BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątek-Barylska Ilona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zwinne zarządzanie zasobami ludzkim w świetle badań eksperckich
Agile Human Resource Management : the Future or Utopia?
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 2, s. 57-70, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zwinne zarządzanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zachowania organizacyjne, Wyniki badań
Agile management, Human Resources Management (HRM), Organisational behaviour, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie koncepcji zwinnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz zebranie wstępnych informacji dotyczących implementacji tego podejścia w praktyce. W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperckich na ten temat. Eksperci wskazali na możliwości i ograniczenia zastosowania podejścia zwinnego w zakresie praktyk HR. Przeprowadzone postępowanie ma charakter badań jakościowych i stanowi fazę wstępną pogłębionych badań mieszanych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the concept of agile human resource management as well as to gather preliminary information on the implementation of this approach in practice. The article presents the results of expert research on the applicability of the concept. Experts have pointed to the potential and limitations inherent in using an agile approach in the field of human resource practices. The character of this work is one of qualitative research. It constitutes a preliminary phase to in-depth mixed research. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adkins L. (2010), Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition, London, Addison-Wesley.
 2. Cappelli P., Tavis A. (2018), Nowe reguły zarządzania talentami, Harvard Business Review Polska, nr 183.
 3. Croswel A. (2018), Why you'll be hearing more about agile HR in 2018, dostęp 2 listopada 2018, < https://www.atlassian.com/blog/hr-teams/agile-hr >.
 4. DeCarlo D. (2004), Leading and managing extreme projects, Leader to Leader, jesień, z. 34.
 5. Dennind S. (2018), Why Agile is Eating the World, dostęp 12 listopada 2018, < https://www.forbes.com/sites/stevedenning/2018/01/02/why-agile-is-eating-the-world​​/#1e38c7764a5b >.
 6. Denning S. (2018), The Age of Agile Summary, How Smart Companies Are Transforming the Way Work Gets Done, dostęp 1 grudnia 2018, < https://blog.12min.com/the-age-of-agile-pdf-summary >.
 7. Gothelf J. (2017), How HR Can Become Agile (and Why It Needs To), Harvard Business Review, lipiec.
 8. Gunasekaran A. (2001), Agile Manufacturing: The 21st Century Competitive Strategy, New York, Elsevier.
 9. Jackson M., Johansson C. (2003), An agility analysis from a production system perspective, Integrated Manufacturing Systems, vol. 14, nr 6.
 10. Jemielniak D., red. (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Warszawa, PWN.
 11. Kidd P. T. (1994), Agile Manufacturing: Forging New Frontiers, New York, Addison-Wesley.
 12. Kopczyński T. (2014), Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami, Studia Oeconomica Posnaniensa, vol. 2, nr 9.
 13. Kroll Ch., Shea C. (2018), The Agile Evolution, it's more than a process, Workforce Solutions Review, kwiecień-czerwiec.
 14. Manifesto for Agile Software Development, dostępny < https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html >.
 15. Matejun M. (2012), Metoda delficka w naukach o zarządzaniu, w Kuczmera-Ludwiczyńska E. (red.), Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 16. Olak A. (2017), Organizacja zwinna - wyznaczniki oraz kierunki strategii prowadzące do zwinności przedsiębiorstwa, E-mentor, nr 1 (68), < www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/68/id/1280 >.
 17. Pink D. H. (2009), Drive. The Suprising Truth What Motivates Us, New York, Riverhead Books.
 18. Roser M. (2018), The short history of global living conditions and why it matters that we know it, Published online at OurWorldInData.org. < https://ourworldindata.org/a-history-of-global-living-conditions-in-5-charts' >.
 19. Saxenian A. L. (2018), The Age of The Agile, < http://people.ischool.berkeley.edu/~anno/Papers/The_Age_of_the_Agile.pdf >.
 20. Scully J. (2013/2014), Agile HR Delivery, Workforce Solutions Review, grudzień-styczeń.
 21. Yusuf Y. Y., Sarhadi M., Gunasekaran A. (1999), Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes, International Journal of Production Economics, vol. 62, nr 1-2, < dx.doi.org/10.1016/S0925-5273(98)00219-9 >.
 22. Stempień R. I., Rostocki W. (2013), Wywiady eksperckie i wywiady delfickie w socjologii - możliwości i konsekwencje wykorzystania. Przykłady doświadczeń badawczych, Przegląd Socjologiczny, tom LXII/1.
 23. Zińczyk A. (2018), Zwinne zarządzanie projektami HR. Jakie korzyści ze stosowania agile mogą czerpać HR-owcy?, HR Business Partner, nr 7.
 24. 12th State of Agile Report (2017), < https://explore.versionone.com/state-of-agile/versionone-12th-annual-state-of-agile-report >.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu