BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bîră Monica (National University of Political Studies and Public Administration, Romania)
Tytuł
Communicating Museums : a Textual Analysis of Content and Interaction Management
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2018, vol. 14, nr 4, s. 63-80, bibliogr. s. 78-79
Tytuł własny numeru
Exploring Management Through Qualitative Research
Słowa kluczowe
Muzea, Zarządzanie komunikacją, Zarządzanie treścią, Analiza tekstu
Museums, Communication management, Content management, Text analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Z10, M00
streszcz., summ.
Abstrakt
Muzea, poprzez swoje dyskursy instytucjonalne, odgrywają ważną, ale czasami zaniedbaną rolę w egzekwowaniu praktyk społecznych i tworzeniu tożsamości społecznej. Wraz z nową cyfrową erą, muzea musiały dostosować się do nowych form komunikacji: w środowisku, które, przynajmniej pozornie, daje każdemu równy głos, muzea zdołały się porozumieć, nie rezygnując z pozycji depozytariuszy wiedzy i autorytetu. Analizując komunikację online, zarządzanie treścią i zarządzanie interakcjami (na stronach internetowych, na stronach Facebooka), obecne badanie ma na celu zbadanie mechanizmów umożliwiających muzeom przekazywanie informacji o ich specyficznych cechach (przestrzeń, dostęp, uczenie się i interpretacja), zachowując jednak główną rolę jako komunikatora, ale także jako aktora wzmacniającego system wierzeń i wiedzy, który rządzi tym, co uważa się za poprawne, niepoprawne; dobre lub złe, normalne lub nienormalne w danym społeczeństwie. Tak więc, łącząc komunikację postrzeganą jako narzędzie zarządzania i analizę tekstową, niniejsze badanie ilustruje zastosowanie różnych jakościowych metod badawczych w dziedzinie zarządzania, a w szczególności w dziedzinie zarządzania komunikacją. (abstrakt oryginalny)

Museums, through their institutional discourses, are playing an important but sometimes neglected role in enforcing social practices and creating social identities. With the new digital era, museums had to adapt to new forms of communication: in an environment that, at least, gives everybody an equal voice, museums managed to communicate themselves without renouncing their position of depositaries of knowledge and authority. By analyzing online communication, through content management and interaction management (on websites, Facebook pages) the current study aims to explore the mechanisms enabling museums to convey information about their specific features (space, access, learning and interpreting) while retaining a main role not only as communicators, but also as actors reinforcing the larger system of beliefs and knowledge that govern what counts as right or wrong, good or bad, normal or abnormal, in a particular society. Thus, by combining communication seen as a management tool and textual analysis, this study illustrates the application of diverse qualitative research methods in the fields of management, and, specifically, in the field of communication management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badell, J. -I. (2015). Museums and social media: Catalonia as a case study. Museum Management and Curatorship, 30(3), 244- 263.
 2. Brookshaw, S. (2009). The material culture of Children and childhood. Understanding childhood objects in the museum context. Journal of Material Culture, 14(3), 365-383.
 3. Burton, A. (1997). Design history and the history of toys: Defining a  discipline for the Bethnal Green Museum of Childhood. Journal of Design History, 1(1), 1-21.
 4. Capriotti, P., & González- Herrero, A. (2013). Managing media relations in museums through the Internet: A model of analysis for online pressrooms in museums. Digital Heritage, 28(4), 413-429.
 5. Capriotti, P., & Kuklinski, H. P. (2012). Assessing dialogic communication through the Internet in Spanish museums. Public Relations Review, 38(4), 619-626.
 6. Duriau, V. J., Reger, R. K., & Pfarrer, M. D. (2007). A content analysis of the content analysis literature in organization studies: Research themes, data sources and methodological refinements. Organizational Research Methods, 1(10), 5-34.
 7. Fairclough, N. ( 2003). Textual Analysis for Social Research . London: Routledge.
 8. Gilmore, A., & Rentschler, R. (2002). Changes in museum management: A custodial or marketing emphasis? Journal of Management Development, 21(10), 745-760,
 9. Girveau, B., & Charles, D. (2011). Des jouets et des Hommes. Paris: Reunion Des Musees Nationaux.
 10. Halliday, M. K. (1978). Language as Social Semioti: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.
 11. Hooper Greenhill, E. (1992). Museums and the Shaping of Knowledge. London: Routledge.
 12. Jones, R. H. (2012). Discourse Analysis: A Resource Book for Students. London: Routledge English Language Introductions.
 13. Liu, C.-R., Liu,. H.-K., & Lin, W.-R. (2015). Constructing customer-based museums brand equity model: The mediating role of brand value. International Journal of Tourism Resources, 17(3), 229-238.
 14. Mayfield, M. I. (2005). Children's museums: Purposes, practices and play?. Early Child Development and Care, 175(2), 179-192.
 15. Pary, R. (2010). Museum in a Digital Age. London: Routledge.
 16. Poulot, D. (2005). Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècles. Paris: La Découverte.
 17. Poulot, D. (2009). Musée et muséologie. Paris: La Découverte.
 18. Richardson, J. (2007). Analysing Newspapers: An Approach from Critical Discourse Analysis. New York: Palgrave Macmillan.
 19. Art Ludique http://www.artludique.com/musee2.html,
 20. https://www.facebook.com/ArtLudiqueLeMusee
 21. Musée du Jouet in Moirans-en-Montaigne http://www.musee-du-jouet.com/ https://www.facebook.com/Musee.du.jouet.moirans
 22. V&A Museum of Childhood at Bethnal Green http://www.vam.ac.uk/moc/ https://www.facebook.com/museumchildhood/
 23. Museo Valenciano del Jugete http://www.museojuguete.com/en/ https://www.facebook.com/museo.deljuguete.1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.7341/20181443
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu