BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burny Philippe (University of Liège, Belgium), Gaziński Benon (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Sobków Czesław (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Gospodarka Polski w porównaniu do Unii Europejskiej w świetle wybranych wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego
Polish economy as compared to the European Union in the light of selected indicators of socio-economic development
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 125-141, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Gospodarka, Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszary wiejskie
Sustainable development, Economy, Social economic development, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy różnorodne polityki gospodarcze, w tym wsparcie z Unii Europejskiej w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju Polski. Zastosowano oprzyrządowanie, które obejmuje wiele metod badawczych w zakresie gromadzenia danych i ich późniejszej analizy. Badania literaturowe danych statystycznych przeprowadzono zgodnie z metodą opisową i porównawczą. Objęto nimi kilkadziesiąt różnych wskaźników i parametrów, aby typizować wyniki gospodarki na poziomie krajowym, w tym rolnictwo, rozwój infrastruktury, zatrudnienie, dochody ludności, stan służby zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz względny poziom inwestycji i innowacji w gospodarce.(fragment tekstu)

In the first part of this article, the concept of sustainable development and its importance in the European Union's socio-economic development strategy is outlined. The sustainable development indicator system, adopted in the European Union, is discussed. On this basis, using the Eurostat database, an analysis of data characterizing the performance of sustainable development in the Member States, including Poland, was carried out. This assessment has enabled to rank the Member Countries in terms of the level of implementation of sustainable development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A European Union Strategy for Sustainable Development, European Commission, Luxembourg 2002.
 2. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 3. Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2009.
 4. Burny Ph., Gaziński B., The EU Membership vs Rural Development. A Case Study of Eastern Poland, w: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, K. Opolski, J. Górski (red.), Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.
 5. Czaja S., Becla A., Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Figures for the Future. 20 Years of Sustainable Development in Europe? A Guide for Citizens, Eurostat, European Commisssion, Luxembourg 2012.
 7. Harding R. Ecologically Sustainable Development: Origins, Implementation and Challenges, "Desalination" 2006, vol. 187.
 8. http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
 9. Mazur-Wierzbicka E., Zrównoważony rozwój w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskigo, Szczecin 2013.
 10. Raport Komisji dla Światowej Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju (WCED), Our Common Future, United Nation, New York 1987.
 11. World Commission on Environment and Development (The "Bruntland Commission"), 1987, w: A European Union Strategy for Sustainable Development, European Commission, Luxembourg 2002.
 12. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski, GUS, Katowice 2011.
 13. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015, Urząd Statystyczny, Katowice 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu