BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podgórska Maria, Ratuszny Ewa
Tytuł
Koniunktura w budownictwie : I kwartał 2019
Źródło
Koniunktura w budownictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2019, nr 102, 40 s., wykr., rys., tab.
Słowa kluczowe
Budownictwo, Zatrudnienie, Inwestycje
Construction, Employment, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W I kwartale 2019 roku ogólny wskaźnik koniunktury w budownictwie (IRGCON) przyjął wartość -3,2, mniejszą o 6 punktów niż w I kwartale ubiegłego roku. Trend wskaźnika koniunktury maleje już od ponad roku. Wskaźniki koniunktury dla sektora prywatnego i publicznego mają podobne wartości, odpowiednio równe -2,9 i -3,3, lecz w porównaniu z poprzednim kwartałem w sektorze publicznym nastąpił spadek o 11,2 punktu, w prywatnym zaś niewielki wzrost o 0,9 punktu. W bieżącym kwartale najniższy wskaźnik, o wartości -15,7, występuje w grupie zakładów krajowych osób fizycznych, a najwyższe wskaźniki, równe 15,2 oraz 14,2, występują w grupach pozostałych zakładów krajowych oraz przedsiębiorstw komunalnych. Podobnie jak w poprzednich okresach wyraźne zróżnicowanie koniunktury obserwuje się w układzie regionalnym. Obecnie najwyższe wskaźniki występują w regionach północnym oraz wschodnim (odpowiednio równe 7,6 oraz 7,4), najniższy w regionie centralnym (-29,4). Szczególnie duży spadek wskaźnika koniunktury w stosunku do analogicznego kwartału sprzed roku obserwujemy w grupie zakładów zatrudniających 21-100 osób (spadek o 28,7 punktów) oraz wykonujących prace związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41 - spadek o 18,8 punktów).(fragment tekstu)

In the first quarter of 2019, the general indicator of the economic situation in construction (IRGCON) amounts to -3.2, lower by 6 points compared to the first quarter of last year. The trend of the business climate index has been decreasing for over a year. A particularly large drop in the business climate indicator compared to the first quarter of the previous year occurs in the group of enterprises employing 21-100 people (a decrease by 29 points) and performing works related to the construction of buildings (PKD 41 - a decrease by 19 points). The production trend - after a drop at the beginning of last year - remains at a level close to the fixed one. In all analyzed groups of enterprises, production balances are negative. The highest balances, equal to -11.6 and -14.0, are found in groups of enterprises employing over 100 persons and performing works related to the construction of buildings (PKD 41), the lowest balance of -90.4 in the group of state-owned enterprises.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3695
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu