BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istotność współpracy specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w realizacji skutecznych interwencji antystresowych
The Relevance of Collaboration with Human Resource Management and Occupational Health and Safety Specialists in Stress Management Interventions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2019, nr 2, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Praca w stresie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie stresem, Studium przypadku
Work under pressure, Health and safety at work, Human Resources Management (HRM), Stress management, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Interwencje antystresowe przeprowadzane są w ramach współpracy specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi i BHP ze względu na konieczność interdyscyplinarnego podejścia do wdrożenia. Celem artykułu jest zatem wykazanie, że współpraca specjalistów z obu wymienionych obszarów jest istotnym czynnikiem wpływającym na skuteczność interwencji w redukowaniu stresu pracowników. W części teoretycznej opisano, czym jest stres w pracy oraz czym są interwencje antystresowe. W części badawczej przedstawiono konkretne wdrożenie programu redukcji stresu w organizacji sektora wydobywczego. W poszczególnych etapach procedury implementacji opisano rolę i działania podejmowane przez specjalistów ZZL i BHP. Zastosowano trening uważności oraz trening specyficznych umiejętności "miękkich". Wyniki analizy wariancji MANOVA wskazały, że interwencja antystresowa była skuteczna, gdyż wpłynęła na redukcję stresu pracowników. Przeprowadzona interwencja ukazuje, że w celu osiągnięcia skuteczności wdrożenia istotna jest ścisła współpraca w ramach obszarów BHP i ZZL. (abstrakt oryginalny)

Stress management interventions (SMIs) are initiatives taken by occupational health and safety as well as human resource management divisions. This is due to the need for an interdisciplinary approach to implementation. Thus, the objective of the article is to demonstrate that collaboration among specialists from both these fields is an important factor impacting on the effectiveness of stress management intervention in the case of employees. The theoretical section describes just what stress in the workplace is and what stress management intervention is. The research section presents concrete examples of the implementation of stress management programs in organizations from the mining sector. The role and actions taken by human resource management and occupational health and safety specialists is described for the individual phases of procedure implementation. Mindfulness and soft-skill training was applied. Multivariate analysis of variance (MANOVA) results demonstrated that the stress management intervention was effective. It reduced worker stress levels. As performed, the intervention shows that in order to achieve effective implementation, what is important is close cooperation in the area of occupational health and safety and human resource management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barling J., Kelloway K., Frone M. (2005), Handbook of Work Stress, New York, SAGE Publications.
 2. Cascio W., Boudreau J. (2011), Inwestowanie w ludzi. Wpływ inicjatyw z zakresu ZZL na wyniki finansowe przedsiębiorstwa, Warszawa, PWN.
 3. Chaskalson M. (2011), The Mindful Workplace. Developing Resilient Individuals and Resonant Organizations with MBSR, Chichester, Wiley-Blackwell.
 4. Cox T., Griffiths A., Rial-González E. (2006), Badania nad stresem związanym z pracą, Nottingham, Raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.
 5. Czakon W. (2015), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, w Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Warszawa, Wolters Kluwer.
 6. Dalgren A., Gard G. (2009), Soft values with hard impact - a review of stress reducing interventions on group and organizational level, Physical Therapy Reviews, vol. 14, nr 6.
 7. DeFrank R., Cooper C. L. (1987), Worksite Stress Management Interventions, Journal of Managerial Psychology, vol. 2, nr 1.
 8. Ebert D. D., Kählke F., Buntrock C., Berking M., Smit F., Heber E., Lehr D. (2018), A health economic outcome evaluation of an internet-based mobile-supported stress management intervention for employees, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, vol. 44, nr 2.
 9. Ejdys J., red. (2010), Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji, Białystok, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 10. EU-OSHA (2014), Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, < https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks >.
 11. Glazer S., Liu C. (2017), Work, Stress, Coping, and Stress Management, Oxford, Oxford University Press.
 12. Graveling R. A., Crawford J. O., Cowie H., Amati C., Vohra S. (2008), A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace, Draft Report, Edinburgh, Institute of Occupational Medicine.
 13. GUS (2017), Wypadki przy pracy w 2016 roku, < https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-2016-r-,3,26.html >.
 14. Holas P., Żołnierczyk-Zreda D. (2018), Mindfulness-based cognitive therapy for the management and prevention of depression, Psychiatria i Psychologia Kliniczna, vol. 18, nr 1.
 15. Holman D., Johnson S., O'Connor E. (2018), Stress management interventions: Improving subjective psychological well-being in the workplace, w Diener E., Oishi S., Tay L. (red.), Handbook of well-being, Salt Lake City, DEF Publishers.
 16. Lazarus R. S. (1966), Psychological stress and the coping process, New York, McGraw-Hill.
 17. Leka S., Jain A. (2010), Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview, World Health Organisation.
 18. Lis K. (2013), Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy, Studia Oeconomica Posnaniesia, nr 1 (7).
 19. McCallie M. S., Blum C. M., Hood C. J. (2006), Progressive Muscle Relaxation, Journal of Human Behavior in the Social Environment, vol. 13, nr 3.
 20. Merlin J. S., Westfall A. O., Johnson M. O., Kerns R. D., Bair M. J., Kertesz S., Turan J. M., Clay O. J., Starrels J. L., Kilgore M. (2018), Cost-effectiveness of a chronic pain intervention for people living with HIV (PLWH), Journal of Medical Economics, vol. 21, nr 2.
 21. Molek-Winiarska D. (2016), Stress Management Intervention Assessment - field study results, International Journal of Contemporary Management, nr 4.
 22. Molek-Winiarska D., Żołnierczyk-Zreda D. (2018), The application of MBSR in a stress management intervention in a study of a mining sector company, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, vol. 24, nr 4.
 23. Nielsen K., Randall R., Holten A., Gonzalez E. (2010), Conducting organizational-level occupational health interventions: What works?, Work & Stress, vol. 24, nr 3.
 24. Rakowska A., red. (2013), Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Modele, diagnoza, kształtowanie, Warszawa, CeDeWu.
 25. Slendak J., Cewińska J. (2015), Rola aktywności sportowej w przeciwdziałaniu stresowi w służbie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (106).
 26. Stasiła-Sieradzka M., Zajmiecka-Sikora M. (2017), Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (118).
 27. Sultan-Taïeb H., St-Hilaire F., Gaillard A., Lefebvre R., Vézina M., Biron C., Duchaine C., Brisson Ch., Mantha-Bélisle M. (2018), Analysing Economic Results in the Light of the Evaluation of the Implementation Process, w Teoh K., Saade N., Diedu, Hasard J., Torres L. (red.), 13th EAOHP Conference. Adapting to rapid changes in today's workplace. Book of Proceedings, Nottingham, EAOHP.
 28. Wagner T. H., Scott J. Y., Newman D. K., Miller J. M., Kirk K., DiCamillo M. A., Sampselle C. M. (2018), Costs and Sustainability of a Behavioral Intervention for Urinary Incontinence Prevention, Urology Practice, vol. 5, nr 4.
 29. Waszkowska M., Merecz D., Drabek M. (2010), Programy prewencji stresu zawodowego - strategie, techniki, ocena skuteczności. Część II. Prewencja stresu zawodowego na poziomie organizacji, Medycyna Pracy, vol. 61, nr 2.
 30. WHO (2018), Stress at the workplace, < https://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/ >.
 31. Wziątek-Staśko A. (2017), Kultura organizacyjna narzędziem kreowania przyjaznego środowiska pracy, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5 (118).
 32. WUG (2019), < http://www.wug.gov.pl/bhp/statystyki_archiwalne_2018 >.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu