BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborniak Paweł (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie)
Tytuł
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 marca 2017 r. (II OSK 1753/15) : przepisy przejściowe ustawy - Prawo budowlane a wymóg posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przy budowie bez wymaganego pozwolenia : glosa (krytyczna)
Transitional Provisions of the Construction Law and the Requirement to Have the Right to Use Real Property for Construction Purposes for Construction without the Required Permission : Ruling of the Supreme Administrative Court of 10 March 2017 (II OSK 1753/15)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2019, nr 3, s. 74-82, bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Prawo budowlane, Postępowanie dowodowe, Postępowanie administracyjne
Building Code, Evidence proceeding, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem glosy jest wyrok NSA dotyczący sprawy legalności obiektu budowlanego, którego budowa zakończyła się przed wejście w życie przepisów ustawy - Prawo budowlane. Krytycznie oceniono stanowisko sądu odwoławczego na temat postępowania dowodowego, które poprzedziła decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego. Zdaniem autora, organy administracji wykazały brak podstaw do wydania nakazu przymusowej rozbiórki obiektu budowlanego. (abstrakt oryginalny)

The subject of the commentary is the ruling of the Supreme Administrative Court on the matter of legality of a building, the construction of which ended before the provisions of the Construction Law became effective. The position of the court of appeal on the proceedings on taking evidence preceding the decision to discontinue the administrative proceedings was criticized. According to the author, the administrative authorities demonstrated a lack of grounds for issuing a compulsory building demolition order. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Kosicki A. [w:] Prawo budowlane. Komentarz, pod red. A. Plucińska - Filipowicz, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
  2. Łaszczyca G., Odtwarzanie akt w ogólnym postępowaniu administracyjnym, "Samorząd Terytorialny" 2009/9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu