BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zdonek Iwona (Politechnika Śląska), Podgórska Marzena (Politechnika Śląska), Hysa Beata (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zdalna praca zespołu projektowego - charakterystyka ról i kompetencji
Remote Working of Project Team Members - the Characteristics of the Role and Competence
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 43-60, rys., bibliogr. 54 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Praca zdalna, Kompetencje, Model kompetencji, Wyniki badań
Project management, Remote work, Competences, Competence model, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań jakościowych nad rolami i kompetencjami członków zespołu projektowego pracującego w sposób zdalny. Kompetencje rozpatrzono względem syntezy rozważań nad ich modelami opisanymi w literaturze oraz charakterystyki ról przypisanych członkom takiego zespołu. Punktem wyjścia stały się tu takie koncepcje, jak: charakterystyka ról w zespole autorstwa M. V. Hansena i R. G. Allena, teoria DISC autorstwa W. M. Marstona oraz modele kompetencji autorstwa L. H. Crawford, A. Rakowskiej i J. C. Cartera. Podstawowymi metodami badawczymi były obserwacje uczestniczące przeprowadzone na pięciu projektach o charakterach: badawczym, edukacyjnym i organizacyjnym, oraz wywiady z kierownikami projektów i członkami zespołów projektowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of qualitative research on the competences of project team members working remotely. Competences were considered in relation to the synthesis of different competency models described in the literature and characteristics of roles assigned to members of such a team. The starting point was the concepts of characterization in the team by M.V, Hansen and R.G. Allen, DISC theory by W.M. Marston and competence models by L.H. Crawford, and A. Rakowska. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Belbin M. (2009), Zespoły zarządzające, Kraków, Wolters Kluwer business.
 2. Bratnicki M. (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Warszawa, Placet.
 3. Briggs Myers I. (1992), Gifts differing, Palo-Alto, Consulting Psychologists Press.
 4. Carter J. C. (2009), Succession Planning By Julien C. Carter Associate Vice President for Human Resources University of Texas at Austin, dostęp 10 kwietnia 2015, < https://www.utexas.edu/services/tacup2009/Succession_Planning_Julien_Carter.pdf >.
 5. Cattel R. B., Eber H. W., Tatsuoka M. M. (1970), Handbook for the 16PF, Illinois, IPAT.
 6. Chełpa S. (2010), Kierowanie ludźmi i przywództwo, w Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 7. Crawford L. H. (2007), Developing project management competence of individuals, w Turner R. J., Simister S. J. (red.), Gower Handbook of Project Management, Gower, Aldershot.
 8. Czakon W. (2009), Mity o badaniach jakościowych w naukach o zarządzaniu, Przegląd Organizacji, nr 9.
 9. Czakon W. (2013), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, wyd. II rozszerzone, Warszawa, Wolters Kluwer S.A.
 10. Dey I. (1993), Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists, London, New York, Routledge.
 11. Embry P. (2016), Remote project management strategies: How to keep the human touch, dostęp sierpień 2018, < https://www.proofhub.com/articles/managing-remote-teams >.
 12. Filipowicz G. (2004), Zarządzanie Kompetencjami Zawodowymi, Warszawa, PWE.
 13. Hamersly B., Land D. (2015), Building Productivity in Virtual Project Teams, Revista de Gestão e Projetos, vol. 6 (1).
 14. Hansen M. V., Allen R. G. (2002), The One Minute Millionaire: The Enlightened Way to Wealth, New York, Harmony Books.
 15. Hofrichter D. A., Spencer L. M. (1996), Competencies: The right foundation for effective human resource management, Compensation and Benefits Review, vol. 28 (6).
 16. Hysa B., Rakowska A. (2014), Umiejętności decyzyjne jako kluczowe kompetencje w pracy kierownika administracji samorządowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 68.
 17. Jeran A. (2016), Praca zdalna jako źródło problemów realizacji funkcji pracy, Opuscula Sociologica, nr 2 (16).
 18. Jokinen T. (2005), Global leadership competencies: a review and discussion, Journal of European Industrial Training, vol. 29 (3).
 19. Jóźwik A., Baczyńska A., Bugalska A. (2015), Obraz "talentu" w firmie farmaceutycznej w kontekście modelu Renzulliego. Studium przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4 (104-105).
 20. Keegan A. E., Den Hartog D. N. (2004), Transformational Leadership in a Project-Based Environment: A Comparative Study of the Leadership Styles of Project Managers and Line Managers, International Journal of Project Management, vol. 22 (8).
 21. Kiełtyka K. (2016), Zarządzanie zespołami projektowymi. Kto jest kto w projekcie? W Sołtysik M., Wesołowska M. (red.), Współczesne trendy w zarządzaniu projektami, Kraków, Mfiles.pl.
 22. Kijko P. (2018), Project Management Tools for Remote Workers, dostęp sierpień 2018, < https://www.timecamp.com/blog/2018/01/project-management-tools-remote-workers >.
 23. Klemp G. O. (1980), The Assessment of Occupational Competence, Washington, DC. Report to the National Institute of Education.
 24. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Warszawa, C.H. Beck.
 25. Marek-Kołodziej K., Łapuńka I. (2015), Badanie efektywności zespołów projektowych według modelu Belbina na przykładzie dużych projektów budowlano-montażowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. 16, z. 5, cz. 2.
 26. Marston W. (1928), Emotions of Normal People, K. Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.
 27. Morley S., Cormican K., Folan P. (2015), An Analysis of Virtual Team Characteristics A Model for Virtual Project Managers, Journal of Technology Management & Innovation, vol. 10 (1).
 28. Müller R., Turner J. R. (2010), Leadership competency profiles of successful project managers, International Journal of Project Management, vol. 28 (5).
 29. Musioł-Urbańczyk A. (2010), Kompetencje kierownika projektu i możliwości ich kształtowania, Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 30. Peplińska A., Połomski P., Bajko M. (2015), Osobowościowe i kompetencyjne predyktory stylów kierowania menedżera, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (102).
 31. Piccoli G., Powell A., Ives B. (2004), Virtual teams: team control structure, work processes, and team effectiveness, Information Technology & People, vol. 17 (4).
 32. Podgórska M. (2015), Kompetencje przywódcze kierownika projektu a sukces projektu, w Brandenburg H., Sekuła P. (red.), Projekty lokalne i regionalne. Rola kompetencji w zarządzaniu projektami, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 33. Polskie Wytyczne Kompetencji IMPA, wersja 3.0. (2009), Gdańsk, SPMP.
 34. Prabhakar G. P. (2005), Switch leadership in projects: an empirical study reflecting the importance of transformational leadership on project success across twenty-eight nations, Project Management Journal, vol. 36 (4).
 35. Pyöriä P. (2011), Managing telework: risks, fears and rules, Management Research Review, vol. 34 (4).
 36. Rakowska A. (2007), Kompetencje menadżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Lublin, UMCS.
 37. Ratti C., Claudel M. (2016), If work is digital, why do we still go to the office? Harvard Business Review Digital Articles, 13 April 2016.
 38. Saarinen J. (2016), Managing global virtual teams, Doctoral Dissertation. Aalto University, School of Business, Department of Management Studies. Helsinki: Unigrafia, dostęp sierpień 2018, < https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/23051/isbn9789526070131.pdf?sequence=1&isAllowed=y >.
 39. Sajkiewicz A. (2002), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Warszawa, Poltext.
 40. Ślązak A. (2012), Przegląd badań dotyczących telepracy, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, vol. 30.
 41. Thamhain H. J., Wilemon D. L. (1987), Building High Performing Engineering Project Teams, IEEE Transactions on Engineering Management, vol. ΕΜ-34 (3).
 42. Thierry D., Sauret C. (1994), Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian, Warszawa, Poltex.
 43. Turner R. J., Müller R. (2010), Advances in Project Management: Project-Oriented Leadership, Farnham, Gower.
 44. Twardochleb M. (2014), Dobór zespołów projektowych z wykorzystaniem metod statystycznych, Informatyka Ekonomiczna, Business Informatics, nr 1 (31).
 45. Twardowska J. (2016), Korzyści wynikające z wirtualnej organizacji pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 444.
 46. Ustawa z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2007 r., nr 181, poz. 1288.
 47. Verschuren P. M. (2003), Case Studies as a Research Strategy: Some Ambiguities and Opportunities, International Journal of Social Research Methodology, vol. 6 (2).
 48. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K. (2004), Kierowanie zespołem projektowym, Warszawa, Difin.
 49. Walker A., Kalinowski M. (1994), An anatomy of a Hong Kong project - organization, environment and leadership, Construction Management and Economics, vol. 12 (3).
 50. Wasiluk A. (2008), Kompetencje przywódcze w przedsiębiorstwach o zasięgu globalnym, w Budzisz B., Urban W., Wasiluk A. (red.), Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa, Difin.
 51. Wróblewski P. (2005), Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków, Gliwice, Helion.
 52. Zalega T. (2009), Praca zdalna - obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Master of Business Administration, tom 17, nr 4, dostęp sierpień 2018, < https://mbace.eu/api/files/view/1399.pdf >.
 53. Zdonek I., Podgórska M., Hysa B. (2017), The competence for project team members in the conditions of remote working, Foundations of Management, vol. 9 (1).
 54. Zdonek I., Wolny M. (2015), Potencjał pracownika - koncepcja modelu badawczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu