BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roznerski Miłosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Brudniak Gabriela (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Szymanowski Wacław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Analiza rozbieżności przestrzennych województw Polski w obszarze systemu bodźców gospodarczych i instytucjonalnych (2009-2016)
Analysis of spatial differences of Polish voivodships in the area of the system of economic and institutional incentives (2009-2016)
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 54, s. 211-220, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Województwo, Ranking, Wzrost gospodarczy, Metoda TOPSIS
Knowledge-based economy, Voivodship, Ranking, Economic growth, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dzięki monitorowaniu różnych wskaźników oraz mierników gospodarczych i instytucjonalnych możemy obserwować sytuację gospodarczą w danym kraju lub w jego regionach. W zależności od znaczenia danego czynnika jesteśmy w stanie określić, czy jego wysoki poziom ma korzystny czy niekorzystny wpływ na wzrost gospodarczy. Niektóre z tych bodźców mówią nam także o stopniu rozwoju Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW).(fragment tekstu)

The following study presents a multi-criteria comparative analysis of Polish voivodships in terms of the impact of the economic and institutional incentive system on the development of Knowledge-Based Economy (KBE) in 2009-2016. The value of the synthetic index was determined using the TOPSIS method, voivodships were classified and their ranking was created. The results of the study show a good direction of KBE development in the area of the researched pillar. Also presented are the maps showing changes in the synthetic index for individual provinces for the representative years 2009, 2012 and 2016(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goliński M., Społeczeństwo informacyjne - geneza i problematyka pomiaru, "Monografie i Opracowania" 2011, nr 580, SGH w Warszawie.
  2. Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J., Taksonometryczne modele zmian struktury gospodarczej Polski, IRiSS, Warszawa 1997.
  3. Hwang C. L., Lai Y. J., Liu T. Y., A New Approach for Multiple Objective Decision Making, "Computers and Operational Research" 1993, 20.
  4. Hwang C. L., Yoon K., Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Spronger-Varleg, Berlin 1981.
  5. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym, koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk, 2002.
  6. Roszkowska E., Piotrowska E., Analiza zróżnicowania województw Polski w aspekcie kształtowania się gospodarki opartej na wiedzy, w: W kierunku zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, P. Sochaczewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2011.
  7. Strożek P., Potencjał wiedzy w polskiej gospodarce w badanich Banku Światowego, "Gospodarka Narodowa" 2012, 11-12.
  8. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
  9. Yoon K., A Reconciliation among Discrete Compromise Situations, "Journal of Operational Research Society" 1987, 38.
  10. Zalewski W., Zastosowanie metody TOPSIS do oceny kondycji finansowej spółek dystybucyjnych energii elektrycznej, "Economics and Management" 2012, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu