BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewska-Bochenko Agnieszka (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Wybrane aspekty ekonomiczno-społeczne wykorzystania e-administracji na przykładzie Szczecińskiej Karty Aglomeracyjnej
Selected economic and social aspects of the use of e-administration on the example of the Szczecin Agglomeration Card
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 75-84, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
e-administracja, Transport publiczny, Usługi transportowe, Elektroniczna karta personalna
e-government, Public transport, Transport services, Electronic personal card
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczeciński Obszar Metropolitalny
Szczecin Metropolitan Area
Abstrakt
Wprowadzona w listopadzie 2015 r. Szczecińska Karta Aglomeracyjna stała się przykładem elektronizacji usług transportu publicznego na terenie Miasta Szczecina, gminy Kołbaskowo, Gminy Police, Miasta Police, Gminy Dobra (szczecińska). Plastikowa karta, podobna do kart bankowych, przyczyniła się, z jednej strony, do obniżenia kosztów funkcjonowania transportu publicznego na terenie aglomeracji szczecińskiej tylko w zakresie druku i dystrybucji biletów o ponad 3 mln zł rocznie, a z drugiej strony, dała możliwość zdywersyfikowania oferty biletowej bez konieczności kosztownego projektowania i drukowania biletów. Dziś większość przejazdów komunikacją miejską w Szczecinie i gminach ościennych odbywa się za pomocą biletu elektronicznego.(fragment tekstu)

The Szczecin Agglomeration Card introduced in November 2015 as part of a major project "Improving the functioning of urban transport in the Szczecin agglomeration through the use of telemetry systems" is an example of the use of e-administration in the Szczecin agglomeration. The plastic card, similar to credit cards, contributed to lowering the costs of public transport in the agglomeration only in the field of printing and ticket distribution by over PLN 3 million annually, and on the other hand, it gave an opportunity to diversify the ticket offer without the need for costly design and printing tickets. Today, the majority of journeys by public transport in Szczecin and neighbouring municipalities are carried out by means of an electronic ticket. Equipped with the "electronic purse" function, the agglomeration card allows you to buy a bus ticket in a cashless way directly in a bus validator. The card is topped up at the ZDiTM ticket office in Szczecin, in one of 33 stationary ticket machines or using the Internet. It is a convenient way to pay for public transport by bus in the Szczecin agglomeration. The latest function is the Mobile Szczecin Agglomeration Card. It involves the use of a smartphone as an agglomeration card. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bugajski W., Karty miejskie - praktyczne zastosowanie ITS w miastach polskich, http:// samorzad.infor.pl/sektor/zadania/gospodarka_przestrzenna/artykuly/562696, karty_miejskie_praktyczne_zastosowanie_its_w_miastach_polskich.html (dostęp: 16.07.2018).
  2. http://edroga.pl/inzynieria-ruchu/komunikacja-publiczna/4409-bialostocki-e-bilet (dostęp: 17.07.2018).
  3. http://komunikacja.bialystok.pl (dostęp: 18.07.2018).
  4. http://www.bydgoskakartamiejska.com.pl (dostęp: 19.07.2018).
  5. http://zkm.elblag.com.pl/ekm (dostęp: 19.07.2018).
  6. http://www.zditm.szczecin.pl/ska.php (dostęp: 20.07.2018).
  7. http://www.ztm.gda.pl/hmvc/index.php/test/wiecejt/karta (dostęp: 20.07.2018).
  8. http://www.ztm.waw.pl/?c=557&l=1 (dostęp: 19.07.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu