BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszewski Ignacy (Polish Academy of Sciences Warsaw School of Information Technology, Poland)
Tytuł
Rankings Revisited
O rankingach ponownie
Źródło
Decyzje, 2018, nr 30, s. 75-84, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ranking, Optimum Pareto, Podejmowanie decyzji
Ranking, Pareto optimality, Decision making
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiam argumenty za tym, że rankingi funkcjonujące obecnie w gospodarce i społeczeństwie mogą być, i prawdopodobnie są, mylące i potencjalnie szkodliwe. Stwierdzam, że przy niewielkim dodatkowym wysiłku możemy uzyskać znacznie głębszy wgląd we wzajemne relacje pomiędzy obiektami podlegającymi rankingom i w konsekwencji mieć bogatszy ogląd rzeczywistości. Centralnym pojęciem w przedstawionych tu rozważaniach jest optymalność w sensie Pareto. Dla zilustrowania istotności tak ogólnego stwierdzenia posłużę się danymi pochodzącymi z rankingu polskich szkół wyższych za rok 2016, opublikowanego przez miesięcznik "Perspektywy". Praca bazuje na znanych od dawna wynikach, w szczególności w obszarze optymalizacji wielokryterialnej i wielokryterialnego podejmowania decyzji. Jest także wyrazem moich refl eksji i jednocześnie niepokoju odnośnie sposobów wykorzystywania rankingów w życiu codziennym, wskazując przy tym ich ułomności i potencjalne pułapki. (abstrakt oryginalny)

We argue that rankings, as they are commonly used, can be, and perhaps are, misleading and potentially harmful. With little extra effort, however, one can gain much more insight into relations among the objects ranked and, in the consequence, gain a better understanding of the ranking. The fundamental notion used to compare and evaluate rankings in our analysis is that of Pareto optymality. General claims are illustrated with the ranking of Polish universities published by Perspektywy monthly in 2016. This note is based on results that are well known in the areas of multiobjective optimization and multiple-criteria decision analysis. The objective of the note is to point to the shortcomings and potential pitfalls behind the common use and understanding of rankings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Perspektywy 2016 ranking (2016). http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-uczelni-akademickich, as by October 2018.
  2. Ehrgott, M. (2005). Multicriteria Optimization. Springer.
  3. Jastrzębski, P., Kaliszewski, I. (2011). Computer-aided decision making {the multiple criteria approach; the case of planning Via Baltica expressway} (in Polish). Contemporary Management Problems, 1, 63-70. Warsaw School of Information Technology.
  4. Kaliszewski, I. (1994). Quantitative Pareto Analysis by Cone Separation Technique. Kluwer Academic Publishers, Boston.
  5. Kaliszewski, I. (2006). Soft Computing for Complex Multiple Criteria Decision Making. Springer, New York.
  6. Kaliszewski, I., Miroforidis, J., Podkopaev, D. (2016). Multiple Criteria Decision Making by Multiobjective Optimization - A Toolbox. Springer.
  7. Kaliszewski, I., Samuelson, D.A. (2016). Models that are never wrong. OR/MS Today, June 2017, 24-27.
  8. Miettinen, K.M. (1999). Nonlinear Multiobjective Optimization. Kluwer Academic Publishers, Boston.
  9. Rankings (2018). An electronic companion. http://www.ibspan.waw.pl/_kaliszew/Rankingi.
  10. Simon, H. (1977). The New Science of Management Decision. Prentice Hall.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-0092
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/DEC.1733-0092.115
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu