BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2019
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2019, nr 122, 54 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja rolna, Oszczędności, Zadłużenie
Agriculture, Agricultural production, Savings, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W I kwartale 2019 r. koniunktura w polskim rolnictwie pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGAGR) obniżyła się o 2,4 punktu, z poziomu -9,3 pkt do -11,7 pkt. Pogorszenie się koniunktury jest skutkiem zmniejszenia się przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych (wartość wskaźnika wyrównanych przychodów spadła o 6,6 pkt, z wysokości -13,4 pkt do -20 pkt). Poprawiły się natomiast nastroje rolników; wartość mierzącego je wskaźnika zaufania, drugiej ze składowych IRGAGR, wzrosła o 5,8 punktu (z poziomu -1,1 pkt do 4,7 pkt). Pogarszanie się koniunktury trwa niemal nieprzerwanie od III kwartału 2017 r., kiedy wskaźnik IRGAGR osiągnął szczyt obecnego cyklu. Poprawa nastrojów w gospodarstwach rolnych jest jednak zaskoczeniem z uwagi na ostatnie protesty rolników domagających się wypłat odszkodowań za skutki epidemii ASF i ochrony rodzimej produkcji rolnej. Wartości wskaźnika IRGAGR oraz obu wskaźników cząstkowych obniżyły się w porównaniu z I kwartałem 2018 r. o, odpowiednio: 8,6, 9,6 i 6,8 pkt. Roczne spadki wartości wskaźników są jednak niższe niż kwartał temu, co może być zapowiedzią wygaśnięcia trwającej już blisko dwa lata tendencji spadkowej, zwłaszcza że przewidywania ankietowanych rolników są raczej pomyślne. Kolejny, drugi kwartał roku jest zazwyczaj okresem wiosennego ożywienia w rolnictwie i tym razem również powinien przynieść poprawę koniunktury. Symptomy nadchodzącego ożywienia widać w pozostałych wynikach styczniowego badania koniunktury - wzrosły wartości sald odpowiedzi na pytania o zakupy nawozów mineralnych i środków ochrony roślin oraz o inwestycje w maszyny, urządzenia, budynki i budowle. Tak jak w przypadku wskaźnika koniunktury i jego składowych, wartości sald zakupowych są niższe niż w I kwartale 2018 r., lecz te ujemne przyrosty w skali roku są mniejsze niż przed kwartałem, co jest oznaką wyczekiwanego odwrócenia się tendencji spadkowej.(fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2019 situation in the Polish agriculture deteriorated again. The agricultural confidence indicator (IRGAGR) declined by 2.4 pts to -11.7 pts, due to a slump in income of farms (the smoothed money income indicator, one of the two components of IRGAGR, dropped by 6.6 pts to -20 pts). On the other hand, farmers sentiments increased (the confidence indicator, another component of IRGAGR, grew by 5.8 pts to 4.7 pts). The slowdown in the agricultural activity has been continuing since the 3rd quarter of 2017 when IRGAGR reached its latest peak. However, in view of the latest protest by Polish farmers demanding compensation for losses incurred due to the outbreak of ASF (African Swine Fever), the rise in farmers sentiments was highly unexpected. The composite indicator and its components are, respectively, 8.6, 9.6 and 6.8 pts down from the respective last year figures. The annual declines are, however, smaller than one quarter earlier, what may forerun the cease of the declining tendency that have affected the Polish agriculture for the recent two years. Usually, the second quarter of a year sparks off recovery, and the upcoming quarter shouldn't be different, esp. taking into account that farmers raised their purchases of current assets and investment, and are optimistic about their future business prospects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-3741
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu