BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boniecki Dominik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej
Coopetition in Air Transport in the European Union
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2018, z. 169, s. 31-42, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Linie lotnicze, Alianse strategiczne, Rynek europejski
Airlines, Strategic alliances, European market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R41
streszcz., summ.
Abstrakt
Wzrost oferty przewozowej dokonany w drugiej dekadzie XXI w. przez przewoźników lotniczych posiadających siedziby w Unii Europejskiej spowodował zatarcie nie tylko różnic między modelami biznesowymi operatorów lotniczych, lecz także zanik klarownego rozróżnienia relacji łączących towarzystwa lotnicze: partnerstwa lub konkurencji. Celem artykułu jest przedstawienie układu przestrzennego głównych strumieni kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Zbadano czynniki nasilające jednoczesną współpracę i konkurencję między liniami lotniczymi oraz strategie zarządcze mające na celu jej ograniczenie. Oszacowano też możliwe kierunki rozwoju przedmiotowego zjawiska w Europie w najbliższych latach. Przeprowadzone badanie pozwala na wyciągnięcie następującego wniosku: konsolidacja kapitałowa przewoźników nasila strumienie konkurencji między liniami lotniczymi należącymi do jednej grupy kapitałowej a towarzystwami z tej samej konstelacji wielostronnej, które takich związków nie zawarły. (abstrakt oryginalny)

The second decade of the 21st century witnesses the emergence of an extended offer of air transport companies based in the European Union, which has not only blurred borders between business models of air operators, but also eliminated a possibility to clearly identify relationships that link airlines into partnership or competitive arrangements. The paper discusses spatial layout of the main streams of coopetition in the air transport sector in the European Union. We also examined factors that drive cooperation simultaneously with competition between the airlines and management strategies designed to restrict it. Possible directions of how the phenomenon is expected to evolve in Europe in the near future have also been drawn. The study has led to an unambiguous conclusion: capital consolidation of air carriers fosters competition between airlines representing a particular air holding company and airline alliances from the same multilateral constellation who do not have such links. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Buillaume-Burghouwt G., Airline Network Development in Europe and its Implications for Airport Planning, Ashgate 2007.
  2. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
  3. Cygler J., Kooperencja w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw [w:] Cygler J. i in., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  4. Doganis R., The Airline Business in the 21st century, Routledge 2005.
  5. Holloway S., Straight and Level. Practical Airline Economics, 3 rd Edition, Ashgate 2008.
  6. Hoszman A., Modele kooperencji w sektorze transportu lotniczego, "Organizacja i Kierowanie" 2011, nr 1(144).
  7. Lazzarini S.G., The Transition from Alliance Networks to Multilateral Alliances in the Global Airline Industry, "Brazilian Administration Review" 2008, 5(1), s. 19-36.
  8. Marciszewska E., Kooperencja w sektorze lotniczym w świetle procesów deregulacji i globalizacji [w:] Cygler J. i in., Kooperencja przedsiębiorstw w dobie globalizacji. Wyzwania strategiczne, uwarunkowania prawne, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  9. Pels E., Airport economics and policy: efficiency, competition, and interaction with airlines, Thela Thesis, Vrije Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu