BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goliński Michał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Pomiar gospodarki cyfrowej w badaniach Unii Europejskiej
Measuring the digital economy in the European Union research
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 155-169, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Pomiary, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Jednolity rynek cyfrowy, Postęp naukowo-techniczny
Digital economy, Measurement, Knowledge-based economy, Digital single market, Progress in science and technology
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji przemysłowej, której główną przyczyną jest dalsze przyspieszenie postępu naukowo-technicznego, a decydujący jest rozwój technik i technologii informacyjnych (ICT). Zmieniają one społeczeństwo, gospodarkę, kulturę i politykę - praktycznie wszystkie sfery naszego funkcjonowania. Dla opisu zmian zachodzących w sferze gospodarczej coraz częściej używany jest termin gospodarka cyfrowa (GC). Celem artykułu jest próba oceny adekwatności sposobu, w jaki definiujemy i mierzymy gospodarkę cyfrową. Postawiona zostaje teza, że metody, jakie w tym celu stosujemy, nie w pełni odpowiadają obecnie zachodzącym zjawiskom.(fragment tekstu)

The article attempts to evaluate ways of measuring the digital economy. The European Union's approach to monitoring the digital economy is analyzed, especially the DESI (Digital Economy and Society Index). The thesis is that currently used measuring methods do not fully correspond to the phenomena occurring in the real world.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brynjolfsson E., Mafie A., Drugi wiek maszyny. Praca, postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii, MT Biznes, Warszawa 2015.
 2. DeMarco T., Controlling Software Projects, Management Measurement & Estimation, Yourdon Press, New York 1982.
 3. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, "Monografie i Opracowania" 2011, 580, SGH w Warszawie.
 4. Goliński M., Gospodarka cyfrowa, gospodarka informacyjna, gospodarka oparta na wiedzy - różne określenia tych samych zjawisk czy podobne pojęcia określające różne zjawiska?, w: Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju gospodarki cyfrowej. Koncepcje zarządzania i bezpieczeństwa, A. Kobyliński, W. Szymanowski, M. Grzywińska- -Rąpca (red.), "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" 2018, z. 49.
 5. Measuring the Information Society Report, Volume 1, International Telecommunication Union, Geneva 2017.
 6. Measuring the Information Society Report, Volume 2, ICT Country profiles, International Telecommunication Union, Geneva, 2017.
 7. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
 8. The Global Information Technology Report 2016 - Innovating in the Digital Economy, S. Baller, S. Dutta, B. Lanvin (red.), World Economic Forum, Geneva 2016.
 9. DESI 2017 Digital Economy and Society and Society Index Methodological note, European Commission, DG Connect, Brussel 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/ document.cfm?doc_id=43048 (dostęp: 5.04.2018).
 10. DESI 2017 List of indicators, their definitions and sources, European Commission, DG Connect, Brussel 2017, http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_ id=43049 (dostęp: 6.04.2018).
 11. DIGITAL IN 2018 - Essential Insights into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use Around the World, https://digitalreport.wearesocial.com/download (dostęp: 29.07.2018).
 12. Digital Scoreboard - Data & Indicators, https://digital-agenda-data.eu/ (dostęp: 25.04.2018).
 13. Digital Single Market, https://ec.europa.eu/digital-single-market/ (dostęp: 21.04.2018).
 14. Guide to Measuring the Information Society - 2009, Working Party on Indicators for the Information Society OECD, https://www.itu.int/ITU-D/ict/events/rio09/material/ 5-Guide-measuringIS09-E.pdf, s. 12-13 (dostęp: 31.07.2018).
 15. http://ec.europa.eu/eurostat (dostęp: 25.04.2018).
 16. https://digital-agenda-data.eu/ (dostęp: 25.04.2018).
 17. https://ec.europa.eu/digital-single-market/ (dostęp: 21.04.2018).
 18. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi (dostęp: 21.04.2018).
 19. https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_ pl (dostęp: 23.04.2018).
 20. Monitoring the Digital Economy & Society 2016-2021, DG Connect, 2015, http:// ec.europa.eu/eurostat/documents/341889/725524/Monitoring+the+Digital+Economy+% 26+Society+2016-2021/7df02d85-698a-4a87-a6b1-7994df7fbeb7 (dostęp: 28.04.2018).
 21. Schumpeter J. A., Capitalism, Socialism and Democracy, Harper, New York 1975, http:// transcriptions.english.ucsb.edu/archive/courses/liu/english25/materials/schumpeter. html, s. 82-85 (dostęp: 22.06.2018).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu