BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Racka Aleksandra (Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie)
Tytuł
W sprawie używania języka pomocniczego w gminie
The Use of Auxiliary Language in the Municipality
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 65-73, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Gmina, Mniejszości narodowe, Postępowanie administracyjne
Communication, District, Ethnic minority, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienie używania języka własnego mniejszości narodowej przy załatwianiu spraw w gminie nie należy do łatwo uchwytnych. Mimo, że temat języka pomocniczego jako szczególnego sposobu komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy był ostatnio poruszany to pewne kwestie można ujmować inaczej, szerszej rozwinąć albo stawiać na nowo. W szczególności dotyczy to charakteru prawnego języka pomocniczego, podstaw prawnych korzystania z niego, zakresu jego używania oraz jego recepcji na gruncie Kodeksu postępowania administracyjnego, a także roli języka mniejszości narodowej przy dokonywaniu czynności urzędowych oraz prawnego zabezpieczenia możliwości korzystania z języka pomocniczego przed organami gminy, w której jest on używany. Na tych właśnie problemach koncentrować się ma uwaga czytelnika. Są to bowiem istotne kwestie nie tylko z punktu widzenia prawnoustrojowego, ale także ogólnospołecznego. (abstrakt oryginalny)

The matter of using a national minority's language when dealing with matters in the municipality is not easy to grasp. Although the subject of an auxiliary language as a specific method of communicating when dealing with matters was discussed recently, certain issues can be described differently, developed more extensively or restated. In particular, this applies to the legal nature of the auxiliary language, the legal grounds for using it, the extent of its use and its reception under the Administrative Procedures Code, as well as the role of a national minority language when performing official activities and legally securing the ability to use an auxiliary language before the municipal authorities in which it is used. The reader's attention is to focus on precisely these problems. This is because they are important issues not only from the legal and systemic point of view but also from the general social point of view. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Hauser R., Szustkiewicz M., Język pomocniczy jako szczególny sposób komunikacji w postępowaniu przed organem gminy, "Samorząd Terytorialny" 2019/1-2.
  2. Firlus J.G., Fox N., O instytucji języka pomocniczego w postępowaniu administracyjnym raz jeszcze, "Polityka i Społeczeństwo" 2017/3.
  3. Najczęściej zadawane pytania dotyczące języków w Europie (IP/13/875), Bruksela, 2013.
  4. Skóra A., Wniesienie podania w języku mniejszości narodowej do organu administracji publicznej, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005/2.
  5. Princ M., Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym, Poznań 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu