BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajcar Beata (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
"Jasne" i "ciemne" strony osobowości pracownika w organizacji : przegląd wyników badań
Bright and Dark Sides of Employee Personality in the Organization - a Review of Empirical Findings
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 73-83, tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Osobowość pracownika, Psychologia osobowości, Zachowania organizacyjne, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employee's personality, Personality psychology, Organisational behaviour, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istnieje wiele dowodów empirycznych, że cechy osobowości są ważnym predyktorem zachowań organizacyjnych. Najczęściej są opisywane funkcje adaptacyjne "jasnych" cech i dysfunkcjonalne skutki "ciemnych" cech osobowości. Celem artykułu była synteza faktów empirycznych, odpowiadających na pytania, jakie są "ciemne" strony pozytywnych cech i jakie są "jasne" strony negatywnych cech osobowości. Rezultaty badań pokazały swoistą ambiwalencję cech, która jest marginalizowana w ocenie profilu kompetencji pracownika. Wiedza na temat wieloznacznej roli osobowości w pracy może ułatwić organizacjom podniesienie skuteczności ZZL w rekrutacji, rozwoju pracowników i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

There is an empirical evidence that personality traits are an important predictor of organizational behavior. In the literature the adaptive functions of bright traits, and dysfunctional aspects of dark personality traits were most often described. The aim of the paper was a synthesis of the empirical findings, answering the questions, what are the "dark" sides of positive traits and what are the "bright" sides of negative personality traits. The research showed a specific ambivalence of personality traits, which is underestimated in the evaluation of the employee's competencies. Knowledge about the ambiguous role of personality in the work can help the organizations to improve the efficiency of HRM in recruitment, employee development and solving organizational problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Babiak J., Bajcar B., Nosal C. (2012), Myślenie strategiczne w relacji do preferowanych stylów kierowania, Czasopismo Psychologiczne, nr 18.
 2. Babiak P., Hare R. (2006), Snakes in suits: When psychopaths go to work, New York, Regan Books.
 3. Barrick M. R., Mount M. K., Judge T. A. (2001), Personality and performance at the beginning of the new millennium: What do we know and where do we go next? International Journal of Selection and Assessment, nr 9.
 4. Borkowska S. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Wolters Kluwer.
 5. Campbell W. K., Hoffman B. J., Campbell S. M., Marchisio G. (2011), Narcissism in organizational contexts, Human Resource Management Review, nr 21.
 6. Dickman S. J. (2000), Impulsivity, arousal and attention, Personality and Individual Differences, nr 28.
 7. Furnham A., Trickey G., Hyde G. (2012), Bright aspects to dark side traits: Dark side traits associated with work success, Personality and Individual Differences, nr 52.
 8. Harms P. D., Spain, S. M. (2015), Beyond the bright side: Dark personality at work, Applied Psychology: An International Review, nr 64.
 9. Judge T. A., LePine J. A. (2007), The bright and dark sides of personality: Implications for personnel selection in individual and team contexts, w Langan-Foz R. J., Cooper J., Klimoski C. L. (red.), Research companion to the dysfunctional workplace: Management challenges and symptoms, Cheltenham UK, Edward Elgar.
 10. Judge T. A., Piccolo R. F., Kosalka T. A. (2009), The bright and dark sides of leader traits: A review and theoretical extension of the leader trait paradigm, Leadership Quarterly, nr 20.
 11. Kaiser R. B., LeBreton J. M., Hogan J. (2015), The dark side of personality and extreme leader behavior, Applied Psychology: An International Review, nr 64.
 12. McCord M. A., Joseph D. L., Grijalva E. (2014), Blinded by the light: The dark side of traditionally desirable personality traits, Industrial and Organizational Psychology, nr 7.
 13. McCrae R. R., Costa Jr. P. T. (2005), Osobowość człowieka dorosłego, Kraków, Wydawnictwo WAM.
 14. Oluf G. A., Furnham A. (2015), The relationship between bright- and dark-side personality traits, Personality and Individual Differences, nr 87.
 15. Paulhus D. L., Williams K. M. (2002), The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy, Journal of Research in Personality, nr 36.
 16. Peplińska A., Połomski P., Bajko M. (2015), Osobowościowe i kompetencyjne predyktory stylów kierowania menedżera, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1 (102).
 17. Perrewé P. L. (2011), The role of personality in human resource management, Human Resource Management Review, nr 21.
 18. Pilch I. (2014), Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: Ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora, Chowanna, nr 2.
 19. Salgado J. (2002), The Big Five personality dimensions and counterproductive behaviors, International Journal of Selection and Assessment, nr 10.
 20. Sidor-Rządkowska M. (2011), Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL, Warszawa, Wolters-Kluwer.
 21. Spain S. M., Harm P., Lebreton J. M. (2014), The dark side of personality at work, Journal of Organizational Behavior, nr 35.
 22. Spurk D., Keller A. C., Hirschi A. (2015), Do bad guys get ahead or fall behind? Relationships of the dark triad of personality with objective and subjective career success, Social Psychological and Personality Science, nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu