BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cewińska Joanna (Uniwersytet Łódzki), Striker Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przyzwolenie na ingerowanie kierowników w styl życia podwładnych - sondaż opinii przełożonych i podwładnych
Consent for Managers to Interfere in the Lifestyle of Employees in the Context of Diversity Management
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 2, s. 85-99, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Styl życia, Opinia pracowników, Badanie opinii, Wyniki badań
Lifestyle, Employees' opinion, Opinion research, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest przedstawienie wyników badania opinii pracowników i kierowników na temat ingerowania przełożonych w styl życia podwładnych. Na początku przedstawiono motywy podjęcia badań oraz wstępne rezultaty analizy literatury. Część zasadnicza opracowania zawiera opis metodyki badań oraz ich wyniki. W celu zebrania opinii badanych posłużono się ankietą elektroniczną (CAWI). W badaniu uczestniczyło 1002 kierowników i 1000 pracowników z polskich organizacji. Rezultaty analiz pokazują, że zarówno pracownicy, jak i kierownicy są przeciwni mieszaniu się przełożonych w styl życia podwładnych. Kierownicy dają sobie prawo do ingerowania w dbałość o wygląd podwładnych i w palenie/niepalenie papierosów. Badani pracownicy, częściej niż kierownicy, uważają, że przełożony ma prawo ingerować w ich styl życia. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to present the results of a survey of employee and manager opinions on interference on the part of superiors in the lifestyles of subordinates. The motives for taking up this research as well as preliminary results of an analysis of literature are presented first. The main part of the paper contains a description of research methodology as well as its results. An electronic questionnaire (CAWI) was used to collect opinions. A total of 1,002 managers and 1,000 employees from Polish organizations participated. Analysis of the results shows that both employees and managers are against inference in the lifestyles of subordinates. Managers give themselves the right to intervene in the appearance of subordinates as well as the question of smoking/not smoking. Interviewed employees, more often than managers, are of the view that superiors have the right to interfere in their lifestyles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosch J. (2003), None of your business (interest): The argument for protecting all employee behavior with no business impact, Southern California Law Review, vol. 76, dostęp 4 lutego 2019, < http://www-bcf.usc.edu/~usclrev/pdf/076303.pdf >.
 2. Cewińska J., Striker M. (2018), Lifestyle as a Determinant of Managerial Decisions, International Scientific Journal Human Resources Management and Ergonomics, vol. XII, nr 1.
 3. Cewińska J., Mizera-Pęczek P., red. (2017), Oblicza różnorodności w miejscu pracy, Łódź, Wyd. SIZ.
 4. Conrad P., Walsh D. Ch. (1992), The New Corporate Health Ethic: Lifestyle and the social control of work, International Journal of Health Services, vol. 22, nr 1, dostęp 2 lutego 2019, < https://www.researchgate.net/publication/21419418_The_New_Corporate_Health_Ethic_Lifestyle_and_The_Social_Control_of_Work >.
 5. Fenton S. J., Pinilla Roncancio M., Sing M., Sadhra S., Carmichael F. (2014), Workplace wellbeing programmes and their impact on employees and their employing organisations: A scoping review of the evidence base. A collaboration between Health Exchange & University of Birmingham, University of Birmingham, dostęp 8 grudnia 2018, < https://www.birmingham.ac.uk/Documents/research/ias/Wellbeing-at-work-review-Jan-31.pdf >.
 6. Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość. "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, PWN, Warszawa.
 7. Health Promotion Glossary (1998), WHO. Geneva, < http://www.who.int/healthpromotion/about/HPR%20Glossary%201998.pdf >.
 8. Jensen M. (2007), Defining lifestyle, Environmental Sciences, vol. 4, nr 2, dostęp 8 grudnia 2018, < https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15693430701472747 >.
 9. Klincewicz K., red. (2013), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Kłos J. (2014), Zjawisko zdrowego stylu życia we współczesnym społeczeństwie polskim, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu. Poznań, < http://www.wbc.poznan.pl/Content/337834/index.pdf >.
 11. Lipski A. (1998), Styl życia jako problem zdrowia społecznego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LX, zeszyt 1, < https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5572/1/11_Aleksander_Lipski_Styl%20życia%20jako%20problem%20zdrowia%20społecznego_151-166.pdf >.
 12. Mrozkowiak M., Mrozkowiak M. (2011), Co to jest zdrowy styl życia?, Zielona Góra, Uniwersytet Zielonogórski, < http://www.lo3.grudziadz.com.pl/pdf/mrozkowiak_zdrowy_styl_zycia.pdf >.
 13. Siciński A. (1988), Wprowadzenie, w Siciński A. (red.), Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Wrocław, Polska Akademia Nauk.
 14. Sugarman S. D. (2003), Lifestyle Discrimination in Employment, Berkeley Journal of Employment & Labor Law, t. 24, < https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.pl/&httpsredir=1&article=1533&context=facpubs >.
 15. Żemigała M. (2013), Kontrowersje dotyczące kontroli pracowników, w Klincewicz K. (red.), Pracownicy o pracodawcach. Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle badań jakościowych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 16. Żmigrodzki P., red. (2018), Wielki słownik języka polskiego, < http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=33358&l=8 >.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu