BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziuba Dariusz T. (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Szacowanie rozmiarów sektora informacyjnego
Estimating the size of the information sector for Poland's interwar economy
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 13-23, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Gospodarka, Narodowy Spis Powszechny, Okres międzywojenny
Economy, National census, Inter-war period
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Międzynarodowa Komisja Statystyki Pracy
International Commission on Labor Statistics
Abstrakt
W badanym okresie Polska należała do grupy krajów europejskich o największym udziale sektora pierwotnego; zawodowo czynni w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie w 1921 r. stanowili 72,3%24. Dla porównania25, w 1921 r. udział ludności zawodowo czynnej sektora pierwotnego w ogóle ludności zawodowo czynnej Bułgarii stanowił 82,4%, w Finlandii 68,9%, Estonii 65,6%; średnie poziomy sektora pierwotnego stwierdzano na Węgrzech (58,2%), w Czechosłowacji (40,4%), Szwecji (38,7%), Norwegii (36,8%) i Danii (35,2%), zaś najniższe udziały w Niemczech (30,5%), Szwajcarii (25,9%), Holandii (23,6%) i Belgii (19,2%). Dominujący udział sektora pierwotnego uniemożliwiał Polsce poszerzanie zakresu innych sektorów, a zwłaszcza informacyjnego, którego udział w okresie międzywojennym mógł być zaledwie kilkuprocentowy. Co najważniejsze, w badanym okresie nie zaistniała jeszcze rewolucja informatyczna i informacyjna.(fragment tekstu)

The aim of the paper is to separate and estimate the size of the information sector for the economy of interwar Poland, based on census data. A methodology for separating the information sector from other economy sectors is proposed. The fourth sector of the economy is separated and its size estimated, in a breakdown by categories of employed population groups. For this purpose, the data from censuses of the years 1921 and 1931 was used, with reference to the most important work performed by the Central Statistical Office of Poland in the interwar period, as well as the classification of professions used in the statistical studies of Poland's economy at that time. The paper proves that in interwar Poland statistical information was collected, grouped and published according to international standards.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 grudnia 1931 roku. Stosunki zawodowe - ludność poza rolnictwem, Statystyka Polski, Zeszyt 94 c, część I, GUS, Warszawa 1939.
  2. Drugi Powszechny Spis Ludności z dnia 9 grudnia 1931 roku. Stosunki zawodowe - ludność w rolnictwie, Statystyka Polski, seria C, Zeszyt 94 b, GUS, Warszawa 1938.
  3. Dziuba D. T., Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, Warszawa 2010.
  4. Nichols Ch. K., The Statistical Work of the League of Nations in Economic, Financial and Related Fields, "Journal of the American Statistical Association" 1942, vol. 37, no. 219, s. 336-342.
  5. Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS, Warszawa 1939.
  6. Mały Rocznik Statystyczny 1932, GUS, Warszawa 1932.
  7. Pierwszy Powszechny Spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Tablice państwowe, Statystyka Polski, t. XXXI, GUS, Warszawa 1927.
  8. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1928, GUS, Warszawa 1928.
  9. United Nations Statistical Commission. Sixty Years of Leadership and Professionalism in Building the Global Statistical System 1947-2007, United Nations, New York 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu