BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jung Bohdan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Praca w gospodarce cyfrowej - ewolucja rynku pracy i implikacje dla kształcenia ekonomistów
Work in the digital economy: the evolution of the labour market and the implications for educating economists
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 197-209, rys., tab., bibliorg. 32 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Gospodarka cyfrowa, Rynek pracy, Edukacja ekonomiczna, Kształcenie ekonomistów
Digital economy, Labour market, Economic education, Education of economists
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie krytycznego przeglądu nowych nurtów w ekonomii gospodarki cyfrowej i ich analiza pod kątem przyszłych potrzeb rynku i kwalifikacji wymaganych od przyszłych absolwentów uczelni ekonomicznych. Oczywiście tak szerokie zadanie nie jest możliwe w ramach jednego artykułu, inspiracją dla którego był grant rektorski w SGH. Dlatego na tym poziomie ogólności artykuł ten odwołuje się do metod jakościowych i kompetencji "miękkich", dotyczących raczej sposobu myślenia ludzi niż ich konkretnych zachowań ekonomicznych. Jednak nawet na tym szczeblu ogólności można sformułować hipotezę o (pozornie paradoksalnej w erze cyfrowej) potrzebie rozszerzenia edukacji ekonomicznej o elementy humanistyczne.(fragment tekstu)

Rapid development of the digital economy and its impact on the labour market present a major challenge to mainstream economic education. Such concepts in the debate on the digital economy as economy of access, cooperation, sharing, trust economy, reputation economy reach back to qualitative economics with more focus on the social dimension in economics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abuhamdeh S., Csíkszentmihályi M., Attentional Involvement and Intrinsic Motivation, "Motivation and Emotion" 2012, vol. 36, no. 3.
 2. Allen S., Deragon J. T., Orem M. G., Smith C. F., The Emergence of The Relationship Economy. The New Order of Things to Come, LLC, Silicon Valley 2008.
 3. Bergen M., Eidelson J., Inside Google's Shadow Workforce. About Half of Google's Workers Are Contractors Who Don't Receive the Same Benefits as Direct Employees, 25 July 2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-25/inside-google-s-shadowworkforce? utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits (dostęp 28.07.2018).
 4. Botsman R., Welcome to the new reputation economy, "Wired Magazine" 2012, September. Digital Labor. The Internet as Playground and Factory, T. Scholz (red.), Routledge, New York 2013.
 5. Florida R., The Rise of the Creative Class ... and how it's Transforming Work, Leisure, Community & Everyday Life, Basic Books, New York 2002.
 6. Florida R., The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Business/Harper-Collins Publishers, New York 2005.
 7. Freelancing in America: 2016, https://fu-prod-storage.s3.amazonaws.com/content/None/ FreelancinginAmerica2016report.pdf (dostęp: 5.10.2017).
 8. Fried J., Hansson D. H., Rework. Change the Way You Work Forever, Vermillion, London 2010.
 9. Future of Jobs, World Economic Forum 2016, http://reports.weforum.org/future-of- -jobs-2016/?doing_wp_cron=1534775042.4701430797576904296875 (dostęp: 16.08.2018).
 10. Horodecka A., Racjonalność w świetle ekonomii ortodoksyjnej i heterodoksyjnej a nowy paradygmat polityki gospodarczej, KAE, SGH, Warszawa 2017.
 11. Howkins J., The Creative Economy. How People Make Money from Ideas, Penguin Books, London 2002.
 12. http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/futureskills/downloads/IFTF_FutureSkills_ Map.pdf (dostęp 20.08.2018).
 13. Humans Wanted - How Can Canadian Youth Thrive in the Age of Disruption, The Future of Work and How It's not What You Think. The Coming Skills Revolution, Royal Bank of Canada 2018.
 14. Jung B., Pełna cyfryzacja sektora gospodarki i jej możliwe konsekwencje - przykład mediów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług" 2016, nr 122, s. 43-58.
 15. Keen A., Cult of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture, Doubleday, New York 2007.
 16. Lanham R., The Economics of Attention: Style and Substance in the Age of Information, The University of Chicago Press, Chicago 2007.
 17. Mauss M., Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, "L'Année Sociologique" 1923-1924.
 18. McKinsey&Company, Independent Work: Choice, Necessity, and the Gig Economy, Mc Kinsey Global Institute, San Francisco 2016.
 19. Nedelkoska L., Quintini G., Automation, skills use and training, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, no. 202, OECD Publishing, Paris 2018.
 20. OECD Employment Outlook 2018, OECD Publishing, Paris 2018, https://doi.org/10.1787/ empl_outlook-2018-en
 21. Pine J., Gillmore J., The Experience Economy. Work Is Theatre & Every Business a Stage, Harvard University Press, Boston Mass. 1999.
 22. Rifkin J., The Age of Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life Is a Paid-For Experience, Penguin Putnam, New York 2001.
 23. Rifkin J., The Zero Marginal Cost Society. The Internet of Things, The Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism, Palgrave Macmillan, New York 2014.
 24. Robinson K., Creative Schools. Revolutionizing Education from the Ground Up, Penguin Books, New York 2016.
 25. Stebbins R., Careers in Serious Leisure. From Dabbler to Devotee in Search of Fulfillment, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014.
 26. Tapscott D., The Digital Economy ANNIVERSARY EDITION: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence, McGraw Hill Professional, New York 2014.
 27. Tapscott D., Williams A., Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything, Portfolio, Penguin Group, New York 2006.
 28. Terranova T., Free labor: Producing Culture for the Digital Economy, "Social Text 63" 2000, no. 2, s. 33-58.
 29. The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries, A. Portes (red.), John Hopkins University Press, Baltimore 1989.
 30. Toffler A., The Third Wave, Bantam Books, New York 1980.
 31. Webster J. G., The Marketplace of Attention. How Audiences Take Shape in a Digital Age, MIT Press Cambridge, Mass., London 2014.
 32. Zorska A., Molęda-Zdziech M., Jung B., Kreatywność i innowacyjność w erze cyfrowej. Twórcza destrukcja 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu