BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pocztowski Aleksy (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji, Difin, Warszawa
Elwira Gross-Gołacka [2018], Zarządzanie różnorodnością. W kierunku zróżnicowanych zasobów ludzkich w organizacji [Diversity Management: Towards Differentiated Human Resources in the Organization]
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 1, s. 119-123, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zasoby ludzkie, Badania empiryczne, Recenzja
Diversity management, Human resources, Empirical researches, Review
Abstrakt
W nurt badań nad różnorodnością wpisuje się książka autorstwa Elwiry Gross-Gołackiej, zawierająca całościowe ujęcie tej problematyki w wymiarze teoretycznym poprzez przedstawienie aktualnego stanu wiedzy oraz praktycznym poprzez omówienie rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Recenzowana monografia jest obszernym opracowaniem, składającym się z siedmiu rozdziałów poprzedzonych wstępem, z których cztery pierwsze mają charakter teoretyczny, pozostałe zaś zawierają wyniki badań empirycznych. Całość opracowania zamyka podsumowanie i wnioski. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska S., Jawor-Joniewicz A., red. (2016), Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością, Warszawa, IPiSS.
 2. Cewińska J., Mizera-Pęczek P., red. (2017), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
 3. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Warszawa, Wolters Kluwer business.
 4. Knights D., Omanowić V. (2015), (Mis)managing diversity: exploring the dangers of diversity management orthodoxy, Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, vol. 35, nr 1.
 5. Koźmiński A. K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, Warszawa, PWE.
 6. Lisowska E., Sznajder A., red. (2013), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Warszawa, Konfederacja Lewiatan.
 7. Pocztowski A. (2017), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych, w Wiktor J. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym. Integracja różnorodności, Warszawa, C.H. Beck.
 8. Price A. (2004), Human Resource Management in a Business Context, wyd. II, London, Thomson Learning.
 9. Reilly P., Williams T. (2012), Global HR, Challenges Facing the Function, Farnham UK, Gower.
 10. Sołtys A. (2016), Koncepcje, modele i metody zarządzania różnorodnością, w Listwan, T., Sułkowski Ł. (red.), Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa, Diffin.
 11. Striker M., red. (2017), Problemy różnorodności w zarządzaniu, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
 12. Wojtaszczyk K., red. (2017), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Łódź, Wydawnictwo SIZ.
 13. Wziątek-Staśko A. (2014), Diversity management - still underrated strategy of human resource management in modern organizations, Forum Scientiae Oeconomia, nr 1.
 14. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (2017), nr 3-4 (116-117).
 15. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2017), nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu