BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziółkowska Elwira (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych
Perception of Corporate Treasury Departments and Corporate Treasurers in Polish Enterprises Based on Empirical Studies
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 19-30, rys., tab., wyk., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Skarbowość, Finanse przedsiębiorstwa, Płynność finansowa
Treasury, Enterprise finance, Financial liquidity
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G300
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono oraz scharakteryzowano funkcję bieżącego zarządzania finansami na przykładzie działów skarbu. Dział skarbu w przedsiębiorstwach jest stosunkowo młodym elementem struktur organizacyjnych, a co się z tym wiąże - mało rozpowszechnionym w naszym kraju. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie zagadnienia skarbowości, począwszy od roli i zadań skarbnika korporacyjnego oraz miejsca działu skarbu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw, a skończywszy na przedstawieniu wyników badań dotyczących postrzegania działów skarbu oraz stanowisk skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach. Otrzymane wyniki badań wskazują na brak ujednolicenia zarówno zakresu obowiązków skarbnika, jak i nazewnictwa stanowisk skarbnika korporacyjnego oraz nazewnictwa samych działów skarbu. (abstrakt oryginalny)

The author describes and explains the role of corporate treasury departments in day-to-day corporate finance management. A corporate treasury department is a relatively new component of corporate organisational structures, still rather little known in Poland. The paper aim is to familiarise readers with the subject of treasury, starting from the role played by corporate treasurers and the position of a corporate treasury department in corporate organisational structure through responsibilities of a corporate treasurer up to the presentation of results of studies on the perception of corporate treasury departments and corporate treasurers. The obtained results indicate the lack of uniformity in job descriptions of corporate treasurers and in names given to corporate treasury departments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 2. Bentley H.C., Corporate Finance and Accounting, The Ronald Press, New York 1908.
 3. Degenhart H., The Functions of a Corporate Treasury, "Treasury Management International" 2008, https://www.treasury-management.com/article/4/121/1053/thefunctions-of-a-corporate-treasury.html, dostęp: 14.10.2018.
 4. Ertl M., Aktives Cashflow-Management. Liquiditätssicherung durch wertorientierte Unternehmensführung Und effiziente Innenfinanzierung, Vahlen, München 2004.
 5. Grzelak F., Kreczmańska-Gigol K., Skarbnik korporacyjny w Polsce - miejsce, zadania, narzędzia, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2012, s. 39-52.
 6. Kreczmańska-Gigol K., Pomiar płynności finansowej [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015.
 7. Kreczmańska-Gigol K., Rola skarbnika w przedsiębiorstwie - ujęcie historyczne i współczesne, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2012, 107 [Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, red. H. Zadora, G. Łukasik].
 8. Müldner M., Rola skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwie [w:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 9. Pajewska-Kwaśny R., Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Istota ryzyka [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota, pomiar, zarządzanie, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2015.
 10. Rauk J., Rola skarbnika w przedsiębiorstwie - ujęcie pierwsze [w:] Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska-Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 11. Reisch R., Die Konzern-Finanzpolitik [w:] Handbuch der Konzernfinanzierung, Hrsg.M. Lutter, E. Schettler, U.H. Schneider, Verlag DR. Otto Schmidt, Köln 1998.
 12. Ross D., International Treasury Management, Euromoney Publication, London 2000.
 13. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Szumielewicz W., Cash Management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena, Difin, Warszawa 2009.
 15. ACT and The Institute of Chartered Accountants in Australia, O wzrastającym znaczeniu skarbowości korporacyjnej w 20 punktach, https://www.treasurers.org/ACTmedia/istota_skarbowosci_korporacyjnej.pdf, dostęp: 14.10.2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu