BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Chrobak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Optymalizacja wykorzystania zasobów infrastruktury IT jako element budowy przewagi konkurencyjnej organizacji
Optimization of the use of IT infrastructure resources as an element of building the competitive advantage of an organization
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 113-124, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Chmura obliczeniowa, Infrastruktura informatyczna, Przewaga konkurencyjna, Wirtualizacja
Cloud computing, IT infrastructure, Competitive advantage, Virtualization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacja badawcza Gartner, zajmująca się analizami rynku IT, corocznie publikuje listę technologii informacyjnych najważniejszych dla organizacji i użytkowników, wśród których od kilku lat stale pojawia się wirtualizacja zasobów informatycznych. Technologia ta ma aktualnie coraz więcej zastosowań. Swoje rozwiązania odnajduje nie tylko w stosunku do serwerów, lecz także stacji roboczych, systemów operacyjnych, aplikacji, pamięci i sieci komputerowych. Przynosi ona wymierne korzyści w zakresie organizacji IT, dlatego też szybko wchodzi do powszechnego użytku w coraz to większej liczbie organizacji.(fragment tekstu)

Virtualization is a very broad concept referring to the abstraction of resources in various aspects of computerization. Virtualization allows for effective use of the existing IT equipment by modifying the features of virtualized resources according to the needs of users. It is a very broad concept and may apply to computer networks, memories, servers, operating systems, applications, workstations. Its benefits include: consolidation and better use of resources, continuity of work and quick recovery of the system environment and separation of server roles. The aim of the article is to present the essence and the potential of IT infrastructure virtualization, but first of all it is an introduction to the issues of IT infrastructure optimization and a look at them from an economic perspective. This optimization is possible thanks to the use of the latest solutions and trends in the field of modern information technologies available for enterprises, in particular popularization of virtualization technologies, not only servers, but also networks, data storage as well as the entire Data Centers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chrobak P., Rot A., Wirtualizacja infrastruktury informatycznej w środowisku akademickim. Studium przypadku z zastosowaniem technologii VDI, Zeszyty naukowe Politechniki Częstochowskiej "Zarządzanie" 2017, nr 26.
 2. Chrobak P., Wdrażanie infrastruktury VDI w środowisku akademickim - studium przypadku, "Informatyka Ekonomiczna (Business Informatics)" 2014, nr 2 (32), s. 262-273.
 3. Chustecki J., Za trzy lata prawie wszystkie stacje robocze będą funkcjonować w chmurze, "ComputerWorld" 2018, 6.02, https://www.computerworld.pl/news/Za-trzy- -lata-prawie-wszystkie-stacje-robocze-beda-funkcjonowac-w-chmurze,409756. html (dostęp: 7.04.2018).
 4. Czajkowski A., Wirtualizacja jako narzędzie wspomagające nauczanie na poziomie studiów wyższych na kierunkach informatycznych, w: Projektowanie w komputerowym wspomaganiu procesu dydaktycznego, E. Baron-Polańczyk (red.), Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
 5. Harris T., Cloud Computing - An Overview, 2016, http://www.thbs.com/downloads/ Cloud-Computing-Overview.pdf (dostęp: 15.11.2017).
 6. Janus R., Za i przeciw wirtualizacji, "ComputerWorld" 2015, 16.10, https://www.computerworld. pl/news/Za-i-przeciw-wirtualizacji,403362.html (dostęp: 2.05.2018).
 7. Lowe S., Marshall N., Mastering VMware vSphere 5.5, John Wiley & Sons, Indianapolis 2013.
 8. Madden B., Knuth G., Desktops as a Service: Everything You Need to Know about DaaS & Hosted VDI, Burning Troll Production, San Francisco 2014.
 9. Mendyk-Krajewska T., Mazur Z., Mazur H., Konkurencyjność rozwiązań wirtualnych infrastruktury informatycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2014, nr 113, t. 2, s. 261-271.
 10. Niemczyk J., Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości" 2015 nr (2) 32, s. 243-251.
 11. Pawłowicz W., Czy wirtualizacja w małej firmie ma sens?, "ComputerWorld" 2012, 19.04, https://www.computerworld.pl/news/Czy-wirtualizacja-w-malej-firmie-ma- -sens,379227.html (dostęp: 09.05.2018).
 12. Pawłowicz W., Wirtualizacja i wysoka dostępność systemu, "ComputerWorld" 2012, 24.08, https://www.computerworld.pl/news/Wirtualizacja-i-wysoka-dostepnosc- -systemu,367008.html (dostęp: 7.04.2018).
 13. Porowski D., Co to jest wirtualizacja?, Microsoft, 2011, http://technet.microsoft.com/ pl-pl/library/co-to-jest-wirtualizacja.aspx (dostęp: 19.03.2017).
 14. Prognoza IT 2016 - Wyzwania w dobie idea economy, Hewlett Packard Enterprise, 2016, http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/ aktualnosci/2016/4/28/ PROGNOZA_IT_2016.pdf (dostęp: 27.03.2018).
 15. Rosenberg J., Mateos A., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2012.
 16. Roszkowski M., Wpływ wirtualizacji środowiska informatycznego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, "Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management" 2011, t. 57, http://www.pszw.edu.pl/pl/publikacje/item/984-tomt057-4 (dostęp: 19.02.2018), s. 225-235.
 17. Rot A., Sobińska M., IT Security Threats in Cloud Computing Sourcing Model, Proceedings of the 2013 Federated Conference on Computer Science and Information, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (red.), PTI, Kraków 2013.
 18. Rule D., Dittner R., The Best Damn Server Virtualization Book Period, Syngress Publishing, Burlington 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu