BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koszt kapitału własnego w firmach rodzinnych - badania spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Cost of Equity Capital in Family Firms - Research on Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2018, nr 2 (92), s. 381-393, tab., bibliogr. 41 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Koszt kapitału, Kapitał własny, Przedsiębiorstwo rodzinne, Spółki giełdowe
Capital cost, Ownership capital, Family-owned business, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Celem badania była ocena na podstawie próby spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie wpływu kontroli rodziny nad firmą na poziom kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - Badanie empiryczne przeprowadzono na niezbilansowanym panelu spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie. Zakres czasowy badania objął lata 2006-2015. Podstawową metodą była analiza regresji liniowej, której parametry estymowano klasyczną metodą najmniejszych kwadratów (KMNK). Analiza regresji obejmowała wszystkie informacje z próby (pooled OLS). W modelach regresji zmienną objaśnianą był koszt kapitału własnego, natomiast testowaną zmienną objaśniającą - kontrola rodziny. W modelach regresji uwzględniono także odpowiednie zmienne kontrolne. Wynik - Zaobserwowano niższy poziom kosztu kapitału własnego firm rodzinnych w porównaniu do firm nierodzinnych. Wskazano czynniki różniące firmy rodzinne od nierodzinnych wpływające na zaobserwowaną współzależność. Należą do nich między innymi niższy poziom zadłużenia firm rodzinnych, ich mniejszy rozmiar i wyższa rentowność aktywów. Oryginalność/wartość - W badaniach wykorzystano rozległe dane panelowe dotyczące 608 spółek notowanych na GPW w Warszawie w latach 2006-2015 (3414 obserwacji). W odróżnieniu od dotychczasowych badań dotyczących wpływu kontroli rodziny nad firmą na wyniki przedsiębiorstw, które koncentrowały się często na wartości przedsiębiorstwa, w opracowaniu skupiono się na koszcie kapitału własnego. Przeanalizowano wpływ kontroli rodziny nad firmą na koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa i wskazano czynniki, które, różnicując firmy rodzinne od nierodzinnych, wpływają na badaną współzależność. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the study was to examine link between family control and cost of equity capital, based on the sample of companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Design/methodology/approach - The empirical research study was conducted on unbalanced panel of public companies listed on Warsaw Stock Exchange. The research period covered the years 2006-2015. The primary method used was linear regression. The parameters were estimated using pooled OLS method. The dependent variable was cost of equity capital and the main test variable family control. Additionally appropriate control variables were included. Findings - A lower level of the cost of equity capital in family firms was observed (compared to non-family firms). Factors influencing observed link between family control and cost of equity capital were indicated. That differentiate family and non-family enterprises that influence observed interdependence are indicated. These factors include lower debt level of family firms, their smaller size and higher return on assets. Originality/value - The research used panel data of 608 companies listed on WSE covering long period of years 2006-2015 (3,414 observations). In contrast to the prior studies on the impact of family control on company's results, which were often focused on corporate value, current study is concentrated on the cost of equity capital. The link between family control and cost of equity capital was analysed, indicating factors that, when differentiating family companies from non-family ones, affect the interdependence studied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amadi, C.W. (2010). Estimation of the Cost of Equity: A Chance of a Loss Approach. Business Quest, January, 1-25.
 2. Anderson, R., Reeb, D. (2003a). Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500. Journal of Finance. 3 (58): 1301-1327.
 3. Anderson, R., Reeb, D. (2003b). Founding-family ownership, corporate diversification, and firm leverage. Journal of Law and Economics, 2 (46): 653-684.
 4. Anderson, R., Mansi, S., Reeb, D. (2003). Founding-family ownership and the agency cost of debt. Journal of Financial Economics, 2 (68): 263-285.
 5. Andres, C. (2008). Large Shareholders and Firm Performance: An Empirical Examination of Founding-family Ownership. Journal of Corporate Finance, 4 (14): 431-445.
 6. Barontini, R., Caprio, L. (2006). The Effect of Family Control on Firm Value and Performance: Evidence from Continental Europe. European Financial Management, 5 (12): 689-723.
 7. Bennedsen, M., Nielsen, K. (2010). Incentive and Entrenchment Effects in European Ownership. Journal of Banking and Finance, 9 (34): 2212-2229.
 8. Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D. (2010). Family Control and the Implied Cost of Equity: Evidence before and after the Asian Financial Crisis. Journal of International Business Studies, 41, 451-474.
 9. Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar W. (2012). Political Connections and the Cost of Equity Capital. Journal of Corporate Finance, 18, 541-559.
 10. BZWBK (2017). MakroSkop, 3/2017, 03/2014, 3/2011, 3/2008. Pobrano z: https://skarb.bzwbk.pl/skarb/serwis-ekonomiczny/makroskop-pl/archiwum.html (18.03.2017).
 11. Cameron, A.C., Miller, D.L. (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. Journal of Human Resources, 2 (50), 317-372.
 12. Chava, S. (2010). Socially Responsible Investing and Expected Stock Returns. Working Paper Georgia Institute of Technology.
 13. Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive than Non-family Firms? Journal of Financial Economics, 1 (95), 41-61.
 14. Chen, K., Chen, Z., Wei, K. (2009). Agency Costs of Free Cash Flow and the Effect of Shareholder Rights on the Implied Cost of Equity Eapital. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1 (46), 171-207.
 15. Chen, F., Jorgensen, B., Yoo, Y. (2004). Implied Cost of Equity Capital in Earnings-based Valuation: International Evidence. Accounting and Business Research, 4 (34), 323-344.
 16. Claus, J., Thomas, J. (2001). Equity Premia as Low as Three Percent? Evidence from Analysts' Earnings Forecasts for Domestic and International Stock Markets. Journal of Finance, 5 (56), 1629-1666.
 17. Cronqvist, H., Nilsson, M. (2003). Agency Costs of Controlling Minority Shareholders. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4 (38), 695-719.
 18. Damodaran, A. (2017). Damodaran Online. Pobrano z: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ (18.03.2017).
 19. Derwall, J., Verwijmeren, P. (2007). Corporate Social Responsibility and the Cost of Equity Capital. Working Paper RSM Erasmus University.
 20. Dhaliwal, D., Krull, L., Li, O., Moser, W. (2005). Dividend Taxes and Implied Cost of Equity Capital. Journal of Accounting Research, 43, 675-708.
 21. El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C., Mishra, D. (2011). Does Corporate Social Responsibility Affect the Cost of Capital? Journal of Banking and Finance, 9 (35), 2388-2406.
 22. El Ghoul, S., Guedhami, O., Pittman, J. (2011). The Role of IRS Monitoring in Equity Pricing in Public Firms. Contemporary Accounting Research, 2 (28): 643-674.
 23. Elton, E. (1999). Expected Return, Realized Return, and Asset Pricing Tests. Journal of Finance, 4 (54), 1199-1220.
 24. Freeman, M.C., Guermat, C. (2006). The Conditional Relationship Between Beta and Returns: A Reassessment. Journal of Business Finance and Accounting, 33, 1213-1239.
 25. Frishkoff, P.A. (1995). Understanding Family Business: What Is a Family Business? Oregon State University, Austin Family Business Program.
 26. Grossman, S., Hart, O. (1986). The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration. Journal of Political Economy, 4 (94), 691-719.
 27. Jaffe, D.T. (1990). Working with Ones You Love: Conflict Resolution and Problem Solving Strategies for a Successful Business. Berkeley (CA): Conari.
 28. Jensen, M. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 2 (76), 323-329.
 29. Jensen, M., Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305-360.
 30. Kałdoński, M. (2016). Unikanie opodatkowania z perspektywy nadzoru korporacyjnego. Badania nad odrębnością zjawiska w firmach rodzinnych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 31. Maury, B. (2006). Family Ownership and Firm Performance: Empirical Evidence from Western European Corporations. Journal of Corporate Finance, 2 (12), 321-341.
 32. Petersen, M.A. (2009). Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches. The Review of Financial Studies, 1 (22), 435-480.
 33. Roberts, M.R., Whited T.M. (2011). Endogeneity in Empirical Corporate Finance. Simon School Working Paper No. FR 11-29. Pobrano z: https://ssrn.com/abstract=1748604.
 34. Safin, K. (2007). Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 35. Schmid, T. (2013). Control Considerations, Creditor Monitoring, and the Capital Structure of Family Firms. Journal of Banking and Finance, 2 (37). 257-272.
 36. Shleifer, A., Vishny, R. (1986). Large Shareholders and Corporate Control. Journal of Political Economy, 3 (94), 461-488.
 37. Sułkowski, Ł, Marjański, A. (2009). Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń. Warszawa: Poltext.
 38. Villalonga, B., Amit, A. (2010). Family Control of Firms and Industries. Financial Management, 3 (39), 863-904.
 39. Villalonga, B., Amit, A. (2009). How Are U.S. Family Firms Controlled? Review of Financial Studies, 8 (22), 3047-3091.
 40. Villalonga, B., Amit, A. (2006). How Do Family Ownership, Control, and Management Affect Firm Value? Journal of Financial Economics, 2 (80), 385-417.
 41. Zarzecki, D. (2014). Ryzyko a koszt kapitału - wybrane problemy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 461-475.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.92-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu