BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szambelańczyk Jan
Tytuł
Aleksy Pocztowski [2018], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
Aleksy Pocztowski [2018], Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human Resource Management]
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 101-114, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Recenzja
Human Resources Management (HRM), Personal function, Strategic human resources management, Review
Abstrakt
Książki, które w tytule zawierają zwrot "zarządzanie zasobami ludzkimi", występują na krajowym i zagranicznym rynku wydawniczym w obfitości graniczącej z nadwyżkowością. Sprawia to, że trudno w nich o oryginalne ujęcia. Szczególnie wtedy, gdy dedykuje się takie opracowanie zarówno akademikom jako monografia naukowa, jak i adeptom sztuki zarządzania ludźmi, zdobywającym kwalifikacje w tym obszarze teorii i praktyki społecznej. Aleksy Pocztowski podjął jednak to ryzyko, aktualizując swe wcześniejsze opracowania i nadając mu tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi, które w podtytule zawiera jeszcze trzy określenia: koncepcje - praktyki - wyzwania. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. III, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 2. Armstrong M. (2013), Zarządzanie wynagrodzeniami, wyd. II, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business.
 3. Goss D. (1994), Principles of Human Resource Management, Routledge.
 4. Gwisziani D. M. (1973), Organizacja i zarządzanie, Warszawa, Książka i Wiedza.
 5. Juchnowicz M., red. (2016), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkimi z perspektywy interesariuszy, Warszawa, Difin.
 6. Kawka T. (2014), Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 7. Kuhn T. S. (1962), The Structure of Scientific Revolution, Chicago, University of Chicago Press.
 8. Lipka A., Król M., Waszczak S., Winnicka-Wejs S. (2016), Cyberdyskredytacja pracowników. Uwarunkowania, formy, implikacje, Warszawa, CeDeWu.
 9. Lipka A., Waszczak S. (2017), Funkcjonowanie kreatywnych zespołów w kontekście stereotypizacji generacyjnej jako ryzyko w obszarze HR, Warszawa, CeDeWu.
 10. Manikowski R. (2016), Projektowanie systemów premiowych, Warszawa, Wolters Kluwer.
 11. Materiały źródłowe Programu HR Innovator (2016), Warszawa, Nowoczesna Firma.
 12. Materiały źródłowe projektu 073/WE/KZKL-/01/2016/S/6073 (2016), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 13. Paauwe J., Boselie J. P. (2004), HRM Management Performance: What's Next? Ithaka, NY.
 14. Piwowar-Sulej K. (2016), Zarządzanie ludźmi w organizacjach zorientowanych na projekty, Warszawa, Difin.
 15. Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 16. Pocztowski A. (2018), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWE.
 17. Price A. (2004), Human Resource Management in Business Context, 2nd ed., Thomson Learning, London.
 18. Sedlak K. (2015), Łączne korzyści z pracy. Polski model Total Rewards, Kraków, Sedlak & Sedlak.
 19. Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Dąbrowa Górnicza, WSB.
 20. Sułkowski Ł. (2014), W poszukiwaniu paradygmatu zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
 21. Trends and Perspectives on the Human Resource Function in Europe. HR Barometer, Hewitt Consulting, European Club for Human Resource Management.
 22. White G. (2017), Reward Strategy and Managing Performance, w Rees G., Smith P. E. (red.), Strategic Human Resource Management. An International Perspective, II wyd., Los Angeles, Sage.
 23. Wilkinson A., Johnston S., red. (2017), Encyclopedia of Human Resource Management, Cheltenham (UK), Northhampton, MA (USA), Edward Elgar Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu