BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipkowski Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Pukacz Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
Inteligentne agencje w wirtualnym regionie
Intelligent agencies in a virtual region
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 99-112, rys., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Region, Technologia informacyjna, Prakseologia, Społeczeństwo informacyjne, Technologie cyfrowe
Region, Information Technology (IT), Praxeology, Information society, Digital technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W związku z ciągłymi i dynamicznymi zmianami w otoczeniu technologicznym człowieka konieczne staje się badanie warunków życia, jakie są tworzone przez zastosowanie technologii cyfrowych. Zauważyć można zwolenników tych zmian, ale również i przeciwników. Celem pracy jest zdefiniowanie organizacji i struktury proponowanych rozwiązań technologicznych i ich wpływu na organizację oraz formę struktury społeczno-gospodarczej poprzez wskazanie obszaru interakcji człowiek-maszyna lub maszyna-maszyna w postaci wirtualnego regionu. Obszar ten przybliżono poprzez wybrane i znamienne dla rozwoju ludzkości zjawiska, takie jak megatrendy oraz zmiany sposobów pracy. Oba te zjawiska nie pozostają bez wpływu na związki człowieka z maszyną i na pewno przyniosą w najbliższej przyszłości zmiany w sposobach łączenia się z cyberprzestrzenią oraz czerpania korzyści z inteligencji obliczeniowej w niej dostępnej.(fragment tekstu)

The article presents the concept of a virtual region based on agent technologies. Megatrends that affect the socio-economic development of the information society are indicated. The key information society technologies that influence the shape of communities in agencies in the virtual region are presented. The key effect of the digital return on changes in the way of working has been highlighted and the virtual region in the field of technical, economic and social sciences has been defined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Co wiemy o smogu, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, https://krakowskialarmsmogowy. pl/text/download/id/666 (dostęp: 20.08.2018).
 2. Eckert V. H., Curran Ch., Bhardwaj S. C., Kluczowe megatrendy technologiczne. Jak się na nie przygotować?, PwC Polska - PricewaterhouseCoopers, https://www. pwc.pl/pl/publikacje/2016/kluczowe-megatrendy-technologiczne-2016-pwc.html (dostęp: 17.06.2018).
 3. Filipkowski P., Synteza algorytmu agenta pośredniczącego w e-platformach transakcyjnych, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2015, z. 36.
 4. Filipkowski P., Racjonalność inteligentnego agenta, XI Konferencja z cyklu Informacja w społeczeństwie XXI wieku (InfoXXI'2017), Olsztyn 2017.
 5. Filipkowski P., Technologie społeczeństwa informacyjnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" 2018, nr 53 (1/2018).
 6. Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich, http://wiseeuropa. eu/wp-content/uploads/2017/09/WISE-Megatrendy.pdf (dostęp: 5.07.2018).
 7. Gajewski J., Paprocki W., Pieriegud J., Megatrendy i ich wpływ na rozwój sektorów infrastrukturalnych, Europejski Kongres Finansowy, http://www.efcongress.com/sites/ default/files/megatrendy_i_ich_wpyw_na_rozwj_sektorw_infrastrukturalnych_2015. pdf (dostęp: 20.08.2018).
 8. Holland M., Cost-benefit Analysis of Final Policy Scenarios for the EU Clean Air Package, EMRC, http://ec.europa.eu/environment/air/pdf/TSAP%20CBA.pdf (dostęp: 2018).
 9. Intuit 2020. Report Twenty Trends that will Shape the Next Decade, https://http-download. intuit.com/http.intuit/CMO/intuit/futureofsmallbusiness/intuit_2020_report. pdf (dostęp: 20.08.2018).
 10. Investopedia, LLC, https://www.investopedia.com/terms/d/digital-nomad.asp (dostęp: 20.08.2018).
 11. Janicki A., Developing the V4 Virtual Region Concept, Local and Regional Information Society (LORIS), April 1-3, Hradec Králové 2007.
 12. Krzysztofek K., Technologie cyfrowe w dyskursach o przyszłości pracy, "Studia Socjologiczne" 2015, 4 (219).
 13. Krzysztofek K., Kierunki ewaluacji technologii cyfrowych w działaniu społecznym. Próba systematyzacji problemu, "Studia Socjologiczne" 2017, 1 (224).
 14. Laudon J., Laudon K., Essentials of Management Information Systems, Pearson, London 2007.
 15. Mazurek-Łopacińska K., Megatrendy kulturowe w kontekście tworzenia produktów systemowych, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 2016 https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/ wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_261/02.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 16. Meyer A. P., Agent Supported Cooperative Work: A Mobile Agent Framework for Digital Nomads, SPRINGER SCIENCE+BUSINESS MEDIA, LLC, New York 2003, s. 153.
 17. Moravec J. W., Knowmad Society: The ''New'' Work and Education, "On the Horizon" 2013, vol. 21
 18. . Nash C., Hossein Jarrahi M., Sutherland W., Phillips G., Transforming Digital Words: Digital Nomads Beyond the Buzzword Defining Digital Nomadic Work and Use of Digital Technologies, Springer, Sheffield 2018.
 19. Pirc Velkavrh A., Global trends relevant for European environment, European Environment Agency, http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/medijsko_ sredisce/2017/06_junij/06_Dogodek_megatrendi/Pirc_Velkavrhi.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 20. Polańska K., Upowszechnianie się trendów w gospodarce cyfrowej, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2016, z. 40.
 21. Raport Internet Rzeczy w Polsce, P. Kolenda (red.), IAB Polska, https://iab.org.pl/wpcontent/ uploads/2015/09/Raport-Internet-Rzeczy-w-Polsce.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 22. The upside of disruption Megatrends shaping 2016 and beyond, EY, https://cdn.ey. com/echannel/gl/en/issues/business-environment/2016megatrends/001-056_EY_ Megatrends_report.pdf (dostęp: 20.08.2018).
 23. We are social Hootsuite, Kemp, Global Digital Report 2018, https://digitalreport.wearesocial. com/ (dostęp: 20.08.2018).
 24. Wierzbicki A. P., Wpływ megatrendów cywilizacji informacyjnej na sytuację w Polsce w początkach XXI wieku, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" 2000, 1-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu