BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojanowska Anna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością jako odpowiedź na potrzeby zróżnicowanego zespołu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu różnego wieku pracowników
Diversity Management as a Response to the Needs of a Differentiated Team, with Particular Emphasis on the Problem of the Differentiated Age of Workers
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 61-71, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Starzenie się społeczeństw, Rynek pracy, Demografia, Systemy motywacyjne
Diversity management, Ageing of the population, Labour market, Demography, Motivating systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Starzenie się społeczeństwa stanowi jeden z najważniejszych problemów, z którymi musi się zmierzyć współczesna Europa. Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, iż w najbliższym dwudziestoleciu problem ten będzie dotyczył również Polski. Celem prezentowanego artykułu jest analiza przyszłości rynku pracy w Polsce oraz ocena możliwości wykorzystania zarządzania różnorodnością jako narzędzia pozwalającego na kierowanie zespołem niejednolitym pod wieloma względami, a także opis dotychczasowych praktyk zarządzania różnorodnością w Polsce na podstawie badania Diversity Index. (abstrakt oryginalny)

The aging population is one of the most important problems that the modern Europe must face. Demographic forecasts clearly indicate that this problem will also address Poland in the next two decades. The aim of this study is to analyze the future of the labor market in Poland and the evaluation of the use of diversity management as a tool for the management of the team in many respects and a description of current practices of diversity management in Poland, based on the Diversity Index research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracik A. (2016), Między adaptacją a kontestacją pracowników 65 plus w świetle ustawy emerytalnej, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, nr 46 (1).
 2. Diversity and Innovation, a Business Opportunity For All - the European Community Programme for Employment and Social Solidarity (2007-2013), < http://www.iegd.org/pdf/Task 3 - Innovation.pdf >.
 3. Diversity management, < http://ec.europa.eu/justice/discrimination/diversity/index_en.htm >.
 4. Durska M. (2009), Zarządzanie różnorodnością: kluczowe pojęcia, Kobieta i Biznes, nr 1-4.
 5. Duszczyk M. (2015), Migracje zagraniczne w Polsce z perspektywy europejskiej, Rządowa Rada Ludnościowa Sytuacja Demograficzna Polski Raport 2014-2015, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 6. European Commission Justice (2012), Realising the business benefits with European Diversity Charters. Managing diversity at work, < http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/managing_diversity_atwork_en.pdf >.
 7. Fazlagić J. (2014), Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, E-mentor, nr 1, < http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1078 >.
 8. Dyrektywa Rady UE 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r., art. 2.
 9. Gryszko M. (2009), Raport. Zarządzanie różnorodnością w Polsce, Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2015, Warszawa, Studia i Analizy Statystyczne.
 11. Jóźwiak J. (2013), Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce, w Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne, Warszawa, Instytut Obywatelski.
 12. Kaczmarek P., Krajnik A., Morawska-Witkowska A., Remisko B. R., Wolsa M. (2009), Firma = różnorodność. Zrozumienie, poszanowanie, zarządzanie, Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 13. Kałuża-Kopias D. (2014), Demograficzne skutki międzynarodowych migracji w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, w Rączaszek A., Koczur W. (red.), Polityka społeczna wobec przemian demograficznych, Studia Ekonomiczne, nr 167.
 14. Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett A., von Unruh K. (2007), Poradnik szkoleniowy. Zarządzanie różnorodnością, Komisja Europejska.
 15. Kiełkowska M. (2013), Wprowadzenie, w Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Zeszyty Demograficzne, Warszawa, Instytut Obywatelski.
 16. Kulik T. B., Janiszewska M., Piróg E., Pacian A., Stefanowicz A., Żołnierczuk-Kieliszek D., Pacian J. (2011), Sytuacja zdrowotna osób starszych w Polsce i innych krajach europejskich, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, nr 2.
 17. Lisowska E., red. (2007), Gender Index: Monitorowanie równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy, EQUAL, UNDP, Warszawa.
 18. Lisowska E., Sznajder A. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 19. Podogrodzka M. (2016), Przestrzenne zróżnicowanie starości demograficznej w Polsce, Wiadomości Statystyczne, nr 2.
 20. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w projekcie Diversity Index, < http://www.diversityindex.pl/Content/uploaded/files/zał 2b Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w projekcie.pdf >.
 21. Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w projekcie Diversity Index, < http://www.diversityindex.pl/Content/uploaded/files/zał 2b Raport z badania jakościowego przeprowadzonego w projekcie.pdf >.
 22. Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 23. The Costs and Benefits of Diversity. A Study on Methods and Indicators to Measure the Cost-Effectiveness of Diversity Policies in Enterprises (2003), < http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/mars/source/resources/references/others/17 - Costs and Benefits of Diversity - EU 2003 ExSum.pdf >.
 24. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy, Dz.U. z 1974 r., nr 24, poz. 141, ze zm.
 25. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor, nr 3, < http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840 >.
 26. Waligórska M., Kostrzewa Z., red. (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa, Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 27. Wrench J. (2016), Diversity Management and Discrimination: Immigrants and Ethnic Minorities in the EU, Routledge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu