BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krupa Marian (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu)
Tytuł
Uwarunkowania w zakresie rozwoju firm rodzinnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej
Determination of Family Business Development in Poland at European Union Countries Perspective
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 373-386, rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rodzinne, Wartości w biznesie, Modele biznesowe
Family-owned business, Values ​​in business, Business models
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M13
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Rozwój firm rodzinnych w Polsce stanowi, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, swoisty fenomen, który wymaga systematycznych badań i analiz. I o ile firmy rodzinne podlegają tym samym prawom ekonomicznym, często są narażone na różne formy idealizacji. Niewątpliwe największą zaletą takiego modelu biznesowego jest to, że w dużej mierze jest oparty na niezwykle trwałych więzach emocjonalnych przejawiających się w postawie wzajemnej pomocy i altruizmu. Z drugiej jednak strony, zarządzanie firmą oparte na połączeniu świata wartości rodzinnych z regułami ekonomii może prowadzić do różnego rodzaju konfliktów w wymiarze wewnętrznym jak i zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że firmy rodzinne w skali globalnej stanowią aż 90% wszystkich podmiotów gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

Family business development in Poland, as much as in EU countries, represents true phenomenon that requires systematic research and analysis. In spite of all family business fall within to the same economic rules as others, they are very often covered by the idealistic imagination. There is no doubt, one of the most important value that appears and develops within family business is related to mutual help and altruism. On the other hand, family business management has to be related both to social and economic values. It often leads to all kinds of internal and external conflicts. It is necessary to remember that family businesses globally represent 90% of all entrepreneurships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdallah S., Stoll L., Eiffe F., Quality of life in Europe: Subjective well being, European Commission, Luxembourg 2013.
 2. Bakier B, Gnat M., Trzeszczkowski M., Niektóre aspekty funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i zagranicą, PWSZ im. prof. E.F. Szczepanika, Suwałki 2014.
 3. Blikle Andrzej, Wartości w firmie rodzinnej - ostrzeżenie dla zewnętrznych menedżerów, www. http://andrzejblikle.natemat.pl, data dostępu: 16.08.2018.
 4. Fundacja Firmy Rodzinne, https://ffr.pl, data dostępu: 17.08.2018.
 5. KPMG, Barometr Firm Rodzinnych, KPMG, Warszawa 2017.
 6. European Values Education Project, Atlas of European Values, www.atlasofeuropeanvalues.eu, data dostępu: 05.04.2018.
 7. Kałdoń Barbara Małgorzata, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, Zeszyty "Forum Pedagogiczne", UKSW, Warszawa 2011.
 8. Koczerga M., In serach of rationality: business students on family-owned firms, "Poznań University of Economics Review" vol. 13/2, Poznań 2013.
 9. Koładkiewicz I., Firmy rodzinne w Polsce - perspektywy badawcze, "Organizacja i Kierowanie" nr 3(129)/2007, KNOiZ PAN, Warszawa 2007.
 10. Lewandowska A., Więcek-Janka E., Hadryś-Nowak A., Wojewoda M., Tylczyński Ł., Firma rodzinna to marka. Raport z badania przeprowadzonego w ramach projektu "Statystyka firm rodzinnych", Instytut Biznesu Rodzinnego, Poznań 2016.
 11. Mandl I., Overview of Family Business Relevant Issues, Austrian Institute for SME Research, Wiedeń 2008.
 12. Muller P., Julius J., Herr D., Koch L., Peycheva V, McKiernan S., Annual Report on European SMEs 2016/2017, European Commission, Luxembourg 2017.
 13. Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 14. PwC, Raport: Badanie firm rodzinnych 2016. Firmy rodzinne w obliczu zmian, PwC Polska oraz Instytut Biznesu Rodzinnego, Warszawa-Poznań 2016.
 15. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne: istota i zachowania strategiczne, AE, Wrocław 2007.
 16. Skorowski H, Rodzina jako kategoria aksjologiczna, Zeszyty "Seminare" nr 11, Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, Kraków-Piła-Warszawa-Wrocław 1995.
 17. Sułkowski Ł., Determinanty rozwoju firm rodzinnych, TNOiK, Toruń 2005.
 18. Surdej A. Wach K. Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 19. Szlendak Tomasz, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, WN PWN, Warszawa 2011.
 20. Zaniewska K. Międzynarodowa działalność przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Poznańska K, Kraj K. (red.), Ekonomia. Finanse. Zarządzanie, SGH, Warszawa 2013.
 21. Żukowska J., Pindelski M., Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, [w:] "Współczesne Zarządzanie" nr 4/2012, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu