konkurencji. Kwartalnik Prawa Publicznego, 11(3/4), p.96.
 3. Gawlik, B. (1985). Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych. Scientific Journals of the Jagiellonian University. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 41, p.138.
 4. Giesen, B. (2013). Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art.11 u.z.n.k. Studia prawa prywatnego, 29(2), pp.17-18.
 5. Gnela, B. (2015). o specyfice autorskich dóbr osobistych oraz koncepcji ich ochrony. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, LXXVII(2), p.35.
 6. Gniewek, E. (2010). Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa, p.126.
 7. Legislacja.rcl.gov.pl. (n.d.). Projekt. [online] Available at: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12306806/katalog/12482406#12482406.
 8. Michalak, A. (2006). Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, Zagadnienia cywilnoprawne. Zakamycze, p.45 and n.
 9. Miemiec, M. (2013). Materialne prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, SA., p.311.
 10. Partyk, A. (2015). [online] Available at: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/w-orzecznictwie-trwa-spor-czy-osoba-prawna-ma-prawo-do-ochrony-swojego-wizerunku [Accessed 9 Nov. 2015].
 11. Pazdan, M. (2007). System prawa prywatnego. In: M. Safjan, ed., Prawo cywilne - część ogólna. Warszawa, p.1149.
 12. Piasecki, K. (2001). Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Tom I. Warszawa: CH Beck.
 13. Romatowska, M. (n.d.). Temidium. [online] Temidium.pl. Available at: https://www.temidium.pl/artykul/zadoscuczynienie_za_krzywde_na_gruncie_kodeksu_cywilnego_aspekty_praktyczne-287.html.
 14. Szwaja, J. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". Komentarz. 4th ed. Warszawa: Nb 67.
 15. Wojcieszko-Głuszko, E. (2005). Tajemnica przedsiębiorstwa i jej cywilnoprawna ochrona na podstawie przepisów prawa nieuczciwej konkurencji. ZN UJ PIPWI, 89, pp.9-138.
 16. Zdyb, M., Sieradzka, M. and Michalak, A. (2016). Komentarz do 'Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji'. Warszawa, p. 400, 409, 417, 4
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-411X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.5316
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu