BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kunikowski Grzegorz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Przegląd ilościowych metod ocen stanu bezpieczeństwa energetycznego
Review of quantitative methods of assessing the state of energy security
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 171-182, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo energetyczne, Rynek energetyczny, Rynek paliw, Konkurencyjność
Energy security, Energy market, Fuel market, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo energetyczne jest to "stan gospodarki umożliwiający pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska". Przytoczona definicja uwzględnia kluczowe znaczenie ciągłości dostaw oraz wskazuje na techniczne, ekonomiczne i środowiskowe wymiary bezpieczeństwa energetycznego. W obszarze ocen ilościowych prezentowanych w publikacjach naukowych i branżowych oraz w strategiach (międzynarodowych, krajowych, firmowych) widoczna jest różnorodność podejść oraz stosowanej terminologii.(fragment tekstu)

Energy security is a key for the contemporary economies and societies, and approaches of its quantitative assessment allow monitoring the current state and more accurate forecasting for the development of the sector in a complex technological, economic, legal and political environment. The article aims to characterize the approaches and methods used in the field of assessing the state of energy security and is an attempt to categorize them by the criterion of the areas of applications. For indicating the applications of the analyzed energy security indicators, the general category "security of supply" was selected as well as four risk factors: economic, political, technological and environmental.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ang B. W., Choong W. L., Ng T. S., Energy Security: Definitions, Dimensions and Indexes, "Renewable and Sustainable Energy Reviews" 2015, t. 42, nr 2, s. 1077-1093.
 2. Banovac E., Measuring Concentration in the Energy Markets, "Nafta" 2005, t. 56, nr 6, s. 249-256.
 3. Bożyk P., Bezpieczeństwo energetyczne Polski w ujęciu autonomicznym i zintegrowanym z Unią Europejską, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013.
 4. COM (2014) 330 final, In-depth Study of European Energy Security. Accompanying the Document to European Energy Security Strategy, European Commission, Brussels 2014.
 5. Hall M., Tideman N., Measures of Concentration, "Journal of the American Statistical Association" 1967, t. 62, nr 317, s. 162-168.
 6. Johansson B., A Broadened Typology on Energy and Security, "Energy" 2013, t. 53, s. 199-205.
 7. Kryzia D., Analiza zmian koncentracji na światowym rynku gazu ziemnego, "Wiertnictwo, Nafta, Gaz" 2010, t. 27, z. 3, s. 539-555.
 8. Kunikowski G., Esteves G., Comparative Analysis of Polish and Brazil Energy Security Risks, "Journal of Polish-Brazilian Science and Technology" 2016, t. 2, s. 304-324.
 9. Le Coq C., Paltseva E., Measuring the Security of External Energy Supply in the European Union, "Energy Policy" 2009, t. 37, nr 11, s. 4474-4481.
 10. Månsson A., Johansson B., Nilsson L. J., Assessing Energy Security: An Overview of Commonly Used Methodologies, "Energy" 2014, t. 73, s. 1-14.
 11. Narula K., Reddy B. S., A SES (Sustainable Energy Security) Index for Developing Countries, "Energy" 2016, t. 94, s. 326-343.
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, Dz.U. z 2007 r. nr 93, poz. 623.
 13. Ryzyka strategiczne, PGE, 2016, http://raportzintegrowany2016.gkpge.pl/pl/rozwoj/ ryzyka/ryzyka-strategiczne (dostęp: 29.11.2018).
 14. Soroka P., Bezpieczeństwo energetyczne: między teorią a praktyką, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015.
 15. Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2017 r., Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa 2018.
 16. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, Dz.U. z 1997 r. nr 54, poz. 348. z późn. zm.
 17. Wang Q., Zhou K., A Framework for Evaluating Global National Energy Security, "Applied Energy" 2017, t. 188, s. 19-31.
 18. Winzer C., Conceptualizing Energy Security, "Energy Policy" 2012, t. 46, s. 36-48.
 19. Wohlin C., Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and a Replication in Software Engineering, Proceedings of the 18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering, ACM, New York, NY, USA 2014, EASE '14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu