BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurek Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Związek między zaufaniem do przełożonego a postawami pracowników wobec organizacji i milczeniem organizacyjnym
The Relationship between Trust in the Superior and Employee Attitudes Towards the Organization and Organizational Silence
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 2, s. 71-84, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Postawy pracowników, Badania empiryczne, Wyniki badań
Trust, Employee conducts, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania na temat związku między postrzeganym zaufaniem do przełożonego a milczeniem pracowników w organizacji. W badaniu wzięło udział N = 725 pracowników różnych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Przewidywano, że zaufanie do przełożonego wiąże się negatywnie z milczeniem pracowników, a mediatorem związku zaufania do przełożonego z milczeniem organizacyjnym jest emocjonalne nastawienie wobec organizacji. W celu zweryfikowania postawionych hipotez przetestowano model równań strukturalnych, odzwierciedlający przewidywane relacje między zmiennymi. Wyniki badania potwierdziły zarówno bezpośredni, jak i pośredni - poprzez negatywne emocjonalne nastawienie wobec organizacji - związek zaufania, jakim pracownicy darzą swoich bezpośrednich przełożonych, z motywami zachowania milczenia w organizacji. Uzyskane wyniki omówiono w kontekście implikacji praktycznych dla menedżerów i specjalistów HR, mających wpływ na tworzenie klimatu organizacyjnego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to investigate the relationships between perceived employee trust in the superior and employee silence in the organization. The study involved N = 725 employees from various companies operating on the Polish market. It was predicted that trust in the superior is associated with employee silence, where the mediator of this relationship is the emotional attitude towards the organization. To verify the hypotheses, a structural equation model reflecting the predicted relations between variables was tested. The results confirmed both direct and indirect-through a negative emotional attitude towards the organization-relationships between trust in the superior and the reasons for silence in the organization. The results are discussed in the context of practical implications that have an impact on building organizational climate for managers and human resource specialists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska K. (2015), Milczenie w organizacji. Rola uważności społecznej i czynników kontekstowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 1(102).
 2. Adamska K., Jurek P. (2017), Adaptation of the Four Forms of Employee Silence Scale in a Polish sample, Current Issues in Personality Psychology, < doi: 10.5114/cipp.2017.68335 >.
 3. Atkinson S., Butcher D. (2003), Trust in managerial relationships, Journal of Managerial Psychology, vol. 18, nr 4.
 4. Brief A. P., Weiss H. M. (2002), Organizational behavior: Affect in the workplace, Annual Review of Psychology, vol. 53, nr 1.
 5. Brinsfield C. T., Edwards M. S., Greenburg J. (2009), Voice and silence in organizations: Historical review and current conceptualization, w Greenberg J., Edwards M. S. (red.), Voice and Silence in Organizations, Bingley, Emerald Group Publishing Limited.
 6. Brown T. A. (2015), Confirmatory factor analysis for applied research, wyd. 2, New York, London, The Guilford Press.
 7. Colquitt J. A., LePine J. A., Wesson M. J. (2019), Organizational behavior. Improving performance and commitment in the workplace, wyd. 6, New York, McGraw-Hill Education.
 8. Colquitt J. A., Scott B. A., LePine J. A. (2007), Trust, trustworthiness, and trust propensity: A meta-analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance, Journal of Applied Psychology, nr 92.
 9. Cropanzano R., Weiss H. M., Hale J. M. S., Reb J. (2003), The structure of affect: Reconsidering the relationship between negative and positive affectivity, Journal of Management, vol. 29, nr 6.
 10. Dirks K. T., Ferrin D. L. (2002), Trust in leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practice, Journal of Applied Psychology, nr 87.
 11. Dyne L., van, Ang S., Botero I. C. (2003), Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies, nr 40.
 12. Ellonen R., Blomqvist K., Puumalainen K. (2008), The role of trust in organisational innovativeness, European Journal of Innovation Management, vol. 11, nr 2.
 13. Den Hartog D. N., Shippers M. C., Koopman P. L. (2002), The impact of leader behaviour on trust in management and co-workers, SA Journal of Industrial Psychology, vol. 28, nr 4.
 14. Hays-Thomas R. (2003), The last page: Learning by breaking the silence, The Psychologist-Manager Journal, nr 6.
 15. Jurek P., Adamska K. (2017), Skala Emocjonalnego Nastawienia wobec Organizacji (SENO) - konstrukcja i właściwości psychometryczne narzędzia, Psychologia Społeczna, nr 43.
 16. Kline R. B. (2016), Principles and practice of structural equation modelling, wyd. 4, New York, London, The Guilford Press.
 17. Knoll M., van Dick R. (2013a), Authenticity, employee silence, prohibitive voice, and the moderating effect of organizational identification, Journal of Positive Psychology, vol. 8, nr 4.
 18. Knoll M., van Dick R. (2013b), Do I hear the whistle...? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates, Journal of Business Ethics, nr 113.
 19. Krot K., Lewicka D. (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. Lewicka D., Karp-Zawlik P., Pec M. (2017), Organizational trust and normative commitment, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, vol. 51, nr 3.
 21. Lewicka D., Krot K., Książek D. (2016), Metodyczne aspekty badania zaufania w naukach o zarządzaniu, Zeszyty Naukowe UEK, nr 7 (955).
 22. Ławrynowicz M. (2009), Zaufanie w polskich firmach, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (70).
 23. Mayer R. C., Gavin M. B. (2005), Trust in management and performance: Who minds the shop while the employees watch the boss?, Academy of Management Journal, nr 48.
 24. Morrison E. W. (2011), Employee voice behavior: Integration and directions for future research, Academy of Management Annals, nr 5.
 25. Morrison E. W. (2014), Employee voice and silence, Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, nr 1.
 26. Pinder C. C., Harlos K. P. (2001), Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, w Rowland K. M., Ferris G. R. (red.), Research in Personnel and Human Resources Management, New York, JAI Press.
 27. R Core Team (2017), R: A language and environment for statistical computing, Vienna, R Foundation for Statistical Computing.
 28. Rosseel Y. (2012), lavaan: An R package for Structural Equation Modeling, Journal of Statistical Software, vol. 42, nr 2.
 29. Schoorman F. D., Mayer R. C., Davis J. H. (2007), An integrative model of organizational trust: Past, present, and future, Academy of Management Review, vol. 32, nr 2.
 30. Weiss H. M., Cropanzano R. (1996), Affective Events Theory: A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work, Research in Organizational Behavior, nr 18.
 31. Zak P. J. (2017), Trust Factor: The science of creating high-performance companies, New York, American Management Association.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu