BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicki Wojciech (West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Poland)
Tytuł
The Influence of Union Regulations in the Form of Sectoral Exclusions on the Functioning of the Automotive Product and Service Market in Poland
Wpływ regulacji unijnych w postaci wyłączeń sektorowych na funkcjonowanie rynku produktów i usług motoryzacyjnych w Polsce
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2018, nr 31, s. 424-433-433, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Prawo międzynarodowe, Rynek motoryzacyjny, Sektor usług, Motoryzacja
Legal regulations, International law, Motorization market, Services sector, Motorization
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D40, E23,F12,F15,K21,L11,L52, N70
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na istotę problematyki badawczej dotyczącej oceny wpływu regulacji unijnych w postaci wyłączeń sektorowych na funkcjonowanie rynku motoryzacyjnego w Polsce. Realizacji powyższego celu służyła weryfikacja następującej hipotezy badawczej. Wprowadzenie wyłączeń sektorowych na polskim rynku motoryzacyjnym doprowadziło do osiągnięcia wymiernych korzyści ekonomicznych-organizacyjnych zarówno dla strony popytowej jak i podażowej zatem występuje konieczność przedłużenia trwania tego rozporządzenia w Polsce po roku 2023. Osiągnięcie tego zadania wymagało zastosowania stosownych metod i technik badawczych, takich jak: analiza dostępnych źródeł literaturowych, metody indukcji i dedukcji oraz obserwacji w celu oceny korzyści tego rozporządzania zarówno dla strony popytowej jak i podażowej. Natomiast bezpośrednimi odbiorcami zaprezentowanych wyników badań mogą być zarówno organy ustawodawcze jak i wykonawcze, które w niedalekiej przyszłości rozważają zmiany w zakresie regulacji prawnych w stosunku do rynku produktów i usług motoryzacyjnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to draw attention to the essence of the research issues concerning the assessment of the impact of EU regulations in the form of sector exemptions on the functioning of the automotive market in Poland. The verification of the following research hypothesis was used to achieve this goal. The introduction of sectoral exemptions on the Polish automotive market has led to measurable economic and organizational benefits for both the demand and supply side, therefore there is a need to extend the duration of this regulation in Poland after 2023. Achieving this task required the use of appropriate research methods and techniques, such as: analysis of available literature sources, methods of induction and deduction, and observation in order to assess the benefits of this regulation for both the demand and supply side. On the other hand, direct recipients of the presented research results may be both legislative and executive bodies, which in the near future are considering changes in the scope of legal regulations in relation to the market of automotive products and services in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andersen J. (2001), Study of the impact of possible future legislative scenarios for motor vehicle distribution on all parties concerned, Moto Conference, Hamburg.pp.23.
 2. Automotive Industry Report in the European Union 2017. Dekra Berlin, pp. 45-67.
 3. Automotive New Europe (2002,.2003,2004,2005,2006 und 2007): Global Market Data Book. Crain Communications Inc. Detroit und Oberpfaffenhofen 2002,2003,2004,2005,2006 und 2008.
 4. Bozon L und das ICDP Team (2009), New Vehicle Supply in a Fast Falling Market ICDP Research Report 01/2009 Solihull ( UK),2009. pp.34-35.
 5. Commission Regulation (EC) No 1475/95 of 28 June 1995 on the application of Article 81 par. 3 of the Treaty on the European Community to certain categories of agreements on the distribution and servicing of motor vehicles (OJ L 145, of 29/06/1995, p. 25).
 6. Commission Regulation (EC) No. 1400/2002 of the Commission of July 31, 2002 on the application of art. 81 par. 3 of the Treaty to vertical groups of agreements and concerted practices in the motor vehicle sector (Official Journal EC No. 203/30).
 7. Commission Regulation (EC) No 461/2010 of 27 May 2010 on the application of Article 101 par. 3 of the Treaty on the Functioning of the European Union to the category of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector.
 8. Creutzig J. (2003), EG-Gruppenfreistellungs-Verordnung (GVO) für den Kraftfahrzeugsektor. Wettbewerb in Recht und Praxis, Berlin.
 9. Explanatory Brochure to the Commission Regulation (EC) NO 1400/2002 OF 31 July 2002, (2002) Distribution and Servicing of Motor Vehicles in the European Union-European Commission - Directorate General of Competition, p. 28.
 10. Lademann J. (2001), Consumer preferences towards existing and potential sales and servicing alternatives in automobile distribution, Marketing und Vetrieb, Hamburg.
 11. Lewicki W. (2016), The implications of regulation of sector exclusions in the European Union practice for the establishing Communications compensations by insurance companies and liquidation of damages communication European Journal of Service Management vol 19.
 12. Porter M.E (1990) The Competitive Advantage of Nations. New York 1990.
 13. Porter M.E (1991) Towards a dynamic theory of strategy. In. Strategic Management Journal, Nr.12 Winter Special Issue 1991, pp. 95-117.
 14. Stanford J (2010) The geography of auto globalization and the politics of auto bailouts Cambridge Journal of Regions, Economy and Society vol.3 pp. 45.
 15. Treaty Establishing the European Community. Consolidated version U.C. 321E from December 29, 2006.
 16. Vošta, M Kocourek, A (2015): Automobile Industry in the European Union and its Competitiveness in the World, ACC Journal, volume 11, number 2, pp. 40-51.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9167
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu